Aprobados por unanimidade o orzamento e plan de actividades do CoFiGa para o exercicio 2023

Na Asemblea Xeral Ordinaria celebrada de forma presencial e retransmitida en directo o domingo 11 de decembro/2022

15 Dic 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Asemblea Xeral Ordinaria do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) aprobou por unanimidade todos os puntos incluídos na orde do día da reunión celebrada de forma presencial e retransmitida en directo o pasado domingo 11 de decembro de 2022, que deu o seu visto e prace ao orzamento e ao plan de actividades presentados pola Xunta de Goberno para o exercicio 2023.

A reunión do máximo órgano reitor do CoFiGa comezou coa lectura e aprobación unánime da acta correspondente á Asemblea Xeral Ordinaria anterior, celebrada o sábado 18 de xuño de 2022, que foi lida pola secretaria xeral Vitoria Castaño Macías.

O presidente Gustavo Paseiro Ares procedeu a continuación a expoñer o informe das actividades desenvolvidas pola institución colexial ao longo dos últimos 6 meses.

Fisioterapia no Sistema Público de Saúde

Polo que respecta ao posicionamento da Fisioterapia no Sistema Público de Saúde, o presidente destacou no seu informe a activa participación do colectivo da Fisioterapia galega no desenvolvemento do Programa XIDE (Xestión Integral da Demanda en Equipo) que o Sergas está a implantar en Atención Primaria e nos traballos que se están a desenvolver no seo do Consello Técnico de Atención Primaria do Sergas para a definición da Carteira de Servizos de Fisioterapia; así como as xestións realizadas e programadas para lograr a reclasificación profesional no Grupo A1 dos e das fisioterapeutas que exercen a súa actividade clínica no Sistema Público de Saúde.

En relación ao desenvolvemento do Programa XIDE, o presidente informou que actualmente se está traballando e realizando achegas para unificar nas 7 áreas de saúde galegas a definición das axendas de Fisioterapia, o acceso ás historias clínicas, así como os datos existentes en canto a listas de espera, cuestións que cualificou como “imprescindibles” para ver resultados da progresiva implantación en Galicia deste programa do Sergas que ten como principal obxectivo axilizar a citación e ofrecer consultas máis resolutivas no primeiro nivel asistencial.

O presidente tamén expuxo o labor que o CoFiGa está a desenvolver, como membro do Consello Técnico de Atención Primaria do Sergas, para a definición da Carteira de Servizos de Fisioterapia, que adiantou “xa se atopa ao 90%”-pendente da próxima reunión a celebrar a primeiros de 2023- e na que se reflicten as importantes achegas que desde a Fisioterapia pódese realizar tanto na prevención de enfermidades como na educación para a saúde.

Incidiu neste aspecto o presidente do CoFiGa no labor que tamén se está a desenvolver para incrementar o número de fisioterapeutas en Atención Primaria, lográndose o compromiso de novas convocatorias de prazas durante 2023.

Sentenza favorable do Tribunal Supremo e loita contra a invasión de competencias

Referiuse igualmente o presidente do CoFiGa no seu informe á recente sentenza do Tribunal Supremo (TS) na que se ratifica que osteopatía, quiropraxia e quiromasaje son procedementos propios da Fisioterapia e que só poden ser exercidos por profesionais sanitarios.

E informou neste aspecto que desde o CoFiGa remitíronse senllos escritos á Inspección Sanitaria do Sergas e a todos os Concellos de Galicia para que teñan en conta o ditado na sentenza 3993/2021 do TS tanto á hora de realizar inspeccións como para dar permisos de apertura a novos establecementos sanitarios.

En canto ás competencias profesionais das/os fisioterapeutas, tamén aludiu o presidente do CoFiGa ás accións desenvolvidas a nivel nacional e con participación de todas as institucións da Fisioterapia -CGCFE, AEF e CNDFF- para evitar que titulados CAFYD ou INEF poidan acceder á aplicación de exercicio terapéutico en poboación con patoloxía para o seu tratamento amparándose no Plan de Dixitalización da Prescrición da Actividade Física acordado pola Conferencia Sectorial do Deporte, organismo que carece de competencias no ámbito sanitario.

Actividade profesional no ámbito privado

Pasou a enumerar o presidente do CoFiGa as accións que o colectivo de fisioterapeutas está a realizar a nivel nacional para favorecer o desenvolvemento da actividade profesional no ámbito privado, con convenios subscritos coa Asociación de Autónomos (ATA) e cos principais sindicatos con representación no ámbito sanitario, así como con xestións coa Comisión de Sanidade e Asuntos Sociais da Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE) -na que están presentes as mutuas e compañías aseguradoras de saúde- para modificar as tarifas que abonan polo tratamento de pacientes.

Noite da Fisioterapia Galega

Gustavo Paseiro tamén se detivo para analizar o éxito conseguido coa organización en setembro de 2022 da Noite da Fisioterapia Galega, que contou coa presenza do conselleiro de Sanidade e na que se fixeron entrega dos Premios CoFiGa 2022 a diferentes profesionais que destacaron pola súa promoción e apoio á Fisioterapia.

“Trátase dunha iniciativa que nace con vocación de periodicidade anual, coa que a intención da Xunta de Goberno do CoFiGa non é outra que proxectar a imaxe da Fisioterapia e dos seus profesionais a todos os niveis: Administración e xestores sanitarios, outras disciplinas do ámbito da saúde e colectivos do sector sociosanitario, institucións científicas e académicas, asociacións de pacientes… e, en definitiva, cara á sociedade en xeral. Unha actividade coa que queremos demostrar a madurez da Fisioterapia, poñer en valor a rendibilidade sanitaria, económica e social dunha profesión necesaria para mellorar a calidade de vida das persoas, ademais de transmitir unha mensaxe de unidade do colectivo fronte á súa problemática máis perentoria, facéndolles chegar as nosas reivindicacións e os nosos retos de futuro”, explicou o presidente do CoFiGa.

“Coa súa organización anual -ao fío da conmemoración do Día Mundial da Fisioterapia- é pretensión da Xunta de Goberno do CoFiGa que a Noite da Fisioterapia Galega convértase tamén nun acto de convivencia entre fisioterapeutas que desenvolven a súa actividade profesional na nosa comunidade autónoma -a familia da Fisioterapia galega-, rendendo homenaxe aos e ás máis veteranos/as (colexiados e colexiadas honorarios/as que dedicaron a súa vida á profesión), ademais de dar a benvida a fisioterapeutas noveis que recentemente iniciaron a súa traxectoria profesional incorporándose á institución colexial da Fisioterapia Galega”, agregou o presidente do CoFiGa.

“Da efectividade da primeira edición da Noite da Fisioterapia Galega fala a presenza do conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, que nos acompañou durante toda a velada escoitando de primeira man as nosas argumentacións e comprobando a fortaleza dun colectivo sanitario envorcado en poñer todos os seus coñecementos e traballo en aras da saúde da poboación. Tanto é así, que no seu discurso de clausura manifestou ás claras a decidida aposta do Goberno galego pola Fisioterapia e por proporcionar aos nosos profesionais a relevancia que merecen no sistema público de saúde”, precisou ao respecto.

Neste sentido, o presidente do CoFiGa avanzou que para a próxima edición de 2023 serán os e as colexiados/as quen propoñerán os e as candidatos/as aos devanditos galardóns.

Adquisición de local para Delegación Sur do CoFiGa

Continuou a súa intervención o presidente do CoFiGa destacando a ampliación do patrimonio da institución colexial que supuxo a aprobación -na Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o 27 de novembro de 2022- da proposta realizada pola Xunta de Goberno para iniciar o proceso encamiñado á adquisición do edificio de Vigo destinado a albergar a nova Delegación colexial para a zona sur de Galicia.

Trátase -especificou o presidente do CoFiGa- dun edificio de 463 metros cadrados, distribuídos en 5 alturas (sótano, baixo, dúas plantas e baixo cuberta), situado nunha praza peonil da zona residencial do Calvario: número 106 da rúa Alcalde Emilio Martínez Garrido. Construído en 2020, conta cunha licenza municipal para uso sanitario e está dotado con acceso e baños adaptados, ascensor e dúas portas de acceso, unha na planta baixa (onde se situará a zona administrativa) e outra pola que tamén se accede de forma independente ás plantas 1 e 2 (que se destinarán a aulas de formación e celebración de actividades).

Tras a aprobación da súa adquisición en Asemblea Xeral Extraordinaria, a Xunta de Goberno procede a iniciar o proceso para formalizar a adquisición do inmoble e para afrontar as obras necesarias para a súa remodelación e adaptación ás necesidades do seu novo uso como Delegación Sur do CoFiGa.

Previamente a formalizar todo o proceso de adquisición do edificio, o presidente do CoFiGa puntualizou que xa se encargou un estudo de valoración do seu estado. De resultar satisfactorios os resultados, adiantou que en moi curto espazo de tempo poderase xa habilitar o funcionamento da primeira planta do edificio, albergando un espazo destinado a uso administrativo, liberando con iso á Tesourería dos gastos de alugueiro da actual Delegación do CoFiGa, situada agora na rúa Uruguai de Vigo.

De igual forma, dependendo de orzamentos e duración das obras para remodelar e adaptar as pantas 1 e 2 do edificio para albergar cursos de formación continuada e outro tipo de actividades, o presidente do CoFiGa tamén adiantou que a nova Delegación en Vigo pode estar plenamente operativa nos primeiros meses de 2023.

O presidente do CoFiGa precisou neste sentido que a adquisición do inmoble para albergar en Vigo a Delegación Sur do CoFiGa non supoñerán ningún tipo de incremento na cota colexial, pois se realizará cos fondos sociais da entidade colexial, explicitando igualmente a Xunta de Goberno cumpre con iso as súas liñas programáticas de ampliar o patrimonio da institución colexial e achegar os seus servizos a todos/as os e as colexiados/as, dotando á zona sur de Galicia dunhas instalacións adecuadas para desenvolver unha formación continuada de calidade.

Precisou igualmente que a nova Delegación Sur do CoFiGa vén sumarse á sede institucional situada na Coruña, plenamente operativa tras a remodelación realizada nas súas instalacións para cumprir todos os requisitos estipulados para realizar actividades de formación continuada.

Plan de actividades para o exercicio 2023

Finalizado o Informe de Presidencia, Manuel Martínez Suárez informou á Asemblea do programa de actividades previstas para o CoFiGa para o exercicio 2023, cunha proposta formativa que cualificou de maior e máis importante desde a creación da institución colexial, entidade que todos os anos incrementa o número de cursos que oferta aos seus colexiados/as.

Especificou Manuel Martínez Suárez que o programa de actividades presentado está suxeito a variacións de datas e lugar de celebración en función da apertura da nova Delegación Sur do CoFiGa e de atopar espazos adecuados para o desenvolvemento de cursos en Ourense e Lugo.

De igual forma, Manuel Martínez Suárez sinalou que o programa de actividades do CoFiGa está plenamente aberto a propostas formuladas por colexiados/as, que poderían encargarse mesmo da súa dirección remunerada.

Orzamento do CoFiGa para o exercicio 2023

Na súa calidade de tesoureiro da Xunta de Goberno do CoFiGa, Manuel Martínez Suárez tamén presentou á Asemblea o documento no que se detallan todas as partidas do prepuesto da institución colexial para o exercicio 2023, que resultou aprobado por unanimidade.

Informe das Comisións

Tomou a continuación a palabra a vicepresidenta 2ª do CoFiGa, Coral Pérez Valiño, que -como responsable da Oficina de Funcionamento Interno- presentou un balance e informe das actividades desenvolvidas e proxectadas por parte das diferentes Comisións de Traballo creadas no seo da institución colexial.

Explicou Coral Pérez Valiño no seu informe que as Comisións de Pediatría e Solo Pelviano están a ser as máis activas, facendo un chamamento a unha maior implicación e participación do colectivo nun instrumento creado polo CoFiGa co obxectivo de responder as necesidades dos e das colexiados/as nos seus diferentes campos de actuación.

Rogos e preguntas

Para finalizar, abriuse a quenda para os rogos e preguntas expostos por colexiados/as asistentes á Asemblea Xeral Ordinaria, que foron puntualmente aclarados por parte dos integrantes da Xunta de Goberno do CoFiGa.

Aprobados por unanimidad el presupuesto y plan de actividades del CoFiGa para el ejercicio 2023

En la Asamblea General Ordinaria celebrada de forma presencial y retransmitida en directo el domingo 11 de diciembre/2022

La Asamblea General Ordinaria del Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) aprobó por unanimidad todos los puntos incluidos en el orden del día de la reunión celebrada de forma presencial y retransmitida en directo el pasado domingo 11 de diciembre de 2022, que dio su visto bueno al presupuesto y al plan de actividades presentados por la Junta de Gobierno para el ejercicio 2023.

La reunión del máximo órgano rector del CoFiGa comenzó con la lectura y aprobación unánime del acta correspondiente a la Asamblea General Ordinaria anterior, celebrada el sábado 18 de junio de 2022, que fue leída por la secretaria general Victoria Castaño Macías.

El presidente Gustavo Paseiro Ares procedió a continuación a exponer el informe de las actividades desarrolladas por la institución colegial a lo largo de los últimos 6 meses.

Fisioterapia en el Sistema Público de Salud

Por lo que respecta al posicionamiento de la Fisioterapia en el Sistema Público de Salud, el presidente destacó en su informe la activa participación del colectivo de la Fisioterapia gallega en el desarrollo del Programa XIDE (Xestión Integral da Demanda en Equipo) que el Sergas está implantando en Atención Primaria y en los trabajos que se están desarrollando en el seno del Consejo Técnico de Atención Primaria del Sergas para la definición de la Cartera de Servicios de Fisioterapia; así como las gestiones realizadas y programadas para lograr la reclasificación profesional en el Grupo A1 de los y las fisioterapeutas que ejercen su actividad clínica en el Sistema Público de Salud.

En relación al desarrollo del Programa XIDE, el presidente informó que actualmente se está trabajando y realizando aportaciones para unificar en las 7 áreas de salud gallegas la definición de las agendas de Fisioterapia, el acceso a las historias clínicas, así como los datos existentes en cuanto a listas de espera, cuestiones que calificó como “imprescindibles” para ver resultados de la progresiva implantación en Galicia de este programa del Sergas que tiene como principal objetivo agilizar la citación y ofrecer consultas más resolutivas en el primer nivel asistencial.

El presidente también expuso la labor que el CoFiGa está desarrollando, como miembro del Consejo Técnico de Atención Primaria del Sergas, para la definición de la Cartera de Servicios de Fisioterapia, que adelantó “ya se encuentra al 90%”-pendiente de la próxima reunión a celebrar a primeros de 2023- y en la que se reflejan las importantes aportaciones que desde la Fisioterapia se puede realizar tanto en la prevención de enfermedades como en la educación para la salud.

Incidió en este aspecto el presidente del CoFiGa en la labor que también se está desarrollando para incrementar el número de fisioterapeutas en Atención Primaria, habiéndose logrado el compromiso de nuevas convocatorias de plazas durante 2023.

Sentencia favorable del Tribunal Supremo y lucha contra la invasión de competencias

Se refirió igualmente el presidente del CoFiGa en su informe a la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que se ratifica que osteopatía, quiropraxia y quiromasaje son procedimientos propios de la Fisioterapia y que solamente pueden ser ejercidos por profesionales sanitarios.

E informó en este aspecto que desde el CoFiGa se han remitido sendos escritos a la Inspección Sanitaria del Sergas y a todos los Ayuntamientos de Galicia para que tengan en cuenta lo dictado en la sentencia 3993/2021 del TS tanto a la hora de realizar inspecciones como para dar permisos de apertura a nuevos establecimientos sanitarios.

En cuanto a las competencias profesionales de las/os fisioterapeutas, también aludió el presidente del CoFiGa a las acciones desarrolladas a nivel nacional y con participación de todas las instituciones de la Fisioterapia -CGCFE, AEF y CNDFF- para evitar que titulados CAFYD o INEF puedan acceder a la aplicación de ejercicio terapéutico en población con patología para su tratamiento amparándose en el Plan de Digitalización de la Prescripción de la Actividad Física acordado por la Conferencia Sectorial del Deporte, organismo que carece de competencias en el ámbito sanitario.

Actividad profesional en el ámbito privado

Pasó a enumerar el presidente del CoFiGa a continuación las acciones que el colectivo de fisioterapeutas está desarrollando a nivel nacional para favorecer el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito privado, con convenios suscritos con la Asociación de Autónomos (ATA) y con los principales sindicatos con representación en el ámbito sanitario, así como con gestiones con la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) -en la que están presentes las mutuas y compañías aseguradoras de salud- para modificar las tarifas que abonan por el tratamiento de pacientes.

Noche de la Fisioterapia Gallega

Gustavo Paseiro también se detuvo para analizar el éxito conseguido con la organización en septiembre de 2022 de la Noche de la Fisioterapia Gallega, que contó con la presencia del conselleiro de Sanidade y en la que se hicieron entrega de los Premios CoFiGa 2022 a diferentes profesionales que han destacado por su promoción y apoyo a la Fisioterapia.

“Se trata de una iniciativa que nace con vocación de periodicidad anual, con la que la intención de la Junta de Gobierno del CoFiGa no es otra que proyectar la imagen de la Fisioterapia y de sus profesionales a todos los niveles: Administración y gestores sanitarios, otras disciplinas del ámbito de la salud y colectivos del sector sociosanitario, instituciones científicas y académicas, asociaciones de pacientes… y, en definitiva, hacia la sociedad en general. Una actividad con la que queremos demostrar la madurez de la Fisioterapia, poner en valor la rentabilidad sanitaria, económica y social de una profesión necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas, además de transmitir un mensaje de unidad del colectivo frente a su problemática más acuciante, haciéndoles llegar nuestras reivindicaciones y nuestros retos de futuro”, explicó el presidente del CoFiGa.

“Con su organización anual -al hilo de la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia- es pretensión de la Junta de Gobierno del CoFiGa que la Noche de la Fisioterapia Gallega se convierta también en un acto de convivencia entre fisioterapeutas que desarrollan su actividad profesional en nuestra comunidad autónoma -la familia de la Fisioterapia gallega-, rindiendo homenaje a los y las más veteranos/as (colegiados y colegiadas honorarios/as que han dedicado su vida a la profesión), además de dar la bienvenida a fisioterapeutas noveles que recientemente han iniciado su trayectoria profesional incorporándose a la institución colegial de la Fisioterapia Gallega”, agregó el presidente del CoFiGa.

“De la efectividad de la primera edición de la Noche de la Fisioterapia Gallega habla la presencia del conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, que nos acompañó durante toda la velada escuchando de primera mano nuestras argumentaciones y comprobando la fortaleza de un colectivo sanitario volcado en poner todos sus conocimientos y trabajo en aras de la salud de la población. Tanto es así, que en su discurso de clausura manifestó a las claras la decidida apuesta del Gobierno gallego por la Fisioterapia y por proporcionar a nuestros profesionales la relevancia que merecen en el sistema público de salud”, precisó al respecto.

En este sentido, el presidente del CoFiGa avanzó que para la próxima edición de 2023 serán los y las colegiados/as quienes propondrán los y las candidatos/as a dichos galardones.

Adquisición de local para Delegación Sur del CoFiGa

Continuó su intervención el presidente del CoFiGa destacando la ampliación del patrimonio de la institución colegial que ha supuesto la aprobación -en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2022- de la propuesta realizada por la Junta de Gobierno para iniciar el proceso encaminado a la adquisición del edificio de Vigo destinado a albergar la nueva Delegación colegial para la zona sur de Galicia.

Se trata -especificó el presidente del CoFiGa- de un edificio de 463 metros cuadrados, distribuidos en 5 alturas (sótano, bajo, dos plantas y bajo cubierta), ubicado en una plaza peatonal de la zona residencial del Calvario: número 106 de la calle Alcalde Emilio Martínez Garrido. Construido en 2020, cuenta con una licencia municipal para uso sanitario y está dotado con acceso y baños adaptados, ascensor y dos puertas de acceso, una en la planta baja (donde se situará la zona administrativa) y otra por la que también se accede de forma independiente a las plantas 1 y 2 (que se destinarán a aulas de formación y celebración de actividades).

Tras la aprobación de su adquisición en Asamblea General Extraordinaria, la Junta de Gobierno procede a iniciar el proceso para formalizar la adquisición del inmueble y para afrontar las obras necesarias para su remodelación y adaptación a las necesidades de su nuevo uso como Delegación Sur del CoFiGa.

Previamente a formalizar todo el proceso de adquisición del edificio, el presidente del CoFiGa puntualizó que ya se ha encargado un estudio de valoración de su estado. De resultar satisfactorios los resultados, adelantó que en muy corto espacio de tiempo se podrá ya habilitar el funcionamiento de la primera planta del edificio, albergando un espacio destinado a uso administrativo, liberando con ello a Tesorería de los gastos de alquiler de la actual Delegación del CoFiGa, ubicada ahora en la calle Uruguay de Vigo.

De igual forma, dependiendo de presupuestos y duración de las obras para remodelar y adaptar las pantas 1 y 2 del edificio para albergar cursos de formación continuada y otro tipo de actividades, el presidente del CoFiGa también adelantó que la nueva Delegación en Vigo puede estar plenamente operativa en los primeros meses de 2023.

El presidente del CoFiGa precisó en este sentido que la adquisición del inmueble para albergar en Vigo la Delegación Sur del CoFiGa no supondrán ningún tipo de incremento en la cuota colegial, pues se realizará con los fondos sociales de la entidad colegial, explicitando igualmente la Junta de Gobierno cumple con ello sus líneas programáticas de ampliar el patrimonio de la institución colegial y acercar sus servicios a todos/as los y las colegiados/as, dotando a la zona sur de Galicia de unas instalaciones adecuadas para desarrollar una formación continuada de calidad.

Precisó igualmente que la nueva Delegación Sur del CoFiGa viene a sumarse a la sede institucional ubicada en A Coruña, plenamente operativa tras la remodelación realizada en sus instalaciones para cumplir todos los requisitos estipulados para realizar actividades de formación continuada.

Plan de actividades para el ejercicio 2023

Finalizado el Informe de Presidencia, Manuel Martínez Suárez informó a la Asamblea del programa de actividades previstas para el CoFiGa para el ejercicio 2023, con una propuesta formativa que calificó de mayor y más importante desde la creación de la institución colegial, entidad que todos los años incrementa el número de cursos que oferta a sus colegiados/as.

Especificó Manuel Martínez Suárez que el programa de actividades presentado está sujeto a variaciones de fechas y lugar de celebración en función de la apertura de la nueva Delegación Sur del CoFiGa y de encontrar espacios adecuados para el desarrollo de cursos en Ourense y Lugo.

De igual forma, Manuel Martínez Suárez que el programa de actividades del CoFiGa está plenamente abierto a propuestas formuladas por colegiados/as, que podrían encargarse incluso de su dirección remunerada.

Presupuesto del CoFiGa para el ejercicio 2023

En su calidad de tesorero de la Junta de Gobierno del CoFiGa, Manuel Martínez Suárez también presentó a la Asamblea el documento en el que se detallan todas las partidas del prepuesto de la institución colegial para el ejercicio 2023, que resultó aprobado por unanimidad.

Informe de las Comisiones

Tomó a continuación la palabra la vicepresidenta 2ª del CoFiGa, Coral Pérez Valiño, que -como responsable de la Oficina de funcionamiento interno- presentó un balance e informe de las actividades desarrolladas y proyectadas por parte de las diferentes Comisiones de Trabajo creadas en el seno de la institución.

Explicó Coral Pérez Valiño en su informe que las Comisiones de Pediatría y Suelo Pélvico están siendo las más activas, haciendo un llamamiento a una mayor implicación y participación del colectivo en un instrumento creado por el CoFiGa con el objetivo de responder a las necesidades de los y las colegiados/as en sus diferentes campos de actuación.

Ruegos y preguntas

Para finalizar, se abrió el turno para los ruegos y preguntas planteados por colegiados/as asistentes a la Asamblea General Ordinaria, que fueron puntualmente aclarados por parte de los integrantes de la Junta de Gobierno del CoFiGa.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas