Segunda edición do posgrao de especialización en Fisioterapia Cardiorrespiratoria Avanzada que imparte a Facultade de Fisioterapia da UDC

Cun total de 20 prazas, a preinscrición permanecerá aberta ata o 15 de setembro

04 Ago 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Ata o 15 de setembro permanece aberta a preinscrición á segunda edición do posgrao de especialización en Fisioterapia Cardiorrespiratoria Avanzada que imparte a Facultade de Fisioterapia da Universidade da Coruña (UDC) baixo a dirección das profesoras doutoras Luz González Doniz, Sonia Souto Camba e Ana Lista Paz. 

Con modalidade presencial, 20 prazas e 25 ECTS, leste curso posgrao de especialización desenvolverase desde o 18 de novembro de 2022 ata o 21 de maio de 2023, cun panel de docentes integrado por: Miguel Aragón Fitera, Montserrat Balsa Canto, Marina Blanco Aparicio, Pilar Bravo Cortés, Enrique Cases Viedna, Elia Garía García de Longoria, María Generosa Crespo Leiro, Esther Giménez Moolhuyzen, Luz González Doniz, Beatriz Herrero Cortina, Ana Lista Paz, Asenet López García, Roberto Alejandro Ravinovich Spinelli, Yolanda Sebastián Hermida, Josep Sirvent Gómez, Sonia Souto Camba y Jordi Vilaró Casamitjana.

Toda a información en:

https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=1491&idioma=GA

Segunda edición del posgrado de especialización en Fisioterapia Cardiorrespiratoria Avanzada que imparte la Facultad de Fisioterapia de la UDC

Con un total de 20 plazas, la preinscripción permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre

Hasta el 15 de septiembre permanece abierta la preinscripción a la segunda edición del postgrado de especialización en Fisioterapia Cardiorrespiratoria Avanzada que imparte la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña (UDC), bajo la dirección de las profesoras doctoras Luz González Doniz, Sonia Souto Camba y Ana Lista Paz. 

Con modalidad presencial, 20 plazas y 25 ECTS, este curso postgrado de especialización se desarrollará desde el 18 de noviembre de 2022 hasta el 21 de mayo de 2023, con un panel de docentes integrado por: Miguel Aragón Fitera, Montserrat Balsa Canto, Marina Blanco Aparicio, Pilar Bravo Cortés, Enrique Cases Viedna, Elia Garía García de Longoria, María Generosa Crespo Leiro, Esther Giménez Moolhuyzen, Luz González Doniz, Beatriz Herrero Cortina, Ana Lista Paz, Asenet López García, Roberto Alejandro Ravinovich Spinelli, Yolanda Sebastián Hermida, Josep Sirvent Gómez, Sonia Souto Camba y Jordi Vilaró Casamitjana.

Toda la información en:

https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=1491&idioma=GA

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas