A efectividade da Fisioterapia na atención das persoas afectadas por Covid Persistente, fío conductor do novo número da revista Fisioterapia Galega

Inclúe información sobre a actividade desenvolvida en Galicia polo colectivo de fisioterapeutas

02 Oct 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Covid Persistente como punta do iceberg dun novo problema de saúde pública ao que a Fisioterapia está preparada para facer fronte, é o lema do Día Mundial da Fisioterapia é o fío conductor do novo número da revista Fisioterapia Galega, que o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pon trimestralmente a disposición do colectivo e da poboación en xeral, informando sobre as novidades que afectan ao desenvolvemento da profesión de fisioterapeutas en Galicia.

Ademáis de facer un pormenorizado repaso as características desta nova afectación multisistémica, altamente discapacitante e de crecente incidencia entre poboación de todas as idades, e de por en valor o determinante papel da Fisioterapia e dos/as fisioterapeutas no manexo dos seus principais síntomas (musculoesqueléticos, respiratorios e neurolóxicos, entre otros), o novo número de Fisioterapia Galega reivindica a necesidade de incrementar a presenza de fisioterapeutas nos sistemas públicos de saúde para dar unha adecuada resposta ás necesidades que en materia de saúde presentan as persoas afectadas por Covid Persistente e para reducir as avultadas listas de espera que rexistra a Fisioterapia en Atención Primaria.

Informa así mesmo o CoFiGa no novo número de Fisioterapia Galega da inclusión da Covid Persistente como unha nova modalidade das súas Axudas á Investigación, que na súa convocatoria 2021 rexistran tamén un importante incremento da súa dotación económica.

O novo número de Fisioterapia Galega tamén recolle a programación de formación continuada do CoFiGa para o segundo trimestre deste ano 2021, con cursos que xa teñen retomada a  presencialidade.

A participación do noso presidente e presidente tamén do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), Gustavo Paseiro, representando á Fisioterapia española na Homenaxe de Estado aos sanitarios falecidos pola Covid-19; a reelección do noso compañeiro Fernando Ramos ao frente da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e da incorporación na nova Xunta Permanente do vicepresidente terceiro do CoFiGa, Miguel Soro López, como tesoureiro; e o desenvolvemento en Galicia da campaña realizada pola AEF en centros comerciais de toda España para afrontar de forma saudable actividades tan cotiás como facer a compra e evitar lesións producidas pola carga excesiva de peso, son otros temas sobre os que informa a CoFiGa no novo número de Fisioterapia Galega.

A revista do CoFiGa tamén inclúe información sobre actividades que se están a desenvolver nas dúas Facultades de Fisioterapia de Galicia: o interesante estudo de investigación que se está a realizar na de Pontevedra (Universidade de Vigo), en colaboración coa Asociación Galega de Linfedema (AGL), sobre a efectividade de manter a longo prazo tratamentos de drenaxe linfática en pacientes mastectomizadas; e o novo curso de especialización en Fisioterapia Cardiorrespiratoria avanzada posto en marcha para o novo curso académico na de A Coruña (UDC).

Para finalizar, e tras facer patente a felicitación do CoFiGa polos éxitos alcanzados por deportistas de Galicia nos Xogos Olímpicos e Paralímpicos de Tokio, facendo mención específica a dúas fisioterapeutas (a piragüista Teresa Portela Rivas e a triatleta Susana Rodríguez Gacio) que lograron medallas nas respectivas citas olímpicas; o CoFiGa tamén informa no novo número de Fisioterapia Galega da programación das II Xornadas da Sociedade Galega de Fisioterapia (SoGaFi), que terán lugar os días 22 e 23 de outubro no Complexo Hospitalario da Coruña (CHUAC), para abordar en profundidade a efectividade das intervención de Fisioterapia con Exercicio Terapeútico nos ámbitos hospitalarios e de atención comunitaria.

O novo número de Fisioterapia Galega pódese descargar en:

https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_41.1633118975.pdf

La efectividad de la Fisioterapia en la atención de las personas afectadas por Covid Persistente, hilo conductor del nuevo número de la revista Fisioterapia Gallega

Incluye información sobre la actividad desarrollada en Galicia por el colectivo de fisioterapeutas

A Covid Persistente como punta de iceberg de un nuevo problema de salud pública al que la Fisioterapia está preparada para hacer frente, es el lema del Día Mundial de la Fisioterapia y el hilo conductor del nuevo número de la revista Fisioterapia Gallega, que el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pone trimestralmente la disposición del colectivo y de la población en general, informando sobre las novedades que afectan al desarrollo de la profesión de fisioterapeuta en Galicia.

Además de hacer un pormenorizado repaso las características de esta nueva afectación multisistémica, altamente discapacitante y de creciente incidencia entre población de todas las edades, y de poner en valor el determinante papel de la Fisioterapia y de los/las fisioterapeutas en el manejo de sus principales síntomas (musculoesqueléticos, respiratorios y neurológicos, entre otros), el nuevo número de Fisioterapia Gallega reivindica la necesidad de incrementar la presencia de fisioterapeutas en los sistemas públicos de salud para dar una adecuada respuesta a las necesidades que en materia de salud presentan las personas afectadas por Covid Persistente y para reducir las abultadas listas de espera que registra la Fisioterapia en Atención Primaria.

Informa así mismo el CoFiGa en el nuevo número de Fisioterapia Galega de la inclusión de la Covid Persistente como una nueva modalidad de sus Ayudas a la Investigación, que en su convocatoria 2021 registran también un importante incremento de su dotación económica.

El nuevo número de Fisioterapia Gallega también recoge la programación de formación continuada del CoFiGa para el segundo trimestre de este año 2021, con cursos que ya ha retomado la presencialidad.

La participación de nuestro presidente y presidente también del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), Gustavo Paseiro, representando a la Fisioterapia española en el Homenaje de Estado a los sanitarios fallecidos por la Covid-19; la reelección de nuestro compañero Fernando Ramos al frente de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y de la incorporación en la nueva Junta Permanente del vicepresidente tercero del CoFiGa, Miguel Suero López, como tesorero; y el desarrollo en Galicia de la campaña realizada por la AEF en centros comerciales de toda España para afrontar de forma saludable actividades tan cotidianas como hacer la compra y evitar lesiones producidas por la carga excesiva de peso, son otros temas sobre los que informa el CoFiGa en el nuevo número de Fisioterapia Gallega.

La revista del CoFiGa incluye también información sobre actividades que se están desarrollando en las dos Facultades de Fisioterapia de Galicia: el interesante estudio de investigación que se está realizando en la de Pontevedra (Universidad de Vigo), en colaboración con la Asociación Gallega de Linfedema (AGL), sobre la efectividad de mantener a largo plazo tratamientos de drenaje linfático en pacientes mastectomizadas; y el nuevo curso de especialización en Fisioterapia Cardiorrespiratoria Avanzada puesto en marcha para el nuevo curso académico en la de A Coruña (UDC).

Para finalizar, y tras hacer patente a felicitación del CoFiGa por los éxitos alcanzados por deportistas de Galicia en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, haciendo mención específica a dos fisioterapeutas (la piragüista Teresa Portela Rivas y la triatleta Susana Rodríguez Gacio) que lograron medallas en las respectivas citas olímpicas; el CoFiGa también informa en el nuevo número de Fisioterapia Gallega de la programación de las II Jornadas de la Sociedad Gallega de Fisioterapia (SoGaFi), que tendrán lugar los días 22 y 23 de octubre en el Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), para abordar en profundidad la efectividad de las intervención de Fisioterapia con Ejercicio Terapeútico en los ámbitos hospitalarios y de atención comunitaria.

El nuevo número de Fisioterapia Galega se pude descargar en:

https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_41.1633118975.pdf

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas