O CoFiGa participa nas Xornadas de Traballo que organiza o Concello de Lugo para analizar cunha perspectiva multidisciplinar as repostas da atención sociosanitaria ás persoas maiores na nova realidade xerada pola pandemia

Desenvolveranse os próximos días 1 e 2 de outubro/2021, retransmitidas previa inscrición gratuíta en benestar@lugo.gal

29 Sep 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participará activamente nas II Xornadas de Traballo sobre Atención sociosanitaria ás persoas maiores que, organizadas pola Concellería de Benestar Social, Inclusión e Persoas Maiores do Concello de Lugo, desenvolveranse os próximos días 1 e 2 de outubro/2021 no Auditorio do vello cárcere lucense, coincidindo coa conmemoración do Día Internacional das Persoas Maiores (1 de outubro).

Co obxectivo de mellorar a coordinación e con iso facer máis efectivos os recursos e prestacións que desde as diferentes administracións bríndanse ás persoas maiores, estas II Xornadas de Traballo do Concello de Lugo desenvolveranse ao redor de seis mesas de traballo, que se centrarán principalmente e desde unha perspectiva multidisciplinar na nova realidade xerada pola Covid-19 no ámbito sociosanitario, analizando aspectos concretos como a atención á soidade, os trastornos neurolóxicos, os coidados extrahospitalarios ou a dependencia.

Para iso, as Xornadas contarán coa participación de recoñecidos expertos na atención sociosanitaria ás persoas maiores e en envellecemento saudable, como os presidentes das Sociedades Galega e Española de Xerontoloxía e Xeriatría ou José Manuel Carmona (médico especialista en Xeriatría que dirixe o Centro Municipal de Envellecemento Saudable do Concello de Málaga, no que coordina o Programa de Memoria e Demencias) cunha charla maxistral sobre lonxevidade desde unha perspectiva xerontolóxica municipal.

Representando ao colectivo de fisioterapeutas de Galicia, a compañeira Vanesa López Miguens, vogal do CoFiGa na provincia de Pontevedra, participará na mesa de traballo na que membros directivos dos colexios profesionais galegos de Enfermería, Fisioterapia, Traballo Social, Psicoloxía, Farmacia e da Asociación Galega de Servizos á Dependencia ( AGASEDE), analizarán a súa actuación diante dos retos que depara a nova realidade imposta pola Covid-19.

Vanesa López Miguens centrará a súa intervención na análise dos beneficios que a Fisioterapia e o Exercicio Terapéuticos achegan para mellorar a calidade de vida das persoas maiores en xeral e, máis concretamente, nas afectadas por Covid Persistente.

As II Xornadas de Traballo sobre Atención sociosanitaria ás persoas maiores poderán ser seguidas de forma gratuíta, previa inscrición por correo electrónico remitido a benestar@lugo.gal,a través da seguinte ligazón:

https://www.youtube.com/watch?v=GiOPxQypiRs

El CoFiGa participa en las Jornadas de Trabajo que organiza el Ayuntamiento de Lugo para analizar con una perspectiva multidisciplinar las repuestas de la atención sociosanitaria a las personas mayores en la nueva realidad generada por la pandemia

Se desarrollarán los próximos días 1 y 2 de octubre/2021, retransmitidas previa inscripción gratuita en benestar@lugo.gal

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participará activamente en las II Jornadas de Trabajo sobre Atención sociosanitaria a las personas mayores que, organizadas por la Concejalía de Bienestar Social, Inclusión y Personas Mayores del Ayuntamiento de Lugo, se desarrollarán los próximos días 1 y 2 de octubre/2021 en el Auditorio de la vieja cárcel lucense, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores (1 de octubre).

Con el objetivo de mejorar la coordinación y con ello hacer más efectivos los recursos y prestaciones que desde las diferentes administraciones se brindan a las personas mayores, estas II Jornadas de Trabajo del Ayuntamiento de Lugo se desarrollarán en torno a seis mesas de trabajo, que se centrarán principalmente y desde una perspectiva multidisciplinar en la nueva realidad generada por la Covid-19 en el ámbito sociosanitario, analizando aspectos concretos como la atención a la soledad, los trastornos neurológicos, los cuidados extrahospitalarios o la dependencia.

Para ello, las Jornadas contarán con la participación de reconocidos expertos en la atención sociosanitaria a las personas mayores y en envejecimiento saludable, como los presidentes de las Sociedades Gallega y Española de Gerontología y Geriatría o José Manuel Carmona (médico especialista en Geriatría que dirige el Centro Municipal de Envejecimiento Saludable del Ayuntamiento de Málaga, en el que coordina el Programa de Memoria y Demencias) con una charla magistral sobre longevidad desde una perspectiva gerontológica municipal

Representando al colectivo de fisioterapeutas de Galicia, la compañera Vanesa López Miguens, vocal del CoFiGa en la provincia de Pontevedra, participará en la mesa de trabajo en la que miembros directivos de los colegios profesionales gallegos de Enfermería, Fisioterapia, Trabajo Social, Psicología, Farmacia y de la Asociación Gallega de Servicios a la Dependencia (AGASEDE), analizarán su actuación ante los retos que depara la nueva realidad impuesta por la Covid-19.

Vanesa López Miguens centrará su intervención en el análisis de los beneficios que la Fisioterapia y el Ejercicio Terapéuticos aportan para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en general y, más concretamente, en las afectadas por Covid Persistente.

Las II Jornadas de Trabajo sobre Atención sociosanitaria a las personas mayores podrán ser seguidas de forma gratuita, previa inscripción por correo electrónico remitido a benestar@lugo.gal, a través del siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=GiOPxQypiRs

Adjuntos
Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas