Convocatoria de eleccións á Xunta de Goberno do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa)

A celebrar o 12 de marzo de 2023 en dúas mesas situadas na sede da Coruña e na nova delegación Sur (Vigo)

10 Ene 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca as eleccións 2023 á Xunta de Goberno para o día 12 de marzo de 2023, desenvolvéndose de 10:00 h. a 18:00 h. en dúas mesas situadas nas dúas oficinas colexiais: Sede (praza Alfonso XIII, baixo - 15008 A Coruña) e nova Delegación Sur (avenida Emilio Martínez Garrido, 106 - 36205 Vigo).

Toda a documentación relativa a esta convocatoria pode ser consultada polos/as colexiados/as accedendo ás circulares publicadas na parte privada da web colexial: https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/circulares

O censo electoral dos/as colexiados/as con dereito a voto tamén está accesible na parte privada da web colexial (https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/circulares), con exposición nas dúas oficinas colexiais: Sede (praza Alfonso XIII, baixo - 15008 A Coruña) e actual Delegación Sur (calle Uruguay, 31 baixo - 36201 Vigo).

CRONOGRAMA

- Reclamacións sobre asignación mesa e inclusión no censo electoral: ata o 17 de xaneiro de 2023.

- Presentación de candidaturas: do 11 ao 20 de xaneiro de 2023.

- Emisión voto por correo: desde o 27 de xaneiro ata o 9 de marzo de 2023.

- Votación presencial: 12 de marzo de 2023 (10:00-18:00 h.) nas mesas situadas na Sede do CoFiGa (praza Alfonso XIII, baixo - 15008 A Coruña) e na nova Delegación Sur do CoFiGa (avenida Emilio Martínez Garrido, 106 - 36205 Vigo).

Convocatoria de elecciones a la Junta de Gobierno del Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa)

A celebrar el 12 de marzo de 2023 en dos mesas situadas en la sede de A Coruña y en la nueva delegación Sur (Vigo)

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca las elecciones 2023 a la Junta de Gobierno para el día 12 de marzo de 2023, desarrollándose de 10:00 h. a 18:00 h. en dos mesas situadas en las dos oficinas colegiales: Sede (plaza Alfonso XIII, bajo - 15008 A Coruña) y nueva Delegación Sur (avenida Emilio Martínez Garrido, 106 - 36205 Vigo).

Toda la documentación relativa a esta convocatoria puede ser consultada por los y las colegiados/as accediendo a las circulares publicadas en la parte privada de la web colegial: https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/circulares

El censo electoral de los y las colegiados/as con derecho a voto tamén está accesible en la parte privada da web colexial (https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/circulares), con exposición en las dos oficinas colegiales: Sede (praza Alfonso XIII, baixo - 15008 A Coruña) e actual Delegación Sur (calle Uruguay, 31 baixo - 36201 Vigo).

CRONOGRAMA:

- Reclamaciones sobre asignación mesa e inclusión en el censo: hasta el 17 de enero de 2023.

- Presentación de candidaturas: del 11 al 20 de enero de 2023.

- Emisión voto por correo: desde el 27 de enero hasta el 9 de marzo de 2023.

- Votación presencial: 12 de marzo de 2023 (10:00-18:00 h.) en las mesas situadas en la Sede do CoFiGa (plaza Alfonso XIII, bajo - 15008 A Coruña) y en la nueva Delegación Sur do CoFiGa (avenida Emilio Martínez Garrido, 106 - 36205 Vigo).  

 

 

 

 

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas