Asemblea Xeral Ordinaria do CoFiGa, o domingo 11 de decembro/2022 na sede colexial

Os/as colexiados/as que desexen seguir o seu desenvolvemento poden inscribirse ata o 27 de novembro elixindo entre as modalidades presencial ou telemática

10 Nov 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca Asemblea Xeral Ordinaria, a celebrar de forma presencial e telemática o domingo 11 de decembro/2022 (10:00 e 10:30 horas en primeira e segunda convocatoria, respectivamente), na súa sede: Praza Alfonso XIII, 8 baixo - 15008 A Coruña.

Os e as colexiados/as do CoFiGa que desexen seguir o seu desenvolvemento, poden inscribirse ata o 27 de novembro/2022, facendo constar a modalidade elixida (presencial ou telemática), a través da ligazón:

https://www.cofiga.org/colegio/asambleas/inscripcion/7/INSCRIPCION-AG-Ordinaria-11-12-2022

Documento de Convocatoria con Orde do Día.

Asamblea General Ordinaria del CoFiGa, el domingo 11 de diciembre/2022 en la sede colegial

Los/as colegiados/as que deseen seguir su desarrollo pueden inscribirse hasta el 27 de noviembre eligiendo entre las modalidades presencial o telemática

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca Asamblea General Ordinaria, a celebrar de forma presencial y telemática el domingo 11 de diciembre/2022 (10:00 y 10:30 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente), en su sede: Plaza Alfonso XIII, 8 bajo - 15008 A Coruña.

Los y las colegiados/as del CoFiGa que deseen seguir su desarrollo, pueden inscribirse hasta el 27 de noviembre/2022, haciendo constar la modalidad elegida (presencial o telemática), a través del enlace:

https://www.cofiga.org/colegio/asambleas/inscripcion/7/INSCRIPCION-AG-Ordinaria-11-12-2022

Documento de Convocatoria con Orden del Día.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas