Gustavo Paseiro Ares continúa ao fronte do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) nunha nova lexislatura

Tras finalizar o proceso electoral cunha única candidatura presentada

23 Ene 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A candidatura liderada por Gustavo Paseiro Ares ven de proclamarse nova Xunta de Goberno do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

En cumprimento do estipulado nos Estatutos do CoFiGa, o proceso electoral convocado o pasado 10 de xaneiro de 2023 culminou o venres 20 de xaneiro ao presentarse unha única candidatura.

Composición da nova Xunta de Goberno do CoFiGa

A Xunta de Goberno do CoFiGa para a nova lexislatura queda conformada por:

Presidente: Gustavo Paseiro Ares.

Vicepresidente: Delfín Campos Castro.

Vicepresidenta 2ª: Coral Pérez Valiño.

Vicepresidente 3º: Miguel Soro López.

Secretario xeral: Fernando Ramos Gómez.

Vicesecretaria: Iris Machado de Oliveira.

Tesoureiro: Manuel Martínez Suárez.

Vicetesoureira: Fátima Lema Fajardo.

Vogal pola provincia da Coruña: Juan Manuel Aramburu Pena.

Vogal pola provincia de Lugo: Sandra Balaguer Solé.

Vogal pola provincia de Ourense: José Carlos Otero Bueno.

Vogais pola provincia de Pontevedra: Vanesa López Miguens, Luís Pintos Pérez, Xoel Hermelo Lemos e Esther Gómez Senra.

Os integrantes da nova Xunta de Goberno do CoFiGa tomarán posesión dos seus cargos nun prazo máximo de 15 días.

Gustavo Paseiro Ares continúa al frente del Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en una nueva legislatura

Tras finalizar el proceso electoral con una única candidatura presentada

La candidatura liderada por Gustavo Paseiro Ares se proclama nueva Junta de Gobierno del Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

En cumplimiento de lo estipulado en los Estatutos del CoFiGa, el proceso electoral convocado el pasado 10 de enero de 2023 culminó el viernes 20 de enero al haberse presentado una única candidatura.

Composición de la nueva Junta de Gobierno del CoFiGa

La Junta de Gobierno del CoFiGa para la nueva legislatura queda conformada por:

Presidente: Gustavo Paseiro Ares.

Vicepresidente: Delfín Campos Castro.

Vicepresidenta 2ª: Coral Pérez Valiño.

Vicepresidente 3º: Miguel Soro López.

Secretario general: Fernando Ramos Gómez.

Vicesecretaria: Iris Machado de Oliveira.

Tesorero: Manuel Martínez Suárez.

Vicetesorera: Fátima Lema Fajardo.

Vocal por la provincia de A Coruña: Juan Manuel Aramburu Peña.

Vocal por la provincia de Lugo: Sandra Balaguer Solé.

Vocal por la provincia de Ourense: José Carlos Otero Bueno.

Vocales por la provincia de Pontevedra: Vanesa López Miguens, Luis Pintos Pérez, Xoel Hermelo Lemos y Esther Gómez Senra.

Los integrantes de la nueva Junta de Gobierno del CoFiGa tomarán posesión de sus cargos en un plazo máximo de 15 días.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas