Espazo para a Fisioterapia Xeriátrica no 32 Congreso Internacional da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX)

Celebrarase no Palacio da Cultura de Pontevedra os próximos días 29 e 30 de abril, baixo o lema “Atención Xerontolóxica e Xeriátrica: edadismo e principios éticos”

13 Abr 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) colabora coa Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX) no seu 32 Congreso Internacional, que se celebrará no Palacio da Cultura de Pontevedra os próximos días 29 e 30 de abril, baixo o lema “Atención Xerontolóxica e Xeriátrica: edadismo e principios éticos”.

Estruturado ao redor de 6 mesas redondas e 5 conferencias coloquios en temas como a actualidade diagnóstica e terapéutica en trastornos neuroconductuales (TNC) e enfermidades neurodexenerativas, propostas interdisciplinares para novos modelos de atención tras a aprendizaxe da pandemia e de estratexias para unha lonxevidade positiva, fundamentos éticos para a atención das persoas maiores e a soidade como un posible novo síndrome xeriátrica, o programa científico do 32 Congreso Internacional da SGXX tamén contará cun espazo para a Fisioterapia, coa participación dos e as fisioterapeutas Josu  Alustiza Navarro (Navarra), José Ramón Saiz Llamosas (Castela e León), Ana Rovira García e Vanesa López Miguens, ambas exercendo en Galicia.

- Josu Alustiza Navarro, fisioterapeuta referente en Psicoxeriátrica con grandes coñecementos e experiencia na atención das persoas maiores, é autor do “Test Alusti”, unha nova escala de valoración funcional, validada, mediante a cal valoramos o rendemento físico das persoas maiores que presentará no Congreso, ademais de ofrecer un taller sobre “Rendemento físico da persoa maior en Psicoxeriatría”.

- José Ramón Saiz Llamosas, doutor pola Universidade de Valladolid e fisioterapeuta de Atención Primaria no Servizo de Saúde de Castela e León (Sacyl), é autor principal do Protocolo de mellora da mobilidade, o equilibrio e prevención de caídas e coautor do Proceso Asistencial Integrado de prevención de fracturas por fraxilidade, ambos implantados no Sacyl, tema sobre o que centrará o seu relatorio no Congreso.

- Ana Rovira García, profesora asociada na Facultade de Fisioterapia de Pontevedra (Universidade de Vigo) e fisioterapeuta que desde 2003 exerce a Fisioterapia Xeriátrica no ámbito socio-sanitario en residencia e atención domiciliaria de Sanitas Maiores de Vigo. No seu relatorio, falará sobre tratamento e coidados domiciliarios de Fisioterapia en persoas maiores.

- Vanesa López Miguens, fisioterapeuta experta en demencias que desde 2011 exerce na Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheímer e outras demencias de Galicia (Afaga) e é coordinadora dos grupos de traballo de Fisioterapia en Xeriatría da Sociedade Española de Xerontoloxía e Xeriatría e do CoFiGa, sendo ao mesmo tempo vocal en Pontevedra da súa Xunta de Goberno. Falará da atención fisioterapéutica a persoas con demencias neurodexenerativas.

Co propósito de establecer un espazo de encontro para explorar sinerxias e establecer liñas de colaboración interdisciplinar encamiñadas a mellorar a calidade de vida das persoas maiores, a participación no 32 Congreso Internacional da SGXX está aberta a profesionais das diferentes disciplinas sanitarias e traballadores/as de atención socio-sanitaria directamente involucrados na atención deste crecente segmento poboacional, empresas do sector, alumnado, voluntariado, asociacións do ámbito xeriátrico e xerontolóxico e todos os colectivos interesados no envellecemento activo e saudable da poboación.

Toda a información en torno ao 32 Congreso Internacional da SGXX, o envío ata o 17 de abril de comunicacións científicas e inscricións, en:

https://congreso.sgxx.org/lema-del-congreso/

Espacio para la Fisioterapia Geriátrica en el 32 Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría (SGXX)

Se celebrará en el Palacio de la Cultura de Pontevedra los próximos días 29 y 30 de abril, bajo el lema “Atención Gerontológica y Geriátrica: edadismo y principios éticos”

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) colabora con la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría (SGXX) en su 32 Congreso Internacional, que se celebrará en el Palacio de la Cultura de Pontevedra los próximos días 29 y 30 de abril, bajo el lema “Atención Gerontológica y Geriátrica: edadismo y principios éticos”.

Estructurado en torno a 6 mesas redondas y 5 conferencias coloquios en temas como la actualidad diagnóstica y terapéutica en trastornos neuroconductuales (TNC) y enfermedades neurodegenerativas, propuestas interdisciplinares para nuevos modelos de atención tras el aprendizaje de la pandemia y de estrategias para una longevidad positiva, fundamentos éticos para la atención de las personas mayores y la soledad como un posible nuevo síndrome geriátrico, el programa científico del 32 Congreso Internacional de la SGXX también contará con un espacio para la Fisioterapia, con la participación de los y las fisioterapeutas Josu Alustiza Navarro (Navarra), José Ramón Saiz Llamosas (Castilla y León), Ana Rovira García y Vanesa López Miguens, ambas ejerciendo en Galicia.

- Josu Alustiza Navarro, fisioterapeuta referente en Psicogeriátrica con grandes conocimientos y experiencia en la atención de las personas mayores, es autor del “Test Alusti”, una nueva escala de valoración funcional, validada, mediante la cual valoramos el rendimiento físico de las personas mayores que presentará en el Congreso, además de ofrecer un taller sobre “Rendimiento físico de la persona mayor en Psicogeriatría”.

- José Ramón Saiz Llamosas, doctor por la Universidad de Valladolid y fisioterapeuta de Atención Primaria en el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), es autor principal del Protocolo de mejora de la movilidad, el equilibrio y prevención de caídas del Sacyl y coautor del Proceso Asistencial Integrado de prevención de fracturas por fragilidad del Sacyl, tema sobre el que centrará su ponencia en el Congreso.

- Ana Rovira García, profesora asociada en la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra (Universidad de Vigo) y fisioterapeuta que desde 2003 ejerce la Fisioterapia Geriátrica en el ámbito socio-sanitario en residencia y atención domiciliaria de Sanitas Mayores de Vigo. En su ponencia, hablará sobre tratamiento y cuidados domiciliarios de Fisioterapia en personas mayores.

- Vanesa López Miguens, fisioterapeuta experta en demencias que desde 2011 ejerce en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheímer y otras demencias de Galicia (Afaga) y es coordinadora de los grupos de trabajo de Fisioterapia en Geriatría de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría y del CoFiGa, siendo al mismo tiempo vocal en Pontevedra de su Junta de Gobierno. Hablará de la atención fisioterapéutica a personas con demencias neurodegenerativas.

Con el propósito de establecer un espacio de encuentro para explorar sinergias y establecer líneas de colaboración interdisciplinar encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, la participación en el 32 Congreso Internacional de la SGXX está abierta a profesionales de las diferentes disciplinas sanitarias y trabajadores/as de atención socio-sanitaria directamente involucrados en la atención de este creciente segmento poblacional, empresas del sector, alumnado, voluntariado, asociaciones del ámbito geriátrico y gerontológico y todos los colectivos interesados en el envejecimiento activo y saludable de la población.

Toda la información en torno al 32 Congreso Internacional de la SGXX, el envío hasta el 17 de abril de comunicaciones científicas e inscripciones, en:

https://congreso.sgxx.org/lema-del-congreso/

La Fisioterapia te da el aire que necesitas