Ciclo de Conferencias online sobre Fisioterapia nos centros educativos e o seu papel na inclusión

O venres 15 de outubro/2021, organizado polo Departamento de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas e a Facultade de Fisioterapia da UDC

01 Oct 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Departamento de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas e a Faculade de Fisioterapia da UDC organizan un Ciclo de Conferencias sobre Fisioterapia nos centros educativos e o seu papel na inclusión, que se desenvolverá de forma telemática o venres 15 de outubro/2021.

Sensibilizar tanto sobre o dereito dos/as nenos/as en situación de diversidade funcional como do determinante papel dos e as fisioterapeutas no ámbito educativo, como apoio á inclusión; e visibilizar o traballo en equipo desenvolvido entre profesionais e familias co obxectivo común de alcanzar a participación e integración completa de toda a poboación infantil na comunidade, son os obxectivos deste Ciclo de Conferencias de carácter divulgativo, dirixido a toda a poboación e especialmente a todos/as os e as profesionais que están a traballar no ámbito da atención á infancia e ás familias de nenos/as con diversidade funcional.

Para iso, o Ciclo de Conferencias incluirá o desenvolvemento de dúas mesas de traballo, sobre iniciativas á inclusión no marco internacional e sobre o papel da Fisioterapia nos centros educativos de España.

O Ciclo de Conferencias conta co aval científico da Sociedade Española de Fisioterapia en Pediatría (SEFIP).

A inscrición pódese formalizar en:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG55sxtCfFXFGumsVQ_JR6yNUQzRDRzVISEQ0VjFXQVVHS0lVWUlNODFRRS4u

Ciclo de Conferencias online sobre Fisioterapia en los centros educativos y su papel en la inclusión

El viernes 15 de octubre/2021, organizado por el Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas y la Facultad de Fisioterapia de la UDC

El Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas y la Facultad de Fisioterapia de la UDC organizan un Ciclo de Conferencias sobre Fisioterapia en los centros educativos y su papel en la inclusión, que se desarrollará de forma telemática el viernes 15 de octubre/2021.

Sensibilizar tanto sobre el derecho de los/as niños/as en situación de diversidad funcional como del determinante papel de los y las fisioterapeutas en el ámbito educativo, como apoyo a la inclusión; y visibilizar el trabajo en equipo desarrollado entre profesionales y familias con el objetivo común de alcanzar la participación e integración completa de toda la población infantil en la comunidad, son los objetivos de este Ciclo de Conferencias de carácter divulgativo, dirigida a toda la población y especialmente a todos/as los y las profesionales que están trabajando en el ámbito de la atención a la infancia y a las familias de niños/as con diversidad funcional y.

Para ello, el Ciclo de Conferencias incluirá el desarrollo de dos mesas de trabajo, sobre iniciativas a la inclusión en el marco internacional y sobre el papel de la Fisioterapia en los centros educativos de España.

El Ciclo de Conferencias cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría (SEFIP).

La inscripción se puede formalizar en:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG55sxtCfFXFGumsVQ_JR6yNUQzRDRzVISEQ0VjFXQVVHS0lVWUlNODFRRS4u

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas