CoFiGa prevén sobre intentos de fraude a centros de Fisioterapia que se están a producir

Son varios os compañeiros/as colexiados/as que comunican sufrilos

28 Mar 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia prevén ao colectivo sobre intentos de fraude que, segundo informan compañeiros/as colexiados/as, están a sufrirse en centros de Fisioterapia da nosa comunidade autónoma.

O modus operandi é o seguinte:

- Recibir unha chamada no móbil do centro pedindo información sobre o prezo de un par de sesións que queren regalar unha parella amiga que se casa.

- Horas ou mesmo días despois, concertan a cita e piden un número de conta para ingresar o importe das sesións.

- Nova chamada ao pouco tempo (neste caso vía whatsapp, desde o móbil número +34 600 316 705 no nome de Raúl como usuario), avisando que acaban de facer o ingreso e que necesitan que se lle confirme nese mesmo momento o xustificante accedendo á ligazón enviada tamén por whatsapp.

Diante de situacións como esta ou similares, é importante NON ACCEDER Á LIGAZÓN ENVIADA, NIN FACILITAR AO SUPOSTO CLIENTE NINGÚN DATO SENSIBLE máis que, en todo caso, o número de conta e titularidade do centro onde se debe realizar o pago.

Con iso evitaremos que o suposto cliente poida realizar ningunha operación bancaria, como unha domiciliación de pago, algo en todo caso facilmente emendable por ser unha operación cancelable.

Como actuar en caso de ter sido vítima deste tipo de estafa

En caso de ter sido vítima deste tipo de estafa, é importante documentar todo o ocorrido, facendo capturas de pantalla de toda a conversación mantida e gardar tanto as mensaxes como os correos desde onde cometesen a fechoría.

Ademais, revisar contas bancarias, cargos na tarxeta, comunicando ao banco calquera tipo de irregularidade.

Denunciar os feitos á Policía Nacional, achegando a documentación do sucedido. 

Tamén é recomendable avisar aos nosos contactos xa que, en ocasións, os estafadores recompilan a lista de contactos da vítima para conseguir máis números de teléfono aos que enviar a mensaxe fraudulenta.

E, no caso de non observar contas afectadas, cambiar os contrasinais e credenciais de acceso con passwords robustos e, se é posible, engadir o método de “verificación en dous pasos” para engadir un extra de seguridade.

CoFiGa previene sobre intentos de fraude a centros de Fisioterapia que se están produciendo

Son varios los compañeros/as colegiados/as que comunican haberlo sufrido

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia previene al colectivo sobre intentos de fraude que, según informan compañeros/as colegiados/as, se están sufriendo en centros de Fisioterapia de nuestra comunidad autónoma.

El modus operandi es el siguiente:

- Recibir una llamada en el móvil del centro pidiendo información sobre el precio un par de sesiones que quieren regalar a una pareja amiga que se casa.

- Horas o incluso días después, conciertan la cita y piden un número de cuenta para ingresar el importe de las sesiones.

- Nueva llamada al poco tiempo (en este caso vía whatsapp, desde el móvil número +34 600 316 705 en el nombre de Raúl como usuario), avisando que acaban de hacer el ingreso y que necesitan que se le confirme en ese mismo momento el justificante accediendo al enlace enviado también por whatsapp.

Ante situaciones como esta o similares, es importante NO ACCEDER AL ENLACE ENVIADO, NI FACILITAR AL SUPUESTO CLIENTE NINGÚN DATO SENSIBLE más que, en todo caso, el número de cuenta y titularidad del centro donde se debe realizar el pago.

Con ello evitaremos que el supuesto cliente pueda realizar ninguna operación bancaria, como una domiciliación de pago, algo en todo caso fácilmente subsanable por ser una operación cancelable.

Cómo actuar en caso de ser víctima de este tipo de estafa

En caso de haber sido víctima de este tipo de estafa, es importante documentar todo lo ocurrido, haciendo capturas de pantalla de toda la conversación mantenida y guardar tanto los mensajes como los correos desde donde hayan cometido la fechoría.

Además, revisar cuentas bancarias, cargos en la tarjeta, comunicando al banco cualquier tipo de irregularidad.

Denunciar los hechos a la Policía Nacional, aportando la documentación de lo sucedido. 

También es recomendable avisar a nuestros contactos ya que, en ocasiones, los estafadores recopilan la lista de contactos de la víctima para conseguir más números de teléfono a los que enviar el mensaje fraudulento.

Y, en el caso de no observar cuentas afectadas, es recomendable cambiar las contraseñas y credenciales de acceso con passwords robustos y, si es posible, añadir el método de verificación en dos pasos para añadir un extra de seguridad.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas