Fisioterapia Cardiorrespiratoria Avanzada, novo curso de especialización organizado pola Facultade de Fisioterapia da UDC

O prazo de preinscrición permanece aberto ata o próximo 15 de setembro

28 Jul 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Ata o próximo 15 de setembro permanece aberto o prazo de preinscrición ao novo curso de especialización en Fisioterapia Cardiorrespiratoria Avanzada organizado pola Facultade de Fisioterapia da Universidade da Coruña (UDC), que se desenvolverá de forma presencial e en diferentes módulos (de venres a domingo) desde o próximo 19 de novembro/2021 ata o 22 de maio/2022.

O obxectivo do curso, que codirixen as doutoras Ana Lista Paz, Luz González Doniz e Sonia Souto Camba, é formar especialistas altamente cualificados que, tomando como base os principios fisiolóxicos respiratorios e cardiovasculares da poboación adulta e infantil, a súa valoración e o exame clínico exhaustivo do paciente, profunden nun modelo de razoamento clínico que facilite a toma de decisións preventivas e terapéuticas diante de problemas clínicos cardiorrespiratorios e vasculares de elevada complexidade.

A través dun proceso formal de formación, a realización do curso permitirá aos participantes adquirir coñecementos e habilidades altamente especializadas á vangarda da especialidade en Fisioterapia Cardiorrespiratoria, que lles permitan desenvolverse en contornas clínicas complexas e cambiantes e contribuír á mellora da atención clínica destes procesos.

Preténdese, ao mesmo tempo, darlle a esta disciplina unha maior proxección social, contribuíndo á súa implantación, non só nas Unidades de Coidados Intensivos e as Unidades de Hospitalización nos grandes centros hospitalarios de atención especializada, senón tamén nas Unidades de Atención Primaria e Atención Comunitaria e os centros privados monográficos, permitindo achegala a unha poboación cada vez máis sometida a agresións externas ambientais e cunha problemática cardiorrespiratoria crecente.

Toda a información sobre este novo curso organizado pola Facultade de Fisioterapia da Universidade da Coruña (UDC), coas datas de celebración, as temáticas para abordar e os docentes participantes, está accesible na seguinte ligazón: https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=1206

 

Fisioterapia Cardiorrespiratoria Avanzada, nuevo curso de especialización organizado por la Facultad de Fisioterapia de la UDC

El plazo de preinscripción permanece abierto hasta el próximo 15 de septiembre

Hasta el próximo 15 de septiembre permanece abierto el plazo de preinscripción al nuevo curso de especialización en Fisioterapia Cardiorrespiratoria Avanzada organizado por la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña (UDC), que se desarrollará de forma presencial y en diferentes módulos (de viernes a domingo) desde el próximo 19 de noviembre/2021 hasta el 22 de mayo/2022.

El objetivo del curso, que codirigen las doctoras Ana Lista Paz, Luz González Doniz y Sonia Souto Camba, es formar especialistas altamente cualificados que, tomando como base los principios fisiológicos respiratorios y cardiovasculares de la población adulta e infantil, su valoración y el examen clínico exhaustivo del paciente, profundicen en un modelo de razonamiento clínico que facilite la toma de decisiones preventivas y terapéuticas ante problemas clínicos cardiorrespiratorios y vasculares de elevada complejidad.

A través de un proceso formal de formación, la realización del curso permitirá a los participantes adquirir conocimientos y habilidades altamente especializadas a la vanguardia de la especialidad en Fisioterapia Cardiorrespiratoria, que les permitan desenvolverse en entornos clínicos complejos y cambiantes y contribuir a la mejora de la atención clínica de estos procesos.

Se pretende, al mismo tiempo, darle a esta disciplina una mayor proyección social, contribuyendo a su implantación, no solo en las Unidades de Cuidados Intensivos y las Unidades de Hospitalización en los grandes centros hospitalarios de atención especializada, sino también en las Unidades de Atención Primaria y Atención Comunitaria y los centros privados monográficos, permitiendo con ello acercarla a una población cada vez más sometida a agresiones externas medioambientales y con una problemática cardiorrespiratoria creciente.

Toda la información sobre este nuevo curso organizado por la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña (UDC), con las fechas de celebración, las temáticas a abordar y los docentes participantes, está accesible en el siguiente enlace: https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=1206

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas