O CoFiGa ultima a organización da Noite da Fisioterapia Galega

Encontro lúdico de convivencia que se celebrará o venres 16 de setembro na Cidade da Cultura de Santiago, para dar a benvida a novos/as fisioterapeutas, homenaxear aos máis veteranos/as e facer entrega dos Premios CoFiGa 2022

07 Sep 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) organiza a Noite da Fisioterapia Galega, un encontro lúdico de convivencia que servirá de marco para dar a benvida aos e ás fisioterapeutas que recentemente iniciaron a súa traxectoria profesional incorporándose á institución colexial, render homenaxe a compañeiros/as xa xubilados/as, colexiados/as honorarios/as que dedicaron a súa vida á Fisioterapia, ademais de facer entrega dos Premios CoFiGa 2022 a diferentes profesionais que se distinguiron polo seu labor no desenvolvemento e proxección da Fisioterapia na nosa comunidade autónoma.

Premios CoFiGa 2022

- Fisioterapeuta do Ano: Conxunto de fisioterapeutas que desenvolven a súa actividade profesional nas Unidades de Coidados Intensivos (UCI) e Servizos de Urxencias dos centros hospitalarios de Galicia, en recoñecemento ao arduo labor desenvolvido por mor da pandemia por Covid-19. No seu nome, recollerá o premio Ricardo Rodrígues Gómes, fisioterapeuta da UCI do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e profesor asociado de Ciencias da Saúde na Facultade de Fisioterapia de Pontevedra (Universidade de Vigo).

- Difusión da Fisioterapia galega: Roberto Vilar Fernández, actor e comunicador.Polo labor desenvolvido facendo partícipe á cidadanía galega, a través da TVG, dos beneficios que achega esta profesión sanitaria á saúde da poboación.

- Mellor embaixador/a non fisioterapeuta da Fisioterapia galega: Luciano Vidán Martínez, xefe do Servizo de Hospitalización a Domicilio do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), ex director xeral de Atención Primaria do Servizo Galego de Saúde (Sergas) e presidente do Colexio Oficial de Médicos da provincia da Coruña (COMC).

- Fisioterapeuta mellor embaixador/a da Fisioterapia galega: Teresa Portela Rivas, fisioterapeuta e laureada deportista que en Tokio 2020 converteuse na primeira muller en competir en seis edicións de Xogos Olímpicos, conseguindo unha medalla de prata que se suma ao seu extenso palmarés en campionatos mundiais e europeos de piragüismo na modalidade de augas tranquilas.

- Traxectoria profesional da Fisioterapia galega: Eva María Lantarón Caeiro, profesora doutora de Fisioterapia na Facultade de Fisioterapia de Pontevedra (Universidade de Vigo), da que foi decana durante tres mandatos; investigadora nos campos de Fisioterapia Uroxinecolóxica, Oncolóxica e Respiratoria; presidenta da Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), recentemente incorporada ao Equipo de Goberno da Universidade de Vigo como vicerreitora do campus de Pontevedra.

Noite da Fisioterapia Galega

Coa asistencia de autoridades autonómicas e representantes do sector sanitario de Galicia, a Noite da Fisioterapia Galega desenvolverase o venres 16 de setembro na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

Co xornalista José Rivero como mestre de cerimonias e condutor da gala, o evento desenvolverase conforme a seguinte programa:

19:30 h / Recepción

20:30 h / Presentación

21:30 h / Cea

22:45 h / Entrega Premios CoFiGa 2022

23:40 h / Clausura

Previa recepción de invitación, rógase confirmación de asistencia antes do 11 de setembro de 2022, en: https://forms.gle/XTWumw3bfeesTpw19

El CoFiGa ultima la organización de la Noche de la Fisioterapia Gallega

Encuentro lúdico de convivencia que se celebrará el viernes 16 de septiembre en la Ciudad de la Cultura de Santiago, para dar la bienvenida a nuevos/as fisioterapeutas, homenajear a los más veteranos/as y hacer entrega de los Premios CoFiGa 2022

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) organiza la Noche de la Fisioterapia Gallega, un encuentro lúdico de convivencia que servirá de marco para dar la bienvenida a los y las fisioterapeutas que recientemente se han iniciado su trayectoria profesional incorporándose a la institución colegial, rendir homenaje a compañeros/as ya jubilados/as, colegiados/as honorarios/as que han dedicado su vida a la Fisioterapia, además de hacer entrega de los Premios CoFiGa 2022 a diferentes profesionales que se han distinguido por su labor en el desarrollo y proyección de la Fisioterapia en nuestra comunidad autónoma.

Premios CoFiGa 2022

- Fisioterapeuta del Año: Conjunto de fisioterapeutas que desarrollan su actividad profesional en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y Servicios de Urgencias de los centros hospitalarios de Galicia, en reconocimiento a la ardua labor desarrollada a causa de la pandemia por Covid-19. En su nombre recogerá el premio Ricardo Rodrígues Gómes, fisioterapeuta de la UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y profesor asociado de Ciencias de la Salud en la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra (Universidad de Vigo).

- Difusión de la Fisioterapia gallega: Roberto Vilar Fernández, actor y comunicador. Por la labor desarrollada haciendo partícipe a la ciudadanía gallega, a través de la TVG, de los beneficios que aporta esta profesión sanitaria a la salud de la población.

- Mejor embajador/a no fisioterapeuta de la Fisioterapia gallega: Luciano Vidán Martínez, jefe del Servicio de Hospitalización a Domicilio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), ex director general de Atención Primaria del Servicio Gallego de Salud (Sergas) y presidente del Colegio Oficial de Médicos da provincia de A Coruña (COMC).

- Fisioterapeuta mejor embajador/a de la Fisioterapia gallega: Teresa Portela Rivas, fisioterapeuta y laureada deportista que en Tokio 2020 se convirtió en la primera mujer en competir en seis ediciones de Juegos Olímpicos, consiguiendo una medalla de plata que se suma a su extenso palmarés en campeonatos mundiales y europeos de piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.

- Trayectoria profesional de la Fisioterapia gallega: Eva María Lantarón Caeiro, profesora doctora de Fisioterapia en la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra (Universidad de Vigo), de la que fue decana durante tres mandatos; investigadora en los campos de Fisioterapia Uroginecológica, Oncológica y Respiratoria; presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), recientemente incorporada al Equipo de Gobierno de la Universidad de Vigo como vicerrectora del campus de Pontevedra.

Noche de la Fisioterapia Gallega

Con la asistencia de autoridades autonómicas y representantes del sector sanitario de Galicia, la Noche de la Fisioterapia Gallega se desarrollará el viernes 16 de septiembre en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela.

Con el periodista José Rivero como maestro de ceremonias y conductor de la gala, el evento se desarrollará conforme a siguiente programa:

19:30 h / Recepción

20:30 h / Presentación

21:30 h / Cena

22:45 h / Entrega Premios CoFiGa 2022

23:40 h / Clausura

Previa recepción de invitación, se ruega confirmación de asistencia antes del 11 de setiembre de 2022 en: https://forms.gle/XTWumw3bfeesTpw19

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas