Enquisa sobre rexistro de actividade asistencial nas Unidades hospitalarias de Fisioterapia

O Grupo de Traballo de Calidade Asistencial do CGCFE solicita a colaboración de fisioterapeutas colexiados/as CoFiGa no proxecto destinado a desenvolver unha Estratexia nacional de Historia Clínica Estandarizada en Fisioterapia

27 Sep 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Grupo de Traballo do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) sobre Calidade Asistencial solicita a colaboración de colexiados/as do CoFiGa para participar nunha enquisa que permitirá solicitar datos descritivos sobre o estado ou modelo do rexistro asistencial de actividade asistencial nas Unidades hospitalarias de Fisioterapia, ademais de detectar as necesidades do colectivo neste tema, todo iso co propósito de poñer a primeira pedra para xustificar e conseguir desenvolver unha Estratexia nacional de Historia Clínica Estandarizada en Fisioterapia.

Os e as colexiados do CoFiGa interesados en participar nesta enquisa antes do 1 de novembro/2022, poden descargala en:

https://forms.gle/jUuz3ctXmMjfhuE97

Encuesta sobre registro de actividad asistencial en las Unidades hospitalarias de Fisioterapia

El Grupo de Trabajo de Calidad Asistencial del CGCFE solicita la colaboración de fisioterapeutas colegiados/as CoFiGa en el proyecto destinado a desarrollar una Estrategia nacional de Historia Clínica Estandarizada en Fisioterapia

El Grupo de Trabajo del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) sobre Calidad Asistencial solicita la colaboración de colegiados/as del CoFiGa para participar en una encuesta que permitirá recabar datos descriptivos sobre el estado o modelo del registro asistencial de actividad asistencial en las Unidades hospitalarias de Fisioterapia, además de detectar las necesidades del colectivo en este tema, todo ello con el propósito de poner la primera piedra para justificar y conseguir desarrollar una estrategia nacional de Historia Clínica Estandarizada en Fisioterapia.

Los y las colegiados del CoFiGa interesados en participar en esta encuesta antes del 1 de noviembre/2022, pueden descargarla en:

https://forms.gle/jUuz3ctXmMjfhuE97

La Fisioterapia te da el aire que necesitas