Ampliando o coñecemento compartido dos nosos colexiados/as con acceso gratuíto a YourFisio

En virtude do acordo establecido pola AEF con este portal web, que integra todas as funcionalidades necesarias para optimizar o traballo do fisioterapeuta nas súas competencias profesionais

05 Jul 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

En colaboración coa Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) que preside o noso compañeiro Fernando Ramos, o CoFiGa pon ao dispor da súa comunidade de colexiados/as acceso gratuíto a YourFisio, un portal web que integra todas as funcionalidades necesarias para optimizar o traballo do fisioterapeuta nas súas competencias profesionais.

Deseñado exclusivamente por e para fisioterapeutas, YourFisio permite unha permanente adaptación ás necesidades actuais dun sector en constante evolución, como o da Fisioterapia, posibilitando ademais anticiparse aos retos futuros de desenvolvemento profesional.

Para iso, YourFisio conta cun avanzado xerador de exercicio terapéutico, unha plataforma de coñecemento compartido, un chat cifrado de extremo a extremo e ferramentas para a investigación, ademais doutras múltiples funcións (buscador de fisioterapeutas e centros de Fisioterapia, administrador de axenda e tarefas…).

Trátase, en definitiva, dun portal web de Fisioterapia destinado a facilitar a práctica clínica, docente e investigadora da comunidade profesional.

O acceso gratuíto a YourFisio xa pode realizarse, identificándose como colexiados/as do CoFiGa, a través do apartado “Conocimiento compartido” da páxina web:

https://www.cofiga.org/colegiados/conocimiento-compartido

Máis información en:

https://yourfisio.com/

https://www.youtube.com/watch?v=20Rml1Ct94Y

Ampliando el conocimiento compartido de nuestros colegiados/as con acceso gratuito a YourFisio

En virtud del acuerdo establecido por la AEF con este portal web, que integra todas las funcionalidades necesarias para optimizar el trabajo del fisioterapeuta en sus competencias profesionales

En colaboración con la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) que preside nuestro compañero Fernando Ramos, el CoFiGa pone a disposición de su comunidad de colegiados/as acceso gratuito a YourFisio, un portal web que integra todas las funcionalidades necesarias para optimizar el trabajo del fisioterapeuta en sus competencias profesionales.

Diseñado exclusivamente por y para fisioterapeutas, YourFisio permite una permanente adaptación a las necesidades actuales de un sector en constante evolución, como lo de la Fisioterapia, posibilitando además anticiparse a los retos futuros de desarrollo profesional.

Para eso, YourFisio cuenta con un avanzado generador de ejercicio terapéutico, una plataforma de conocimiento compartido, un chat cifrado de extremo a extremo y herramientas para la investigación, además de otras múltiples funciones (buscador de fisioterapeutas y centros de Fisioterapia, administrador de agenda y tareas…).

Se trata, en definitiva, de un portal web de Fisioterapia destinado a facilitar la práctica clínica, docente e investigadora de la comunidad profesional.

El acceso gratuito a YourFisio ya puede realizarse, identificándose como colegiados/as del CoFiGa, a través del apartado “Conocimiento compartido” de la página web:

https://www.cofiga.org/colegiados/conocimiento-compartido

Más información en:

https://yourfisio.com/

https://www.youtube.com/watch?v=20Rml1Ct94Y

 

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas