“Fisioterapia virtual inmersiva en persoas maiores para a mellora de capacidades físicas e funcionais”, pioneiro e innovador proxecto de investigación que foi galardoado nos Premios RIES2022 que promove o Clúster Saúde de Galicia

Foi recollido polo fisioterapeuta Pablo Campo Prieto, integrante do grupo de investigación “HealthyFit”- Universidade de Vigo que o desenvolve desde 2020

02 Nov 2022 / Sede COFIGA

O proxecto “Fisioterapia virtual inmersiva en persoas maiores para a mellora de capacidades físicas e funcionais” que se desenvolve na Universidade de Vigo e no que participa o fisioterapeuta experto na enfermidade de Párkinson e investigador Pablo Campo Prieto, acaba de ser galardoado polo Cluster Saúde de Galicia (CSG) dentro da categoría “Revelación” dos Premios Retos Internacionais do Ecosistema Saúde (RIES), cos que se recoñecen proxectos innovadores para o sector sociosanitario de Galicia. 

Trátase dun pioneiro e innovador proxecto de investigación que se desenvolve no grupo de investigación “HealthyFit”, da Universidade de Vigo, dedicado ao estudo do exercicio físico como un instrumento de mellora para a saúde nos diferentes grupos de poboación e no que participan as Facultades de Fisioterapia e de Ciencias da Educación do Deporte, o hospital provincial de Pontevedra, contando coa colaboración de diferentes entidades de afectados como a Asociación Galega de axuda a enfermos con demencia tipo Azlhéimer (AGADEA) e a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias de Galicia (AFAGA).

O proxecto galardoado, que se puxo en marcha en 2020, explora as posibilidades da realidade virtual inmersiva ou total para o deseño e desenvolvemento de programas lúdicos de exercicio terapéutico destinados a persoas maiores, favorecendo con iso a súa adherencia á práctica dunha actividade física que mellora as súas capacidades funcionais e cognitivas.

A entrega do galardón desenvolveuse o pasado mes de outubro Santiago, no marco do VII Fórum Retos Internacionais do Ecosistema de Saúde (RIES).

“Fisioterapia virtual inmersiva en personas mayores para la mejora de capacidades físicas y funcionales”, pionero e innovador proyecto de investigación que ha sido galardonado en los Premios RIES2022 que promueve el Clúster Salud de Galicia

que recogido por el fisioterapeuta Pablo Campo Prieto, integrante del grupo de investigación “HealthyFit” - Universidad de Vigo que lo desarrolla desde 2020

El proyecto “Fisioterapia virtual inmersiva en personas mayores para la mejora de capacidades físicas y funcionales” que se desarrolla en la Universidad de Vigo y en el que participa el fisioterapeuta experto en la enfermedad de Párkinson e investigador Pablo Campo Prieto, acaba de ser galardonado por el Clúster Salud de Galicia (CSG) dentro de la categoría “Revelación” de los Premios Retos Internacionales del Ecosistema Salud (RIES), con los que se reconocen proyectos innovadores para el sector sociosanitario de Galicia.  

Se trata de un pionero e innovador proyecto de investigación que se desarrolla en el grupo de investigación “HealthyFit”, de la Universidad de Vigo, dedicado al estudio del ejercicio físico como un instrumento de mejora para la salud en los diferentes grupos de población y en el que participan las Facultades de Fisioterapia y de Ciencias de la Educación del Deporte, el hospital provincial de Pontevedra, contando con la colaboración de diferentes entidades de afectados como la Asociación Gallega de ayuda a enfermos con demencia tipo Azlhéimer (AGADEA) y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Galicia (AFAGA).

El proyecto galardonado, que se puso en marcha en 2020, explora las posibilidades de la realidad virtual inmersiva o total para el diseño y desarrollo de programas lúdicos de ejercicio terapéutico destinados a personas mayores, favoreciendo con ello su adherencia a la práctica de una actividad física que mejora sus capacidades funcionales y cognitivas.

 

La entrega del galardón se desarrolló el pasado mes de octubre Santiago, en el marco del VII Fórum Retos Internacionales del Ecosistema de Salud (RIES).

La Fisioterapia te da el aire que necesitas