Aberto o prazo para adherirse ao proxecto ikono para dotar a centros, clínicas e consultas de Fisioterapia dunha cruz de cor fucsia como símbolo propio de identidade profesional

Unha iniciativa do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) que ten por obxectivo poñer en valor e visibilizar socialmente a calidade dos servizos de saúde que as e os fisioterapeutas ofrecen á cidadanía, servindo ademais como elemento para combater a lacra do intrusismo sanitario

30 Jun 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Os e as colexiados/as do CoFiGa dispoñen dunha axuda de 150€ para adherirse ao proxecto ikono posto en marcha polo Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) para dotar aos centros, clínicas e consultas de Fisioterapia dun símbolo de identidade profesional propio, destinado poñer en valor e visibilizar socialmente a calidade dos servizos de saúde que as e os fisioterapeutas ofrecen á cidadanía.

O proxecto ikono consiste nunha cruz -emblema sanitario- de cor fucsia que -do mesmo xeito que xa sucede coa cruz verde identificativa das farmacias- ten por obxectivo converterse en símbolo da unidade, profesionalidade e calidade un sector integrado por profesionais sanitarios comprometidos coa saúde e o benestar da poboación.

Unha cruz cor fucsia que aspira a converterse en símbolo e emblema da Fisioterapia e que, ademais de contribuír á loita contra a lacra social do intrusismo sanitario, facilitará que a cidadanía identifique e distinga a seguridade e calidade asistencial que se presta nos centros, clínicas e consultas de Fisioterapia de todo o país.

Para facilitar a adhesión ao proxecto ikono, o CGCFE puxo en marcha a páxina web https://ikono.consejo-fisioterapia.org/, na que se ofrece toda a información sobre os requisitos necesarios para sumarse a esta iniciativa.

Para calquera tipo de dúbida ou consulta, o CGCFE tamén habilitou o número de teléfono 91.123.21.50 (en funcionamento con horario de 10 a 14 horas), así como o correo electrónico info-ikono@consejo-fisioterapia.org

Abierto el plazo para adherirse al proyecto ikono para dotar a centros, clínicas y consultas de Fisioterapia de una cruz de color fucsia como símbolo propio de identidad profesional

Una iniciativa del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) que tiene por objetivo poner en valor y visibilizar socialmente la calidad de los servicios de salud que las y los fisioterapeutas ofrecen a la ciudadanía, sirviendo además como elemento para combatir la lacra del intrusismo sanitario

Los y las colegiados/as del CoFiGa disponen de una ayuda de 150€ para adherirse al proyecto ikono puesto en marcha por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) para dotar a los centros, clínicas y consultas de Fisioterapia de un símbolo de identidad profesional propio, destinado poner en valor y visibilizar socialmente la calidad de los servicios de salud que las y los fisioterapeutas ofrecen a la ciudadanía.

El proyecto ikono consiste en una cruz -emblema sanitario- de color fucsia que -al igual que ya sucede con la cruz verde identificativa de las farmacias- tiene por objetivo convertirse en símbolo de la unidad, profesionalidad y calidad un sector integrado por profesionales sanitarios comprometidos con la salud y el bienestar de la población.

Una cruz color fucsia que aspira a convertirse en símbolo y emblema de la Fisioterapia y que, además de contribuir a la lucha contra la lacra social del intrusismo sanitario, facilitará que la ciudadanía identifique y distinga la seguridad y calidad asistencial que se presta en los centros, clínica y consultas de Fisioterapia de todo el país.

Para facilitar la adhesión al proyecto ikono, el CGCFE ha puesto en marcha la página web https://ikono.consejo-fisioterapia.org/, en la que se ofrece toda la información sobre los requisitos necesarios para sumarse a esta iniciativa.

Para cualquier tipo de duda o consulta, el CGCFE también se ha habilitado el número de teléfono 91.123.21.50 (en funcionamiento con horario de 10 a 14 horas), así como el correo electrónico info-ikono@consejo-fisioterapia.org

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas