Problemas de aprendizaxe e desenvolvemento motor. Que nos une?

Seminario online gratuíto aberto a pais e profesionais da saúde, organizado de forma conxunta entre ANPAS GALEGAS e o COFIGA. Impartirao a fisioterapeuta dona Sandra Balaguer Solé e o óptico e audiólogo don Adrián Salgado Fernández o próximo 22 de maio de 2021 ás 21:30 horas a través da plataforma Zoom.

Seminario online gratuito abierto a padres y profesionales de la salud, organizado de forma conjunta entre ANPAS GALEGAS y el COFIGA. Lo impartirá la fisioterapeuta doña Sandra Balaguer Solé y el óptico y audiólogo don Adrián Salgado Fernández el próximo 22 de mayo de 2021 a las 21:30 horas a través de la plataforma Zoom.

28 Abr 2021 / Sede COFIGA
 
Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas