Enquisa sobre exercicio profesional da Fisioterapia

Para un estudo sobre Administración e Dirección de Empresas

27 Abr 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Michelle Davalos, estudante de Grao en Administración e Dirección de Empresas (ADE), solicita a colaboración dos/as fisioterapeutas de Galicia na realización dun estudo sobre o exercicio profesional da Fisioterapia, para o que achega a seguinte enquisa, na que expón cuestións como técnicas de tratamento máis habituais, tipo de servizos máis demandados, lugar de desenvolvemento da actividade profesional, prestación de servizos a domicilio ou por vía telemática, método para a planificación de citas, uso de promocións e publicidade…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkVNTftbG84LR77Y64dtWdJw9mIw4tdlkWAu1zrCFaSegHtw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Encuesta sobre ejercicio profesional de la Fisioterapia

Para un estudio sobre Administración y Dirección de Empresas

Michelle Davalos, estudiante de Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), solicita la colaboración de los/as fisioterapeutas de Galicia en la realización de un estudio sobre el ejercicio profesional de la Fisioterapia, para lo que adjunta la siguiente encuesta, en la que plantea cuestiones como técnicas de tratamiento más habituales, tipo de servicios más demandados, lugar de desarrollo de la actividad profesional, prestación de servicios a domicilio o por vía telemática, método para la planificación de citas y uso de promociones y publicidad…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkVNTftbG84LR77Y64dtWdJw9mIw4tdlkWAu1zrCFaSegHtw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas