Prevención e tratamento de artrose, lema proposto pola World Physiotherapy para o Día Mundial da Fisioterapia 2022

Facilita material gráfico con información sobre esta enfermidade dexenerativa crónica, a máis común entre a poboación de idade avanzada, que xera altos índices de dependencia

07 Jul 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O importante papel da Fisioterapia e do Exercicio Terapéutico na prevención e tratamento das persoas afectadas por artroses, é a temática proposta pola World Physiotherapy para conmemorar este ano 2022 o Día Mundial da Fisioterapia, poñendo ao dispor da comunidade de fisioterapeutas material gráfico (carteis, banners e follas informativas) en español e inglés, que se pode descargar en: https://world.physio/wptday/toolkit?lang=All&year=1035&toolkit_type=All

A artrose, tamén denominada osteoartritis, é a enfermidade dexenerativa crónica máis común entre poboación de idade avanzada. Afecta as articulacións móbiles do corpo, fundamentalmente cadeira, xeonllo e mans, e caracterízase por causar dor articular, sensibilidade acentuada, rixidez, alteración na mobilidade, crepitacións e derrame, provocando altos graos de dependencia.

Todos estes síntomas son susceptibles de ser previdos ou tratados desde a Fisioterapia, fundamentalmente a través de Exercicio Terapéutico combinado con técnicas analgésicas e terapias manuais para reforzar as articulacións afectadas e favorecer a mobilidade articular, reducindo con iso os posibles efectos secundarios derivados do consumo farmacolóxico de analxésicos e antiinflamatorios para reducir a inflamación e a dor, ademais de atrasar ou evitar cirurxías de implantación de prótese. 

As enfermidades reumáticas teñen unha alta prevalencia. En España, estímase que 1 de cada 4 persoas maiores de 20 anos padece algunha patoloxía reumática, o que supón preto de 11 millóns de persoas afectadas, o 25% da poboación adulta, segundo datos da Sociedade Española de Reumatoloxía. Son a causa do 50% de consultas médicas e do 15% de asistencia a urxencias, xerando un gran impacto económico, tanto en gasto sanitario directo como en gastos indirectos (baixas laborais, incapacidades transitorias ou definitivas e recursos sociosanitarios de atención á dependencia).

Prevención y tratamiento de artrosis, lema propuesto por la World Physiotherapy para el Día Mundial de la Fisioterapia 2022

Facilita material gráfico con información sobre esta enfermedad degenerativa crónica, la más común entre la población de edad avanzada, que genera altos índices de dependencia

El importante papel de la Fisioterapia y del Ejercicio Terapéutico en la prevención y tratamiento de las personas afectadas por artrosis, es la temática propuesta por la World Physiotherapy para conmemorar este año 2022 el Día Mundial de la Fisioterapia, poniendo a disposición de la comunidad de fisioterapeutas material gráfico (carteles, banners y hojas informativas) en español e inglés, que se pueden descargar en: https://world.physio/wptday/toolkit?lang=All&year=1035&toolkit_type=All

La artrosis, también denominada osteoartritis, es la enfermedad degenerativa crónica más común entre población de edad avanzada. Afecta a las articulaciones móviles del cuerpo, fundamentalmente cadera, rodilla y manos, y se caracteriza por causar dolor articular, sensibilidad acentuada, rigidez, alteración en la movilidad, crepitaciones y derrame, provocando altos grados de dependencia.

Todos estos síntomas son susceptibles de ser prevenidos o tratados desde la Fisioterapia, fundamentalmente a través de Ejercicio Terapéutico combinado con técnicas analgésicas y terapias manuales para reforzar las articulaciones afectadas y favorecer la movilidad articular, reduciendo con ello los posibles efectos secundarios derivados del consumo farmacológico de analgésicos y antiinflamatorios para reducir la inflamación y el dolor, además de retrasar o evitar cirugías de implantación de prótesis.  

Las enfermedades reumáticas tienen una alta prevalencia. En España, se estima que 1 de cada 4 personas mayores de 20 años padece alguna patología reumática, lo que supone cerca de 11 millones de personas afectadas, el 25% de la población adulta, según datos de la Sociedad Española de Reumatología. Son la causa del 50% de consultas médicas y del 15% de asistencia a urgencias, generando un gran impacto económico, tanto en gasto sanitario directo como en gastos indirectos (bajas laborales, incapacidades transitorias o definitivas y recursos sociosanitarios de atención a la dependencia).

La Fisioterapia te da el aire que necesitas