Aberta a inscrición para a terceira edición do curso en liña “Actualización en Exercicio Terapéutico en Fisioterapia”

Organizado polo CGCFE, con acceso gratuíto para para fisioterapeutas colexiados/as de todo o territorio nacional, que poderán inscribirse ata o 31 de maio

11 May 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Ata o 31 de maio permanecerá aberto o prazo de inscrición para participar na terceira edición do curso en liña “Actualización en Exercicio Terapéutico en Fisioterapia” que periodicamente organiza o CGCFE e que, como anteriores edicións, será de acceso gratuíto para fisioterapeutas colexiados/ as de todo o territorio nacional.

As inscricións pódense formalizar en:

https://www.consejo-fisioterapia.org/inscripcion.html

O 9 de xullo enviaremos ao CGCFE a relación de colexiados/as CoFiGa rexistrados, que recibirán antes do 15 de xullo, data de inicio do curso, as claves de acceso.

Programa teórico en liña

O curso, que poderá cursarse ata o 30 de setembro, mantén o programa teórico da segunda edición, cos seguintes 10 bloques temáticos:

0. Unificación de criterios e termos

1. Exercicio funcional

2. Fisioloxía e sistemática do exercicio

3. Exercicio de alta intensidade

4. Exercicio terapéutico en patoloxías neurolóxicas

5. Exercicio terapéutico en patoloxías musculoesqueléticas

6. Exercicio terapéutico en patoloxías respiratorias.

7. Exercicio terapéutico en patoloxías cardíacas

8. Exercicio terapéutico en enfermidade renal crónica e patoloxías metabólicas.

9. Exercicio terapéutico en oncoloxía.

10. Exercicio terapéutico en xeriatría.

O alumnado deberá superar ao final de cada bloque un exame tipo test para poder acceder ao

seguinte.

Finalizado o total dos bloques teóricos, recibirá en formato dixital un diploma que acreditará superar satisfactoriamente o programa en liña.

Parte práctica presencial organizada polo CoFiGa

Ademais, como en edicións anteriores, o CoFiGa complementarn esta parte teórica con outra de práctica presencial, sobre cuxo desenvolvemento ofreceremos puntual información.

Superadas as dúas modalidades (en liña e presencial) do curso, o alumnado obterá un diploma xeral.

 

Abierta la inscripción para la tercera edición del curso online “Actualización en Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia”

Organizado por el CGCFE, con acceso gratuito para para fisioterapeutas colegiados/as de todo el territorio nacional, que podrán inscribirse hasta el 31 de mayo

Hasta el 31 de mayo permanecerá abierto el plazo de inscripción para participar en la tercera edición del curso online “Actualización en Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia” que periódicamente organiza el CGCFE y que, como anteriores ediciones, será de acceso gratuito para fisioterapeutas colegiados/as de todo el territorio nacional.

Las inscripciones se pueden formalizar en:

https://www.consejo-fisioterapia.org/inscripcion.html

El 9 de julio enviaremos al CGCFE la relación de colegiados/as CoFiGa inscritos, que recibirán antes del 15 de julio, fecha de inicio del curso, las claves de acceso.

Programa teórico online

El curso, que podrá cursarse hasta el 30 de septiembre, mantiene el programa teórico de la segunda edición, con los siguientes 10 bloques temáticos:

0. Unificación de criterios y términos

1. Ejercicio funcional

2. Fisiología y sistemática del ejercicio

3. Ejercicio de alta intensidad

4. Ejercicio terapéutico en patologías neurológicas

5. Ejercicio terapéutico en patologías musculoesqueléticas

6. Ejercicio terapéutico en patologías respiratorias.

7. Ejercicio terapéutico en patologías cardiacas

8. Ejercicio terapéutico en enfermedad renal crónica y patologías metabólicas.

9. Ejercicio terapéutico en oncología.

10. Ejercicio terapéutico en geriatría.

El alumnado deberá superar al final de cada bloque un examen tipo test para poder acceder al

siguiente.

Finalizado el total de los bloques teóricos, recibirá en formato digital un diploma que

acreditará haber superado satisfactoriamente el programa on line.

Parte práctica presencial organizada polo CoFiGa

Además, como en ediciones anteriores, el CoFiGa complementarán esta parte teórica con otra de práctica presencial, sobre cuyo desarrollo ofreceremos puntual información.

Superadas las dos modalidades (on line y presencial) del curso, el alumnado obtendrá un diploma general.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas