“Fisioterapia en Saúde Mental en tempos de Covid-19 e Covid Persistente”, lema das III Xornadas Nacionais que organiza a Asociación Española de Fisioterapeutas en Saúde Mental (AEF-SM)

Se celebrarán de forma telemática o 20 de novembro/2021, con inscripción gratuíta para profesionais e estudiantes de Fisioterapias e outras disciplinas de Ciencias da Saúde, que poden presentar Comunicacións Científicas ata o próximo 31 de outubro

21 Oct 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Con inscrición gratuíta para estudantes e profesionais da Fisioterapia e de todas as disciplinas de Ciencias da Saúde, pacientes e poboación en xeral, o próximo 20 de novembro/2021 desenvolveranse de forma telemática as III Xornadas Nacionais de Fisioterapia en Saúde Mental, centradas en analizar e mostrar o determinante papel deste importante campo de actuación da Fisioterapia nos tempos de Covid-19 e Covid Persistente que nos está tocando vivir.

Trátase dunhas xornadas organizadas pola Asociación Española de Fisioterapeutas en Saúde Mental (AEF-SM) que permitirán presentar e analizar o duro impacto que a pandemia tivo sobre a saúde mental da poboación e, ao tempo, servirán para visibilizar e poñer en común a evidencia científica dispoñible sobre a efectividade da Fisioterapia en trastornos mentais”. Así o pon de manifesto Daniel Catalán, presidente da AEF-SM e vicepresidente segundo da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), que recentemente tamén resultou elixido presidente da Organización Internacional de Fisioterapia en Saúde Mental (IOPTMH).

Concibidas como punto de encontro e de creación de redes e contactos entre fisioterapeutas de todo o territorio nacional e internacional, o programa de actividades de III Xornadas da AEF-SM contarán coa participación, nos relatorios centrais, de doutoras fisioterapeutas e investigadoras Antonia Gómez (Universidade de Murcia), Patricia Rocamora e Remedios López (Universidade de Almería).

Inclúen así mesmo a celebración dunha mesa na que participarán representantes das Comisións e Grupos de Traballo sobre Fisioterapia en Saúde Mental que se crearon recentemente na maioría de Colexios de Fisioterapeutas de España, para dar a coñecer e poñer en común as súas actividades; e do I Encontro Iberoamericano de Fisioterapia en Saúde Mental, organizado conxuntamente entre a Rede Americana de Fisioterapia en Saúde Mental, o Grupo de Interese de Fisioterapia en Saúde Mental da Asociación Portuguesa de Fisioterapeutas (APFISIO) e a propia AEF-SM.

O programa científico das III Xornadas da AEF-SM compleméntase coa celebración de varias sesións de temática libre, ás que ata o próximo 31 de outubro poderanse presentar Comunicacións Científicas.

As inscricións para participar nas III Xornadas Nacionais de Fisioterapia en Saúde Mental pódense formalizar en http://fisioterapiasm.es/2021jornadas.htm

“Fisioterapia en Salud Mental en tiempos de Covid-19 e Covid Persistente”, lema de las III Xornadas Nacionais que organiza la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental (AEF-SM)

Se celebrarán de forma telemática el 20 de noviembre/2021, con inscripción gratuita para profesionales y estudiantes de Fisioterapias y de otras disciplinas de Ciencias de la Salud, que pueden presentar Comunicaciones Científicas ata el próximo 31 de octubre

Con inscripción gratuita para estudiantes y profesionales de la Fisioterapia y de todas las disciplinas de Ciencias de la Salud, pacientes y población en general, el próximo 20 de noviembre/2021 se desarrollarán de forma telemática las III Jornadas Nacionales de Fisioterapia en Salud Mental, centradas en analizar y mostrar el determinante papel de este importante campo de actuación de la Fisioterapia en los tiempos de Covid-19 y Covid Persistente que nos está tocando vivir.

Se trata de unas jornadas organizadas por la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental (AEF-SM) que permitirán presentar y analizar el duro impacto que la pandemia ha tenido sobre la salud mental de la población y, al tiempo, servirán para visibilizar y poner en común la evidencia científica disponible sobre la efectividad de la Fisioterapia en trastornos mentales”. Así lo pone de manifiesto Daniel Catalán, presidente de la AEF-SM y vicepresidente segundo de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), que recientemente también ha resultado elegido presidente de la Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental (IOPTMH).

Concebidas como punto de encuentro y de creación de redes y contactos entre fisioterapeutas de todo el territorio nacional e internacional, el programa de actividades de III Jornadas de la AEF-SM contarán con la participación, en las ponencias centrales, de las doctoras fisioterapeutas e investigadoras Antonia Gómez (Universidad de Murcia), Patricia Rocamora y Remedios López (Universidad de Almería).

Incluyen así mismo la celebración de una mesa en la que participarán representantes de las Comisiones y Grupos de Trabajo sobre Fisioterapia en Salud Mental que se han creado recientemente en la mayoría de Colegios de Fisioterapeutas de España, para dar a conocer y poner en común sus actividades; y del I Encuentro Iberoamericano de Fisioterapia en Salud Mental, organizado conjuntamente entre la Red Americana de Fisioterapia en Salud Mental, el Grupo de Interés de Fisioterapia en Salud Mental de la Asociación Portuguesa de Fisioterapeutas (APFISIO) y la propia AEF-SM.

El programa científico de las III Jornadas de la AEF-SM se complementa con la celebración de varias sesiones de temática libre, a las que hasta el próximo 31 de octubre se podrán presentar Comunicaciones Científicas.

Las inscripciones para participar en las III Jornadas Nacionales de Fisioterapia en Salud Mental se puede formalizar en http://fisioterapiasm.es/2021jornadas.htm

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas