I Xornada de Fisioterapia en Saúde Mental na Muller

Organizada pola AEF e as súas Sociedades filiais de Fisioterapia en Saúde da Muller (AEF-SAMU) e en Saúde Mental (AEF-SM), celebrarase o próximo 8 de outubro como acto conmemorativo do Día Mundial da Fisioterapia 2022

07 Jul 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Ata o 8 de setembro/2022 permanece aberto o prazo de presentación de comunicacións para participar na I Xornada de Fisioterapia en Saúde Mental na Muller que, organizada pola Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e as súas Sociedades filiais de Fisioterapia en Saúde da Muller (AEF-SAMU) e en Saúde Mental (AEF-SM), celebrarase o próximo 8 de outubro como acto conmemorativo do Día Mundial da Fisioterapia 2022.

Con esta Xornada, que se desenvolverá de forma presencial na sede AEF e que tamén será retransmitida por vía telemática entre os e as profesionais previamente rexistrados, AEF, AEF-SAMU e AEF-SM súmanse ás directrices da Organización Mundial da Saúde (OMS) en canto á necesidade de incorporar a perspectiva de xénero na atención á saúde da muller e a dar unha adecuada resposta sanitaria ao incremento que a pandemia produciu no número de problemas de violencia de xénero e de saúde mental.

Máis información e inscricións en:

https://aefi.net/eventos/i-jornada-de-fisioterapia-y-salud-mental-en-la-mujer/

I Jornada de Fisioterapia en Salud Mental en la Mujer

Organizada por la AEF y sus Sociedades filiales de Fisioterapia en Salud de la Mujer (AEF-SAMU) y en Salud Mental (AEF-SM), se celebrará el próximo 8 de octubre como acto conmemorativo del Día Mundial de la Fisioterapia 2022

Hasta el 8 de septiembre/2022 permanece abierto el plazo de presentación de comunicaciones para participar en la I Jornada de Fisioterapia en Salud Mental en la Mujer que, organizada por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y sus Sociedades filiales de Fisioterapia en Salud de la Mujer (AEF-SAMU) y en Salud Mental (AEF-SM), se celebrará el próximo 8 de octubre como acto conmemorativo del Día Mundial de la Fisioterapia 2022.

Con esta Jornada, que se desarrollará de forma presencial en la sede AEF y que también será retransmitida por vía telemática entre los y las profesionales previamente inscritos, AEF, AEF-SAMU y AEF-SM se suman a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la atención a la salud de la mujer y a dar una adecuada respuesta sanitaria al incremento que la pandemia ha producido en el número de problemas de violencia de género y de salud mental.

Más información e inscripciones en:

https://aefi.net/eventos/i-jornada-de-fisioterapia-y-salud-mental-en-la-mujer/

La Fisioterapia te da el aire que necesitas