Contidos de outubro na plataforma de coñecemento PhysioCiencia

De acceso gratuíto para colexiados/as do CoFiGa a través do apartado Coñecemento Compartido da web institucional

18 Oct 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A plataforma de coñecemento PhysioCiencia, á que os e as colexiados/as do CoFiGa teñen acceso gratuíto a través do apartado Coñecemento Compartido da web institucional, actualiza periodicamente os seus contidos.

Os correspondentes ao mes de outubro son:

1. Adestramento concorrente pode dificultar a hipertrofia

A literatura estendeu de forma clara o uso de programas de exercicio coa modalidade concorrente como unha das máis utilizadas á hora de producir efectos terapéuticos sobre múltiples patoloxías. É sen dúbida quizais a forma de adestramento máis utilizada en Fisioterapia. É frecuente que algunhas destas patoloxías cursan con alteracións da composición corporal, especialmente con obesidade sarcopénica. Os achados deste estudo teñen unha clara aplicación práctica: cando usemos os programas concorrentes quizais substituír a bicicleta pola cinta sen fin pode axudar a atenuar a interferencia desta modalidade de adestramento sobre os procesos de sarcopenia favorecendo así a hipertrofia. 

2. Exercicios “core” na hernia lumbar sintomática

A hernia discal acompáñase a miúdo de disfunción neural e dor discapacitante, sendo un problema en crecemento en diferentes partes do mundo, especialmente no mundo laboral onde fai perder máis de 5 horas de produtividade semanal. Unha das opcións de tratamento máis exitosas pode ser o fortalecemento da musculatura do núcleo central (core). Os exercicios de control motor do núcleo central ou core son exercicios de baixa intensidade que involucran á musculatura profunda do tronco e que adoitan estar inactivos en presenza de dor. Este tipo de intervencións focalízanse na optimización da activación muscular durante diferentes posturas e movementos da columna lumbar. Ata a data non se publicou ningún metaanálisis sobre a efectividade do traballo muscular do núcleo central en pacientes con dor lumbar afectados por hernia discal respecto a outras técnicas de Fisioterapia.

3. Prehabilitación tras hepatectomía post-cancro hepático

O exercicio terapéutico e o cancro van da man. O cancro hepático presenta unha alta morbilidade e mortalidade con máis de 600000/casos ao ano. O tratamento de elección é a hepatectomía, coa malnutrición como unha secuela frecuente dos pacientes que a sofren. Esta malnutrición asóciase a unha inmunosupresión do paciente que dificulta a recuperación precoz do paciente. O status funcional e a composición corporal son determinantes para a recuperación, sendo a prehabilitación e a rehabilitación, claves para a súa recuperación.

4. Fisioterapia no tromboembolismo pulmonar (TEP): guía práctica da APTA 2022

Ellen Hillegass, do Departamento de Fisioterapia da Universidade de Mercer en Atlanta (USA), acaba de liderar a publicación en Physical Therapy da actualización para 2022 da guía de práctica clínica en persoas con risco ou diagnóstico de tromboembolismo pulmonar.

Un tromboembolismo venoso é a formación dun tapón de orixe sanguínea que se produce na luz dunha vea do membro inferior e con menor frecuencia do superior ou da circulación pulmonar. Presenta unha mortalidade de case o 5%. Entre un terzo e a metade dos pacientes poden aparecer serias complicacións como síndrome postrombótico ou hipertensión pulmonar tromboembólica.

5. MasterClass “Perspectiva actual sobre a drenaxe linfático manual en cancro de mama: cando, como e porqué” da doutora María Torres Lacomba, profesora da Universidade de Alcalá de Henares (UAH).

Contenidos de octubre en la plataforma de conocimiento PhysioCiencia

De acceso gratuito para colegiados/as del CoFiGa a través del apartado Conocimiento Compartido de la web institucional

La plataforma de conocimiento PhysioCiencia, a la que los y las colegiados/as del CoFiGa tienen acceso gratuito a través del apartado Conocimiento Compartido de la web institucional, actualiza periódicamente sus contenidos.

Los correspondientes al mes de octubre son:

1. Entrenamiento concurrente puede dificultar la hipertrofia

La literatura ha extendido de forma clara el uso de programas de ejercicio con la modalidad concurrente como una de las más utilizadas a la hora de producir efectos terapéuticos sobre múltiples patologías. Es sin duda quizás la forma de entrenamiento más utilizada en Fisioterapia. Es frecuente que algunas de estas patologías cursan con alteraciones de la composición corporal, especialmente con obesidad sarcopénica. Los hallazgos de este estudio tienen una clara aplicación práctica: cuando usemos los programas concurrentes quizás sustituir la bicicleta por la cinta sin fin puede ayudar a atenuar la interferencia de esta modalidad de entrenamiento sobre los procesos de sarcopenia favoreciendo así la hipertrofia. 

2. Ejercicios “core” en la hernia lumbar sintomática

La hernia discal se acompaña a menudo de disfunción neural y dolor discapacitante, siendo un problema en crecimiento en diferentes partes del mundo, especialmente en el mundo laboral donde hace perder más de 5 horas de productividad semanal. Una de las opciones de tratamiento más exitosas puede ser el fortalecimiento de la musculatura del núcleo central (core).Los ejercicios de control motor del núcleo central o core son ejercicios de baja intensidad que involucran a la musculatura profunda del tronco y que suelen estar inactivos en presencia de dolor. Este tipo de intervenciones se focalizan en la optimización de la activación muscular durante diferentes posturas y movimientos de la columna lumbar. Hasta la fecha no se había publicado ningún metaanálisis sobre la efectividad del trabajo muscular del núcleo central en pacientes con dolor lumbar afectados por hernia discal respecto a otras técnicas de Fisioterapia.

3. Prehabilitación tras hepatectomía post-cáncer hepático

El ejercicio terapéutico y el cáncer van de la mano. El cáncer hepático presenta una alta morbilidad y mortalidad con más de 600000/casos al año. El tratamiento de elección es la hepatectomía, con la malnutrición como una secuela frecuente de los pacientes que la sufren. Esta malnutrición se asocia a una inmunosupresión del paciente que dificulta la recuperación precoz del paciente. El estatus funcional y la composición corporal son determinantes para la recuperación, siendo la prehabilitación y la rehabilitación, claves para su recuperación.

4. Fisioterapia en el tromboembolismo pulmonar (TEP): guía práctica de la APTA 2022

Ellen Hillegass, del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Mercer en Atlanta (USA), acaba de liderar la publicación en Physical Therapy de la actualización para 2022 de la guía de práctica clínica en personas con riesgo o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar.

Un tromboembolismo venoso es la formación de un tapón de origen sanguíneo que se produce en la luz de una vena del miembro inferior y con menor frecuencia del superior o de la circulación pulmonar. Presenta una mortalidad de casi el 5%. Entre un tercio y la mitad de los pacientes pueden aparecer serias complicaciones como síndrome postrombótico o hipertensión pulmonar tromboembólica.

5. MasterClass “Perspectiva actual sobre el drenaje linfático manual en cáncer de mama: cuándo, cómo y porqué” de la doctora María Torres Lacomba, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH).

La Fisioterapia te da el aire que necesitas