Novo Código Deontolóxico da Fisioterapia Española

De obrigado cumprimento, foi aprobado na última Asemblea Xeral do CGCFE

08 Abr 2021 / Sede COFIGA

O Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) aprobou na súa última Asemblea Xeral o novo Código Deontolóxico da Fisioterapia Española, de obrigado cumprimento para todos/ as os/ as fisioterapeutas e que achegará calidade e seguridade aos/ as pacientes.

Pódese descargar en: https://www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/adjunto_156.pdf

Nuevo Código Deontológico de la Fisioterapia Española

De obligado cumplimiento, fue aprobado en la última Asamblea General del CGCFE

La Asamblea General del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) aprobó en su última Asamblea General el nuevo Código Deontológico de la Fisioterapia Española, de obligado cumplimiento para todos/as los/as fisioterapeutas y que aportará calidad y seguridad a los/as pacientes.

Se puede descargar en: https://www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/adjunto_156.pdf

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas