7 consellos de Fisioterapia para retomar o running tras o embarazo e post operatorios obstétricos

No novo videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ o CoFiGa explica que a Fisioterapia Uroxinecolóxica acompaña ás futuras mamás durante o embarazo e o postparto para ensinarlles a manter en forma o solo pelviano, fundamental na práctica do running, e aconsella que antes de volver correr é necesario recuperar a forza dos músculos do periné, abdome e glúteos

10 Ago 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recomenda ás corredoras que se quedaron embarazadas acudir á consulta de Fisioterapia para coñecer os importantes cambios que vai experimentar o corpo e como se debe adaptar a práctica do running co embarazo.

A Fisioterapia Uroxinecolóxica acompaña ás futuras mamás durante o embarazo e o postparto para ensinarlles a coidar e manter en forma o seu solo pelviano, factor primordial para volver emprender a práctica do running de forma segura e saudable.

Un coidado do solo pelviano que, ademais de resultar fundamental en casos de post cirurxía obstétrica, é tamén importante cando se teñe producido un parón nos adestramentos por calquera outra razón.

Esta é unha das recomendacións do videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’, que o CoFiGa desenvolve conxuntamente cos Colexios de Fisioterapeutas de Aragón, Cataluña, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, A Rioxa, Navarra e País Vasco, e que está dedicado en agosto ás corredoras que se incorporan á práctica da carreira tras o embarazo:

https://youtu.be/_BQj1F1-f04

https://youtu.be/PxeuTKjHTZo

Correr é unha actividade de impacto e é necesario que o corpo se expoña de forma progresiva a este estímulo. Tras o parto, e antes de volver a esta actividade deportiva, é necesario recuperar a forza e o control da musculatura do periné, o abdome e os glúteos.

A Fisioterapia axuda a recuperar a funcionalidade e preparar o corpo de novo para a carreira tras un parón.

Estes son algúns dos consellos de Fisioterapia recollidos no videoconsello de agosto:

1.- Evitar as distancias longas, xa que aumentan a presión de toda a musculatura, incluída a do solo pelviano. Mellor 3 sesións de 15 minutos á semana, que una de 45.

2.- É preferible dar máis zancadas curtas que poucas e longas, polo que é recomendable dar uns 180 pasos por minuto sen aumentar a velocidade da carreira.

3.- Os terreos duros, como o asfalto ou o carril bici, son máis estables, pero requiren dunha boa técnica de carreira para a xestión do impacto.

4.- Eligir roteiros chairos. Se non, é preferible facer as subidas correndo e camiñar nas baixadas.

5.-As zapatillas deben ser adecuadas para esta práctica e estar en bo estado.

6.-Non ter présas, hai consideracións específicas para cada caso da recuperación.

7.-Pedir consello ao teu fisioterapeuta.

7 consejos de Fisioterapia para retomar el running tras el embarazo y post operatorios obstétricos

En el nuevo videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consellos de salude’ el CoFiGa explica que la Fisioterapia Uroginecológica acompaña a las futuras mamás durante el embarazo e el postparto para enseñarles a mantener en forma el suelo pélvico, fundamental en la práctica del running, y aconseja que antes de volver a correr es necesario recuperar la fuerza de los músculos del periné, abdomen y glúteos

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recomienda a las corredoras que se han quedado embarazadas acudir a la consulta de Fisioterapia para conocer los importantes cambios que va a experimentar el cuerpo y cómo se debe adaptar la práctica del running con el embarazo.

La Fisioterapia Uroginecológica acompaña a las futuras mamás durante el embarazo y el postparto para enseñarles a cuidar y mantener en forma su suelo pélvico, factor primordial para volver a emprender la práctica del running de forma segura y saludable.

Un cuidado del suelo pélvico que, además de resultar fundamental en casos de post cirugía obstétrica, es también importante cuando se haya producido un parón en los entrenamientos por cualquier otra razón.

Esta es una de las recomendaciones del videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’, que el CoFiGa de la Comunidad de Madrid desarrolla conjuntamente con los Colegios de Fisioterapeutas de Aragón, Cataluña, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco, y que está dedicado en agosto a las corredoras que se incorporan a la práctica de la carrera tras el embarazo:

https://youtu.be/_BQj1F1-f04

https://youtu.be/PxeuTKjHTZo

Correr es una actividad de impacto y es necesario que el cuerpo se exponga de forma progresiva a este estímulo. Tras el parto, y antes de volver a esta actividad deportiva, es necesario recuperar la fuerza y el control de la musculatura del periné, el abdomen y los glúteos.

La Fisioterapia ayuda a recuperar la funcionalidad y preparar el cuerpo de nuevo para la carrera tras un parón.

Estos son algunos de los consejos de Fisioterapia recogidos en el videoconsejo de agosto:

1.- Evitar las distancias largas, ya que aumentan la presión de toda la musculatura, incluida la del suelo pélvico. Mejor 3 sesiones de 15 minutos a la semana, que una de 45.

2.- Es preferible dar más zancadas cortas que pocas y largas, por lo que es recomendable dar unos 180 pasos por minuto sin aumentar la velocidad de la carrera.

3.- Los terrenos duros, como el asfalto o el carril bici son más estables, pero requieren de una buena técnica de carrera para la gestión del impacto.

4.- Eligir rutas llanas. Si no, es preferible hacer las subidas corriendo y caminar en las bajadas.

5.- Las zapatillas deben ser adecuadas para esta práctica y estar en buen estado.

6.- No tener prisas, hay consideraciones específicas para cada caso de la recuperación.

7.- Pedir consejo a tu fisioterapeuta.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas