O conselleiro de Sanidade presidirá a Noite da Fisioterapia Galega

Un encontro lúdico de convivencia que se celebrará o venres 16 de setembro na Cidade da Cultura de Santiago, para dar a benvida a novos/as fisioterapeutas, homenaxear aos máis veteranos/as e facer entrega dos Premios CoFiGa 2022

15 Sep 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, presidirá na noite do venres 16 de setembro a primeira edición da Noite da Fisioterapia Galega, unha velada lúdica e de convivencia que se desenvolverá na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela e que servirá de marco para a entrega dos Premios CoFiGa 2022 a diferentes profesionais que se distinguiron polo seu labor no desenvolvemento e proxección da Fisioterapia na comunidade autónoma galega.

O encontro tamén será escenario da homenaxe que o CoFiGa rende aos e as fisioterapeutas máis veteranos/as, colexiados e colexiadas honorarios/as que dedicaron a súa vida a unha profesión sanitaria necesaria para o coidado e mantemento da saúde da poboación, ademais de dar a benvida a fisioterapeutas noveis que recentemente iniciaron a súa traxectoria profesional incorporándose á institución colexial da Fisioterapia Galega.

Con esta primeira edición da Noite da Fisioterapia Galega, o CoFiGa desexa visibilizar e poñer en valor a rendibilidade sanitaria, económica e social dunha profesión necesaria para mellorar a calidade de vida das persoas. Porque a Fisioterapia demostrou ser unha solución custo-eficaz -un necesario valor engadido- para garantir a sustentabilidade dos sistemas públicos de saúde e o mantemento da calidade de vida da poboación.

Unha Noite da Fisioterapia Galega coa que, ademais, o colectivo quere lanzar unha mensaxe de unidade diante dalgúns dos problemas máis perentorios que está a vivir o sector: o máis que preocupante índice de intrusismo laboral que experimenta a profesión poñendo en perigo a saúde da poboación; o crónico déficit de fisioterapeutas no sistema público que impide a miles de persoas acceder a un servizo asistencial sanitario básico e fundamental para mellorar a saúde, calidade de vida e benestar integral; os crecentes abusos das compañías aseguradoras ou a subida da cota de autónomos que, en moitos casos, pode facer inviable a continuidade profesional de gran cantidade de fisioterapeutas.

Premios CoFiGa 2022

O CoFiGa fará entrega na Noite da Fisioterapia Galega de cinco Premios 2022:

O máis destacado deles, o que distingue ao fisioterapeuta do ano é, nesta primeira ocasión, un recoñecemento colectivo co que o CoFiGa quere enxalzar o ímprobo traballo realizado por fisioterapeutas nas Unidades de Coidados Intensivos (UCI) e Servizos de Urxencias dos centros hospitalarios de Galicia durante a pandemia Covid-19.

No apartado correspondente á difusión da Fisioterapia Galega o premiado será o actor e comunicador Roberto Vilar Fernández, quen, a través da TVG, fixo partícipe aos telespectadores galegos dos beneficios que achega a profesión á saúde da poboación de dos perigos do intrusismo profesional sanitario.

Luciano Vidán Martínez recibirá o seu galardón como mellor embaixador non fisioterapeuta da Fisioterapia Galega. Xefe de Servizo de Hospitalización a Domicilio do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) e presidente do Colexio Oficial de Médicos da provincia, o doutor Vidán foi artífice, xunto con José Manuel Romay Beccaría, da incorporación da Fisioterapia á Atención Primaria de Galicia.

Tamén recibirá o recoñecemento do CoFiGa Teresa Portela que, ás súas seis participacións en Xogos Olímpicos e á súa medalla de bronce na proba de piragüismo en Tokio 2020, suma unha dilatada traxectoria como fisioterapeuta, o que a converte nunha perfecta embaixadora da práctica profesional.

O último galardón do CoFiGa recoñece toda a traxectoria académica e profesional da profesora Eva María Lantarón Caeiro, decana durante tres mandatos da Facultade de Fisioterapia da Universidade de Vigo, presidenta da Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF) e recentemente incorporada ao Equipo de Goberno da Universidade de Vigo como vicerreitora do campus de Pontevedra.

Desenvolvemento da Noite da Fisioterapia Galega

Coa asistencia de autoridades autonómicas e representantes do sector sanitario de Galicia, a Noite da Fisioterapia Galega desenvolverase o venres 16 de setembro na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

Co xornalista José Riveiro como mestre de cerimonias e condutor da gala, o evento desenvolverase conforme a seguinte programa:

20:00-20:30 h / Recepción asistentes.

20:30 h / Presentación.

20.40 h / Intervención de Ramón Arroyo, triatleta con esclerose múltiple autor do libro “Renderse non é unha opción” e cuxa vida inspirou ao director Marcel Barrena a premiada película “100 metros”. Todo un exemplo de superación que falará de como a Fisioterapia axúdalle a afrontar os seus constantes retos vitais.

21:45 h / Cea.

22:50 h / Entrega Premios CoFiGa 2022.

23:20 h / Intervención do presidente do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Gustavo Paseiro Ares. 

23:30 h / Intervención do conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

El conselleiro de Sanidad presidirá la Noche de la Fisioterapia Gallega

Un encuentro lúdico de convivencia que se celebrará el viernes 16 de septiembre en la Ciudad de la Cultura de Santiago, para dar la bienvenida a nuevos/as fisioterapeutas, homenajear a los más veteranos/as y hacer entrega de los Premios CoFiGa 2022

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, presidirá en la noche del viernes 16 de septiembre la primera edición de la Noche de la Fisioterapia Gallega, una velada lúdica y de convivencia que se desarrollará en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela y que servirá de marco para la entrega de los Premios CoFiGa 2022 a diferentes profesionales que se han distinguido por su labor en el desarrollo y proyección de la Fisioterapia en la comunidad autónoma gallega.

El encuentro también será escenario del homenaje que el CoFiGa rinde a los y las fisioterapeutas más veteranos/as, colegiados y colegiadas honorarios/as que han dedicado su vida a una profesión sanitaria necesaria para el cuidado y mantenimiento de la salud de la población, además de dar la bienvenida a fisioterapeutas noveles que recientemente han iniciado su trayectoria profesional incorporándose a la institución colegial de la Fisioterapia Gallega.

Con esta primera edición de la Noche de la Fisioterapia Gallega, el CoFiGa desea visibilizar y poner en valor la rentabilidad sanitaria, económica y social de una profesión necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas. Porque la Fisioterapia ha demostrado ser una solución costo-eficaz -un necesario valor añadido- para garantizar la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud y el mantenimiento de la calidad de vida de la población.

Una noche de la Fisioterapia Gallega con la que, además, el colectivo quiere lanzar un mensaje de unidad ante algunos de los problemas más acuciantes que está viviendo el sector: el más que preocupante índice de intrusismo laboral que experimenta la profesión poniendo en peligro la salud de la población; el crónico déficit de fisioterapeutas en el sistema público que impide a miles de personas acceder a un servicio asistencial sanitario básico y fundamental para mejorar la salud, calidad de vida y bienestar integral; los crecientes abusos de las compañías aseguradoras o la subida de la cuota de autónomos que, en muchos casos, puede hacer inviable la continuidad profesional de gran cantidad de fisioterapeutas.

Premios CoFiGa 2022

El CoFiGa hará entrega en la Noche de la Fisioterapia Gallega de cinco Premios 2022:

El más destacado de ellos, el que distingue al fisioterapeuta del año es, en esta primera ocasión, un reconocimiento colectivo con el que el CoFiGa quiere ensalzar el ímprobo trabajo realizado por fisioterapeutas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y Servicios de Urgencias de los centros hospitalarios de Galicia durante la pandemia Covid-19.

En el apartado correspondiente a la difusión de la Fisioterapia Gallega el premiado será el actor y comunicador Roberto Vilar Fernández, quien, a través de la TVG, ha hecho partícipe a los telespectadores gallegos de los beneficios que aporta la profesión a la salud de la población y de los peligros del intrusismo profesional sanitario.

Luciano Vidán Martínez recibirá su galardón como mejor embajador no fisioterapeuta de la Fisioterapia Gallega. Jefe de Servicio de Hospitalización a Domicilio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia, el doctor Vidán ha sido artífice, junto con José Manuel Romay Beccaría, de la incorporación de la Fisioterapia a la Atención Primaria de Galicia.

También recibirá el reconocimiento del CoFiGa Teresa Portela que, a sus seis participaciones en Juegos Olímpicos y a su medalla de bronce en la prueba de piragüismo en Tokio 2020, suma una dilatada trayectoria como fisioterapeuta, lo que la convierte en una perfecta embajadora de la práctica profesional.

El último galardón del CoFiGa reconoce toda la trayectoria académica y profesional de la profesora Eva María Lantarón Caeiro, decana durante tres mandatos de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Vigo, presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF) y recientemente incorporada al Equipo de Gobierno de la Universidad de Vigo como vicerrectora del campus de Pontevedra.

Desarrollo de la Noche de la Fisioterapia Gallega

Con la asistencia de autoridades autonómicas y representantes del sector sanitario de Galicia, la Noche de la Fisioterapia Gallega se desarrollará el viernes 16 de septiembre en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela.

Con el periodista José Riveiro como maestro de ceremonias y conductor de la gala, el evento se desarrollará conforme a siguiente programa:

20:00-20:30 h / Recepción asistentes.

20:30 h / Presentación

20.40 h / Intervención de Ramón Arroyo, triatleta con esclerosis múltiple autor del libro “Rendirse no es una opción” y cuya vida inspiró al director Marcel Barrena la premiada película “100 metros”. Todo un ejemplo de superación que hablará de cómo la Fisioterapia le ayuda a afrontar sus constantes retos vitales.

21:45 h / Cena

22:50 h / Entrega Premios CoFiGa 2022

23:20 h / Intervención del presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Gustavo Paseiro Ares. 

23:30 h / Intervención del conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas