CoFiGa sortea inscricións gratuítas ao 32 Congreso Internacional da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría e ao V Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva

Para participar nos sorteos, os/as colexiados/as deberán abonar unha cota de 30€ que se devolverá unha vez xustificada a asistencia ao correspondente congreso

20 Abr 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) sortea entre colexiados/as 20 inscricións gratuítas, 10 para o 32 Congreso Internacional da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX) que se celebrará en Pontevedra os próximos días 29 e 30 de abril; e outras 10 para o V Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva (CIFI2022) que terá lugar en Madrid do 27 ao 29 do próximo mes de maio.

Requisitos de participación nos sorteos:

- Para participar nestes sorteos é necesario abonar unha cota de 30€ que se devolverá unha vez xustificada a asistencia ao correspondente congreso.

- En caso de non asistir ao correspondente congreso, o/a colexiado/a deberá abonar o importe total da matrícula.

- Os sorteos cobren unicamente o importe da matrícula ao congreso correspondente, sen incluír gastos de desprazamento nin de aloxamento.

- En ambos os casos, o prazo de inscrición permanecerá aberto ata o domingo 24 de abril.

 

Ligazón ao sorteo para o 32 Congreso Internacional da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Máis información sobre o 32 Congreso Internacional da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

 

Ligazón ao sorteo para o V Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva (CIFI2022)

Máis información sobre o V Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva (CIFI2022)

 

 

CoFiGa sortea inscripciones gratuitas al 32 Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría y al V Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva

Para participar en los sorteos, los/as colegiados/as deberán abonar una cuota de 30€ que se devolverá una vez justificada la asistencia al correspondiente congreso

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) sortea entre colegiados/as 20 inscripciones gratuitas, 10 para el 32 Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría (SGXX) que se celebrará en Pontevedra los próximos días 29 y 30 de abril; y otras 10 para el V Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva (CIFI2022) que tendrá lugar en Madrid del 27 al 29 del próximo mes de mayo.

Requisitos de participación en los sorteos:

- Para participar en estos sorteos es necesario abonar una cuota de 30€ que se devolverá una vez justificada la asistencia al correspondiente congreso.

- En caso de no asistir al correspondiente congreso, el/la colegiado/a deberá abonar el importe total de la matrícula.

- Los sorteos cubren únicamente el importe de la matrícula al congreso correspondiente, sin incluir gastos de desplazamiento ni de alojamiento.

- En ambos casos, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el domingo 24 de abril.

 

Enlace al sorteo para el 32 Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría

Más información sobre el 32 Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría

 

Enlace al sorteo para el V Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva (CIFI2022)

Más información sobre el V Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva (CIFI2022)

La Fisioterapia te da el aire que necesitas