Novo número de Fisioterapia Galega, o boletín informativo oficial do CoFiGa

Con artigos sobre os principais acordos aprobados por unanimidade na última Asemblea Xeral Ordinaria, sobre a actividade desenvolvida pola institución colexial e a reanudación da presencialidade no seu programa formativo, ademáis das últimas novas relativas á proxección da Fisioterapia en Galicia

20 Jul 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Os principais acordos aprobados por unanimidade na Asemblea Xeral Ordinaria do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) celebrada de forma presencial o pasado 26 de xuño na Facultade de Fisioterapia de Pontevedra e retransmitida en directo por vía telemática para facilitar a participación dos e das colexiados/as, abren a información do novo número de revista Fisioterapia Galega, boletín informativo oficial do CoFiGa.

No seu número 60, Fisioterapia Galega inclúe un artigo do presidente Gustavo Paseiro no que repasa toda a actividade desenvolvida pola institución colexial o pasado ano 2020, o primeiro da pandemia que nos está tocando vivir.

O novo número do boletín informativo oficial do CoFiGa tamén ofrece información sobre os avances logrados pola institución colexial no fomento da Fisioterapia no ámbito educativo; a ampla presenza da Fisioterapia galega no II Congreso Nacional Covid-19 e no Congreso Mundial da Fisioterapia 2021, onde a compañeira Ana Lista foi a única fisioterapeuta española galardoada pola comunicación científica presentada; a publicación internacional dun estudo desenvolvido cunha das axudas do CoFiGa á investigación; e a adhesión do CoFiGa á campaña “Exercicio Terapéutico é Fisioterapia. Somos o que necesitas” desenvolta a nivel nacional polo Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas (CGCFE) e que na nosa comunidade autónoma puido seguirse con anuncios emitidos na Televisión de Galicia (TVG).

Os contidos da revista compleméntanse con información sobre o nacemento de FisioCRITIC para potenciar o desenvolvemento da Fisioterapia nas Unidades de Críticos, a reelección dos equipos decanales que dirixen as dúas Facultades de Fisioterapia de Galicia, así como o paso adiante para a implantación na Universidade de Vigo do Máster en Exercicio Terapéutico e Funcional en Fisioterapia.

Para finalizar, Fisioterapia Galega informa sobre a reanudación da presencialidade na actividade formativa organizada polo CoFiGa, detallando os cursos programados para o segundo semestre deste ano 2021.

O número 60 de Fisioterapia Galega, que en breve chegará en formato papel aos/ás colexiados/as que así o solicitaron, pódese descargar en:

https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_40.1626775964.pdf

Nuevo número de Fisioterapia Galega, el boletín informativo oficial del CoFiGa

Con reseñas sobre los principales acuerdos aprobados por unanimidad en la última Asamblea General Ordinaria, sobre la actividad desarrollada por la institución colegial y la reanudación de la presencialidad en su programa formativo, además de las últimas novedades relativas a la proyección de la Fisioterapia en Galicia.

Los principales acuerdos aprobados por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria del Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) celebrada de forma presencial el pasado 26 de junio en la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra y retransmitida en directo por vía telemática para facilitar la participación de colegiados/as, abren la información del nuevo número de la revista Fisioterapia Galega, boletín informativo oficial del CoFiGa.

En su número 60, Fisioterapia Galega incluye un artículo del presidente Gustavo Paseiro en el que repasa toda la actividad desarrollada por la institución colegial el pasado año 2020, el primero de la pandemia que nos está tocando vivir.

El nuevo número del boletín informativo oficial de CoFiGa también ofrece información sobre los avances logrados por la institución colegial en el fomento de la Fisioterapia en el ámbito educativo; la amplia presencia de la Fisioterapia galega en el II Congreso Nacional Covid-19 y en el Congreso Mundial de la Fisioterapia 2021, donde la compañera Ana Lista fue la única fisioterapeuta española galardonada por la comunicación científica presentada; la publicación internacional de un estudio desarrollado con una de las ayudas del CoFiGa a la investigación; y la adhesión del CoFiGa a la campaña “Ejercicio Terapéutico es Fisioterapia. Somos lo que necesitas” desarrollada a nivel nacional por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCFE) y que en nuestra comunidad autónoma pudo seguirse con spots emitidos en la Televisión de Galicia (TVG).

Los contenidos de la revista se complementan con información sobre el nacimiento de FisioCRITIC para potenciar el desarrollo de la Fisioterapia en las Unidades de Críticos, la reelección de los equipos decanales que dirigen las dos Facultades de Fisioterapia de Galicia, así como el paso adelante para la implantación en la Universidad de Vigo del Máster en Ejercicio Terapéutico y Funcional en Fisioterapia.

Para finalizar, Fisioterapia Galega informa sobre la reanudación de la presencialidad en la actividad formativa organizada por el CoFiGa, detallando los cursos programados para el segundo semestre de este año 2021.

El número 60 de Fisioterapia Galega, que en breve llegará en formato papel a los/as colegiados/as que así lo solicitaron, se puede descargar en:

https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_40.1626775964.pdf

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas