Unión Profesional pon en marcha un Rexistro de Profesionais Voluntarios para canalizar axuda humanitaria

Unha iniciativa desenvolvida en colaboración con Cruz Vermella

18 Jul 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Unión Profesional, organización á que pertence do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), creou un Rexistro de Profesionais Voluntarios que queiran colaborar en proxectos destinados a paliar os efectos de conflitos e emerxencia humanitaria, e en concreto os xerados pola guerra en Ucraína.

Con esta iniciativa, que Unión Profesional desenvolve en colaboración con Cruz Vermella, ábrese unha canle de colaboración interinstitucional específico que facilitará a posta ao dispor de profesionais que, de forma voluntaria, desexen poñer os seus coñecementos, habilidades e pericia profesional ao servizo de entidades de axuda humanitaria para, na medida do posible, paliar situacións de gravidade e gran complexidade que sofren as persoas afectadas.

Para iso, os e as fisioterapeutas que o desexen deberán de inscribirse a través da ligazón seguinte ligazón: https://forms.gle/LsiCFcHSi5TQ23GV9

Os datos recolleitos serán utilizados aos únicos efectos de poñelos ao dispor de Cruz Vermella, e aqueloutras organizacións coas que Unión Profesional formalice un convenio no específico marco de prestar colaboración en situacións de conflito e emerxencia humanitaria.

Máis información en: http://www.unionprofesional.com/

Unión Profesional pone en marcha un Registro de Profesionales Voluntarios para canalizar ayuda humanitaria

Una iniciativa desarrollada en colaboración con Cruz Roja

Unión Profesional, organización a la que pertenece del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), ha creado un registro de profesionales voluntarios que quieran colaborar en proyectos destinados a paliar los efectos de conflictos y emergencia humanitaria, y en concreto los generados por la guerra en Ucrania.

Con esta iniciativa, que Unión Profesional desarrolla en colaboración con Cruz Roja, se abre una canal de colaboración interinstitucional específico que facilitará la puesta a disposición de profesionales que, de forma voluntaria, deseen poner sus conocimientos, habilidades y pericia profesional al servicio de entidades de ayuda humanitaria para, en la medida de lo posible, paliar situaciones de gravedad y gran complejidad que sufren las personas afectadas.

Para ello, los y las fisioterapeutas que lo deseen deberán de inscribirse a través del enlace siguiente enlace: https://forms.gle/LsiCFcHSi5TQ23GV9

Los datos recogidos serán utilizados a los únicos efectos de ponerlos a disposición de Cruz Roja, y aquellas otras organizaciones con las que Unión Profesional formalice un convenio en el específico marco de prestar colaboración en situaciones de conflicto y emergencia humanitaria.

Más información en: http://www.unionprofesional.com/

 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas