Fisioterapia para aliviar a dor, previr e tratar as secuelas músculo-esqueléticas e mellorar a mobilidade dos pacientes con hemofilia

Co novo videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) da visibilidade a esta enfermidade rara, crónica e hereditaria que en España afecta a unhas 3.000 persoas

14 Sep 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O tratamento fisioterápico mellora a condición física, a mobilidade e alivia a dor dos pacientes de hemofilia, unha enfermidade rara, crónica e hereditaria que en España afecta a unhas 3.000 persoas aproximadamente.

Así o explica o Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) no seu novo videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’, que está dedicado en setembro á prevención e tratamento con Fisioterapia das secuelas músculo-esqueléticas e dor que produce a hemofilia:

GA: https://youtu.be/oEPjthPs1Kc

ES: https://youtu.be/04xTagOl5WE

A hemofilia é unha enfermidade conxénita con baixa incidencia que afecta unicamente os homes. Caracterízase por unha alteración da coagulación do sangue debido a que carece de suficientes proteínas coagulantes.

Os pequenos cortes non adoitan ser un gran problema, pero o sangrado profundo dentro do corpo, especialmente nos xeonllos, nocellos e cóbados, leva a unha menor mobilidade e, por tanto, a unha musculatura máis débil e atrofiada.

Ademais de previr e tratar as secuelas músculo-esqueléticas e aliviar a dor dos pacientes con hemofilia, o tratamento fisioterápico tamén favorece a eliminación do hematoma, a reabsorción do sangue e actúa sobre o proceso inflamatorio.

Ferramentas de Fisioterapia

Para o tratamento de pacientes con hemofilia, a Fisioterapia utiliza ferramentas como o exercicio terapéutico prescrito segundo a condición física de cada paciente para adaptalo ás súas necesidades específicas e sempre tendo en conta o tratamento farmacolóxico que impuxese o hematólogo.

Entre outras prácticas aconsellables destacan a cinesiterapia, termoterapia, electroterapia, magnetoterapia, laserterapia, hidroterapia e os ultrasóns, sen esquecer o gran papel que exercen tamén nestes casos a educación de pacientes e os seus familiares.

En definitiva, a figura do fisioterapeuta axuda a manter ou mellorar a calidade de vida do paciente con hemofilia, mediante a promoción dunha vida máis activa, así como a prevención e o manexo das complicacións musculares e articulares que xeralmente acompañan a esta enfermidade.

Campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

A campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” desenvólvese a nivel nacional, con participación dos Colexios de Fisioterapeutas de Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidade Valenciana, Cantabria, A Rioxa e Aragón.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos seus profesionais é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Todos os videoconsellos da campaña se publican mensualmente no canal do CoFiGa en YouTube:

https://www.youtube.com/user/FisioterapiaGalicia

Fisioterapia para aliviar el dolor, prevenir y tratar las secuelas músculo-esqueléticas y mejorar la movilidad de los pacientes con hemofilia

Con el nuevo videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’, el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) da visibilidad a esta enfermedad rara, crónica y hereditaria que en España afecta a unas 3.000 personas.

El tratamiento fisioterápico mejora la condición física, la movilidad y alivia el dolor de los pacientes de hemofilia, una enfermedad rara, crónica y hereditaria que en España afecta a unas 3.000 personas aproximadamente.[M1] 

Así lo explica el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en su nuevo videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’, que está dedicado en septiembre a la prevención y tratamiento con Fisioterapia de las secuelas músculo esqueléticas y dolor que produce la hemofilia:

 ES: https://youtu.be/04xTagOl5WE

GA: https://youtu.be/oEPjthPs1Kc

La hemofilia es una enfermedad congénita con baja incidencia que afecta únicamente a los hombres. Se caracteriza por una alteración de la coagulación de la sangre debido a que carece de suficientes proteínas coagulantes.

Los pequeños cortes no suelen ser un gran problema, pero el sangrado profundo dentro del cuerpo, especialmente en las rodillas, tobillos y codos, lleva a una menor movilidad y, por tanto, a una musculatura más débil y atrofiada.

Además de prevenir y tratar las secuelas músculo esqueléticas y aliviar el dolor de los pacientes con hemofilia, el tratamiento fisioterápico también favorece la eliminación del hematoma, la reabsorción de la sangre y actúa sobre el proceso inflamatorio.

Herramientas de Fisioterapia

Para el tratamiento de pacientes con hemofilia, la Fisioterapia utiliza herramientas como el ejercicio terapéutico prescrito según la condición física de cada paciente para adaptarlo a sus necesidades específicas y siempre teniendo en cuenta el tratamiento farmacológico que haya impuesto el hematólogo.

Entre otras prácticas aconsejables destacan la cinesiterapia, termoterapia, electroterapia, magnetoterapia, laserterapia, hidroterapia y los ultrasonidos, sin olvidar el gran papel que ejercen también en estos casos la educación de pacientes y sus familiares.

En definitiva, la figura del fisioterapeuta ayuda a mantener o mejorar la calidad de vida del paciente con hemofilia, mediante la promoción de una vida más activa, así como la prevención y el manejo de las complicaciones musculares y articulares que generalmente acompañan a esta enfermedad.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ se desarrolla a nivel nacional, con participación de los Colegios de Fisioterapeutas de Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja y Aragón.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual. Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

Todos los videoconsejos de la campaña se publican mensualmente en el canal del CoFiGa en YouTube:

https://www.youtube.com/user/FisioterapiaGalicia

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas