A investigación como piar básico para o avance e desenvolvemento da Fisioterapia, temática do novo videoconsello do CoFiGa

Explica en que consiste o método científico, que é a evidencia científica, que é a Fisioterapia baseada na evidencia, como xerala e porqué é tan vital para o avance de calquera disciplina sanitaria

18 Nov 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A investigación constitúe un eixo de interese estratéxico -un piar básico- para o avance e desenvolvemento da Fisioterapia, non só pola súa contribución á xeración de novo coñecemento e evidencia científica, senón pola mellora que supón para a práctica clínica, ao achegar ferramentas e solucións que engaden calidade á intervención dos seus profesionais.

É por iso a temática que centra o novo videoconsello do CoFiGa, explicando en que consiste o método científico, que é a evidencia científica, que é a Fisioterapia baseada na evidencia, como xerala e porqué é tan vital para o avance de calquera disciplina sanitaria.

É un novo videoconsello que, ademais, ten por obxectivo incentivar a todo o colectivo de fisioterapeutas, tanto os/as que desenvolven a súa actividade profesional no ámbito público como privado, a iniciarse no campo da investigación:

ES: https://youtu.be/WOlZyLpKxzw

GA: https://youtu.be

E nesta liña, destacar a aposta que realiza o CoFiGa coa convocatoria anual de axudas -bolsas- para financiar de proxectos de investigación científica ou tecnolóxica que contribúan ao desenvolvemento deste ámbito da Fisioterapia en Galicia.

Axudas do CoFiGa á Investigación en Fisioterapia

Cunha dotación económica de 18 mil euros para proxectos de investigación realizados ao longo do período 2022 por fisioterapeutas investigadores emerxentes/noveis ou veteranos de forma individual ou colectiva, con ámbito nacional ou internacional, toda a información sobre esta nova convocatoria de Axudas do CoFiGa á Investigación en Fisioterapia están definida recollida nas súas bases, que se poden descargar en:

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/noticias/1373/Convocatoria-2022-de-Axudas-do-CoFiGa-a-Investigacion-en-Fisioterapia

La investigación como pilar básico para el avance y desarrollo de la Fisioterapia, temática del nuevo videoconsejo del CoFiGa

Explica en qué consiste el método científico, qué es la evidencia científica, qué es la Fisioterapia basada en la evidencia, cómo generarla y porqué es tan vital para el avance de cualquier disciplina sanitaria

La investigación constituye un eje de interés estratégico -un pilar básico- para el avance y desarrollo de la Fisioterapia, no solo por su contribución a la generación de nuevo conocimiento y evidencia científica, sino por la mejora que supone para la práctica clínica, al aportar herramientas y soluciones que añaden calidad a la intervención de sus profesionales.

Es por ello la temática que centra el nuevo videoconsejo del CoFiGa, explicando en qué consiste el método científico, qué es la evidencia científica, qué es la Fisioterapia basada en la evidencia, cómo generarla y porqué es tan vital para el avance de cualquier disciplina sanitaria.

Es un nuevo videoconsello que, además, tiene por objetivo incentivar a todo el colectivo de fisioterapeutas, tanto los/as que desarrollan su actividad profesional en el ámbito público como privado, a iniciarse en el campo de la investigación:

ES: https://youtu.be/WOlZyLpKxzw

GA: https://youtu.be

Y en esta línea, destacar la apuesta que realiza el CoFiGa con la convocatoria anual de ayudas -becas- para financiar de proyectos de investigación científica o tecnológica que contribuyan al desarrollo de este ámbito de la Fisioterapia en Galicia.

Axudas do CoFiGa á Investigación en Fisioterapia

Con una dotación económica de 18 mil euros para proyectos de investigación realizados a lo largo del periodo 2022 por fisioterapeutas investigadores emergentes/noveles o veteranos de forma individual o colectiva, con ámbito nacional o internacional, toda la información sobre esta nueva convocatoria de Ayudas del CoFiGa a la Investigación en Fisioterapia está recogida en sus bases, que se pueden descargar en:

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/noticias/1373/Convocatoria-2022-de-Axudas-do-CoFiGa-a-Investigacion-en-Fisioterapia

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas