Guía para profesionais do sector sanitario editada pola Axencia de Protección de Datos

Aborda cuestións como a lexitimación para tratar datos de saúde, quen pode acceder á historia clínica e en que casos, a responsabilidade e obrigacións derivadas destes tratamentos, así como a xestión dos dereitos dos pacientes ou das situacións que poidan implicar comunicación de datos a terceiros

27 Jun 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de publicar a ‘Guía para profesionais do sector sanitario’, un documento que responde as dúbidas máis frecuentes que poden xurdir no manexo cotián dos datos clínicos e nos sistemas de información das organizacións sanitarias.

Destinado especificamente a profesionais que interveñen na prestación de servizos sanitarios, é un documento que ten por obxecto facilitar o cumprimento da normativa de protección de datos de saúde e a garantía dos dereitos dos usuarios destes servizos, tendo en conta que os datos de saúde teñen a condición de categorías especiais e, por tanto, contan cun réxime reforzado de protección.

En 25 páxinas, o documento aborda cuestións como como a lexitimación para tratar datos de saúde, quen pode acceder á historia clínica e en que casos, a responsabilidade e obrigacións derivadas destes tratamentos, así como a xestión dos dereitos dos pacientes ou das situacións que poidan implicar comunicación de datos a terceiros.

A ‘Guía para profesionais do sector sanitario’ pódese descargar en:

https://www.aepd.es/es/documento/guia-profesionais-sector-sanitario.pdf

Con este novo documento, a AEPD complementa a ‘Guía para pacientes e usuarios da sanidade’ (https://www.aepd.es/es/documento/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf) e a nova sección sobre saúde e protección de datos da súa web, dedicada específicamente á información sanitaria: https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/salud

Guía para profesionales del sector sanitario editada por la Agencia de Protección de Datos

Aborda cuestiones como la legitimación para tratar datos de salud, quién puede acceder a la historia clínica y en qué casos, la responsabilidad y obligaciones derivadas de estos tratamientos, así como la gestión de los derechos de los pacientes o de las situaciones que puedan implicar comunicación de datos a terceros

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de publicar la ‘Guía para profesionales del sector sanitario’, un documento que responde a las dudas más frecuentes que pueden surgir en el manejo cotidiano de los datos clínicos y en los sistemas de información de las organizaciones sanitarias.

Destinado específicamente a profesionales que intervienen en la prestación de servicios sanitarios, es un documento que tiene por objeto facilitar el cumplimiento de la normativa de protección de datos de salud y la garantía de los derechos de los usuarios de estos servicios, teniendo en cuenta que los datos de salud tienen la condición de categorías especiales y, por tanto, cuentan con un régimen reforzado de protección.

En sus 25 páginas, el documento aborda cuestiones como como la legitimación para tratar datos de salud, quién puede acceder a la historia clínica y en qué casos, la responsabilidad y obligaciones derivadas de estos tratamientos, así como la gestión de los derechos de los pacientes o de las situaciones que puedan implicar comunicación de datos a terceros.

La ‘Guía para profesionales del sector sanitario’ se puede descargar en:

https://www.aepd.es/es/documento/guia-profesionales-sector-sanitario.pdf

Con este nuevo documento, la AEPD complementa a la ‘Guía para pacientes y usuarios de la sanidad’ (https://www.aepd.es/es/documento/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf) y la nueva sección sobre salud y protección de datos de su web, dedicada específicamente a la información sanitaria: https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/salud

 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas