Enquisa sobra a situación da Fisioterapia Educativa en Galicia

Para complementar o Documento Marco que está a elaborar o CGCFE cunha radiografía da situación a nivel nacional deste ámbito de actuación da Fisioterapia

10 Nov 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Ao obxecto de incluír no Documento Marco de Fisioterapia Educativa que está a elaborar o Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) unha radiografía da situación deste ámbito de actuación da Fisioterapia a nivel nacional, incluíndo datos das diferentes comunidades autónomas, o grupo de traballo de Educación e Atención Temperá do CGCFE solicita a colaboración dos/as fisioterapeutas que en Galicia desenvolvan a súa actividade profesional no sector educativo.

Trátase de cumprimentar, antes do próximo 30 de novembro de 2021, a seguinte enquisa anónima: https://forms.gle/Y4pQ7jTR7VFBfg15A

Encuesta sobra la situación de la Fisioterapia Educativa en Galicia

Para complementar el Documento Marco que está elaborando el CGCFE con una radiografía de la situación a nivel nacional de este ámbito de actuación de la Fisioterapia

Al objeto de incluir en el Documento Marco de Fisioterapia Educativa que está elaborando el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) una radiografía de la situación de este ámbito de actuación de la Fisioterapia a nivel nacional, incluyendo datos de las diferentes comunidades autónomas, el grupo de trabajo de Educación y Atención Temprana del CGCFE solicita la colaboración de los/as fisioterapeutas que en Galicia desarrollen su actividad profesional en el sector educativo.

Se trata de cumplimentar, antes del próximo 30 de noviembre de 2021, la siguiente encuesta anónima: https://forms.gle/Y4pQ7jTR7VFBfg15A

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas