O CoFiGa sortea entre colexiados/as 3 inscricións bonificadas pola AEF para participar na International Multidisciplinary Conference on Intermediate Respiratory Care

Un encontro científico internacional e multidisciplinar organizado con colaboración da AEF no marco do Ano SEPAR das UCRI e que se desenvolverá os días 18 e 19 de novembro de 2022 en Madrid co obxectivo de profundar en temas de interese directamente relacionados co Soporte Respiratorio Non Invasivo, a motorización e as técnicas implicadas no coidado de pacientes semicríticos

03 Nov 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) bonifica 3 prazas de colexiados/as CoFiGa que desexen inscribirse na International Multidisciplinary Conference on Intermediate Respiratory Care, que se celebrará os días 18 e 19 de novembro de 2022 en Madrid.

Inscrición para participar no sorteo

Os e as colexiados/as CoFiGa interesados en acceder a esta bonificación (inscrición, sen gastos de desprazamento) poden inscribirse, ata o 6 de novembro, na seguinte ligazón:

Inscrición sorteo

 

Entre os/as colexiados/as rexistrados/as, o CoFiGa sorteará as 3 prazas bonificadas pola AEF.

International Multidisciplinary Conference on Intermediate Respiratory Care

Trátase dun encontro científico de carácter internacional e multidisciplinar que está organizado no marco do Ano SEPAR das Unidades de Coidados Respiratorios Intermedios (UCRI).

O seu principal obxectivo é profundar en temas de interese directamente relacionados co Soporte Respiratorio Non Invasivo, a motorización e as técnicas implicadas no coidado de pacientes semicríticos.

A súa organización conta coa colaboración da AEF, da Sociedade Española de Anestoloxía, Reanimación e Terapéutica da Dor (SEDAR), da Sociedade Española de Medicina Intensiva Crítica e Unidades Coronarias (SEMICyUC), da Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias (SEMES) e do Consello Xeral de Enfermería de España (CGE).

Está especialmente dirixido a especialistas en Pneumoloxía, Anestesia e Reanimación, Coidados Intensivos, Urxencias e Emerxencias, ademais de enfermeiros/as e fisioterapeutas respiratorios.

Terá lugar de forma presencial no Hotel Novotel, de Madrid, os días 18 e 19 de novembro de 2022, cunha expansión en liña que se difundirá a nivel internacional, e desenvolverase en inglés con tradución simultánea ao español.

O programa preliminar e toda a información relativa a este encontro científico pódese consultar en:

https://intermediaterespiratorycare.com/UCRI2022

 

 

El CoFiGa sortea entre colegiados/as 3 inscripciones bonificadas por la AEF para participar en la International Multidisciplinary Conference on Intermediate Respiratory Care

Un encuentro científico internacional y multidisciplinar organizado con colaboración de la AEF en el marco del Año SEPAR de las UCRI y que se desarrollará los días 18 y 19 de noviembre de 2022 en Madrid con el objetivo de profundizar en temas de interés directamente relacionados con el Soporte Respiratorio No Invasivo, la motorización y las técnicas implicadas en el cuidado de pacientes semicríticos

 

La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) bonifica 3 plazas de colegiados/as CoFiGa que deseen inscribirse en la International Multidisciplinary Conference on Intermediate Respiratory Care, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre de 2022 en Madrid.

Inscripción para participar en el sorteo

Los y las colegiados/as CoFiGa interesados en acceder a esta bonificación (inscripción, sin gastos de desplazamiento) pueden inscribirse, hasta el 6 de noviembre, en el siguiente enlace:

Inscripción sorteo

 

Entre los/as colegiados/as inscritos/as, el CoFiGa sorteará las 3 plazas bonificadas por la AEF.

International Multidisciplinary Conference on Intermediate Respiratory Care

Se trata de un encuentro científico de carácter internacional y multidisciplinar que está organizado en el marco del Año SEPAR de las Unidades de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI).

Su principal objetivo es profundizar en temas de interés directamente relacionados con el Soporte Respiratorio No Invasivo, la motorización y las técnicas implicadas en el cuidado de pacientes semicríticos.

Su organización cuenta con la colaboración de la AEF, de la Sociedad Española de Anestología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICyUC), de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y del Consejo General de Enfermería de España (CGE).

Está especialmente dirigido a especialistas en Neumología, Anestesia y Reanimación, Cuidados Intensivos, Urgencias y Emergencias, además de enfermeros/as y fisioterapeutas respiratorios.

Tendrá lugar de forma presencial en el Hotel Novotel, de Madrid, los días 18 y 19 de noviembre de 2022, con una expansión online que se difundirá a nivel internacional, y se desarrollará en inglés con traducción simultánea al español.

El programa preliminar y toda la información relativa a este encuentro científico se puede consultar en:

https://intermediaterespiratorycare.com/UCRI2022022

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas