Subscrito un convenio de colaboración entre a Xunta Provincial da Asociación Española contra o Cancro na Coruña e o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa)

Permitirá a organización conxunta de charlas ou sesións informativas destinadas a fomentar a formación sanitaria da poboación, a promocionar hábitos de vida saudables e a proporcionar información contrastada científicamente sobre os beneficios que achegan os tratamentos de Fisioterapia ao longo dos procesos oncolóxicos

27 Abr 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Establecer sinerxias encamiñadas a fomentar a formación sanitaria da poboación e a promoción de hábitos de vida saudables é a finalidade do convenio de colaboración subscrito esta mañá entre a Xunta Provincial da Coruña da Asociación Española contra o Cancro e o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

Trátase dun convenio que, ademais de propiciar a colaboración de ambas entidades na organización de charlas ou sesións informativas conxuntas, permitirá poñer ao dispor da Xunta Provincial da Asociación Española contra o Cancro na Coruña información cientificamente contrastada e permanentemente actualizada sobre os beneficios que achegan os tratamentos de Fisioterapia ao longo dos procesos oncolóxicos, co obxectivo de resolver dúbidas entre os seus asociados.

O convenio, cuxa firma se desenvolveu nun acto celebrado esta mañá na sede da Xunta Provincial da Asociación Española contra o Cancro na Coruña, foi subscrito polos presidentes de ambas entidades, Manuel Aguilar López e Gustavo Paseiro Ares.

Tras a firma do convenio, ambos os presidentes deixaron patente a intención de ampliar a toda a comunidade autónoma este tipo de colaboración, a través da firma de acordos puntuais coas demais Xuntas Provinciais da Asociación Española contra o Cancro en Galicia. 

Servicio gratuíto de Fisioterapia

A Xunta Provincial da Coruña da Asociación Española contra o Cancro na Coruña conta cun Servizo de Fisioterapia gratuíto para todas as persoas recentemente diagnosticadas de cancro, que se atopan en tratamento oncolóxico e ás que superaron xa a enfermidade, co que, tal e como explica a súa responsable, a compañeira fisioterapeuta Inés López, “axudamos a minimizar os efectos secundarios dos tratamentos oncolóxicos e mellorar a dor, a condición física e o benestar global dos e as pacientes”.

“Son persoas que con frecuencia sofren perda de masa muscular polos tratamentos, co que a súa vida vólvese un pouco máis sedentaria, ben porque hai unha afectación psicolóxica e non teñen ánimo ou porque a dor impídelles realizar actividade física de forma regular. A Fisioterapia funciona, nestes casos, como un apoio terapéutico e persoal para retomar a súa vida anterior ao diagnóstico nas mellores condicións, sobre todo, a través do exercicio terapéutico”, subliña a responsable da área de Fisioterapia da Xunta Provincial da Asociación Española contra o Cancro na Coruña.

As persoas interesadas poden obter máis información a través de Infocáncer (900 100 036), teléfono gratuíto da Xunta Provincial da Asociación Española contra o Cancro na Coruña, que está operativo 24 horas os sete días da semana; ou na propia sede da entidade (rúa Real, 1, 1º).

Suscrito un convenio de colaboración entre la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña y el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa)

Permitirá la organización conjunta de charlas o sesiones informativas destinadas a fomentar la formación sanitaria de la población, a promocionar hábitos de vida saludables y a proporcionar información contrastada científicamente sobre los beneficios que aportan los tratamientos de Fisioterapia a lo largo de los procesos oncológicos

Establecer sinergias encaminadas a fomentar la formación sanitaria de la población y la promoción de hábitos de vida saludables es la finalidad del convenio de colaboración suscrito esta mañana entre la Junta Provincial de A Coruña de la Asociación Española contra el Cáncer y el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

Se trata de un convenio que, además de propiciar la colaboración de ambas entidades en la organización de charlas o sesiones informativas conjuntas, permitirá poner a disposición de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña información científicamente contrastada y permanentemente actualizada sobre los beneficios que aportan los tratamientos de Fisioterapia a lo largo de los procesos oncológicos, con el objetivo de resolver dudas entre sus asociados.

El convenio, cuya firma se desarrolló en un acto celebrado esta mañana en la sede de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña, fue suscrito por los presidentes de ambas entidades, Manuel Aguilar López y Gustavo Paseiro Ares.

Tras la firma del convenio, ambos presidentes dejaron patente la intención de ampliar a toda la comunidad autónoma este tipo de colaboración, a través de la firma de acuerdos puntuales con las demás Juntas Provinciales de la Asociación Española contra el Cáncer en Galicia.  

Servicio gratuito de Fisioterapia

La Junta Provincial de A Coruña de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña cuenta desde hace años con un Servicio de Fisioterapia gratuito para todas las personas recién diagnosticadas de cáncer, que se encuentran en tratamiento oncológico y a las que han superado ya la enfermedad, con el que, tal y como explica su responsable, la compañera fisioterapeuta Inés López, “ayudamos a minimizar los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos y mejorar el dolor, la condición física y el bienestar global de los y las pacientes”.

“Son personas que con frecuencia sufren pérdida de masa muscular por los tratamientos, con lo que su vida se vuelve un poco más sedentaria, bien porque hay una afectación psicológica y no tienen ánimo o porque el dolor les impide realizar actividad física de forma regular. La Fisioterapia funciona, en estos casos, como un apoyo terapéutico y personal para retomar su vida anterior al diagnóstico en las mejores condiciones, sobre todo, a través del ejercicio terapéutico”, subraya la responsable del área de Fisioterapia de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través de Infocáncer (900 100 036), teléfono gratuito de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña, que está operativo 24 horas los siete días de la semana; o en la propia sede de la entidad (calle Real, 1, 1º).

La Fisioterapia te da el aire que necesitas