O software de prescrición de exercicio terapéutico ProET incorpora melloras no seu funcionamento

Os e as colexiados/as do CoFiGa teñen acceso gratuíto desde o apartado “Conocimiento Compartido” da web institucional

16 Mar 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Plataforma ProET, un software de prescrición de exercicio terapéutico para fisioterapeutas ao que os e as colexiados/as do CoFiGa teñen acceso gratuíto desde o apartado “Conocimiento Compartido” da web institucional, ven de incorporar unha serie de cambios e novas funcións que melloran o seu funcionamento, facilitando con elo o labor dos/as fisioterapeutas.

Ademais de agregar novos programas de exercicio terapéutico, os cambios introducidos por ProET afectan á xestión de pacientes, incorporando un servizo de mensaxería directa e mellorando o calendario para planificación de consultas; á descrición dos programas de exercicio, que agora se poden adaptar ás necesidades de cada paciente; e a un sistema máis fácil de utilizar para a incorporación do logotipo do centro de Fisioterapia usuario aos programas de exercicio pautados a cada paciente, que agora tamén se poden imprimir.

ProET

ProET é unha ferramenta fácil, intuitiva e con moitas opcións para configurar programas de exercicio, unha das opcións terapeúticas con maior evidencia existente, facilitando ao profesional fisioterapeuta o labor de deseñar e elaborar protocolos fronte ás diversas patoloxías habituais na práctica clínica.

Para a súa utilización non é necesario ter instalado ningún programa, xa que esta aplicación permite o seu acceso desde calquera dispositivo que posúa conexión a internet.

O funcionamento de ProET descríbese nun vídeo elaborado co obxectivo de facilitar o seu uso por parte dos e as fisioterapeutas e que se pode descargar en:

https://upvedues-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fperezm_upv_edu_es/EW0T8wkauOpOjZNxJNUYi74BBWxAs9Jf8-QP3SVl2_sTWw?e=XV76e2

El software de prescripción de ejercicio terapéutico ProET incorpora mejoras en su funcionamiento

Los y las colegiados/as del CoFiGa tienen acceso gratuito desde el apartado “Conocimiento Compartido” de la web institucional

La Plataforma de Ejercicio Terapéutico (ProET), un software de prescripción de ejercicio terapéutico para fisioterapeutas al que los y las colegiados/as del CoFiGa tienen acceso gratuito desde el apartado “Conocimiento Compartido” de la web institucional, ha incorporado una serie cambios y nuevas funciones que mejoran su funcionamiento, facilitando con ello la labor de los/as fisioterapeutas.

Además de agregar nuevos programas de ejercicio terapéutico, los cambios introducidos por ProET afectan a la gestión de pacientes, incorporando un servicio de mensajería directa y mejorando el calendario para planificación de consultas; a la descripción de los programas de ejercicio, que ahora se pueden adaptar a las necesidades de cada paciente; y a un sistema más fácil de utilizar para la incorporación del logotipo del centro de Fisioterapia usuario a los programas de ejercicio pautados a cada paciente, que ahora también se puede imprimir.

ProET

ProET es una herramienta fácil, intuitiva y con muchas opciones para configurar programas de ejercicio, una de las opciones terapeúticas con mayor evidencia existente, facilitando al profesional fisioterapeuta la labor de diseñar y elaborar protocolos frente a las diversas patologías habituales en la práctica clínica.

Para su utilización no es necesario tener instalado ningún programa, ya que esta aplicación permite su acceso desde cualquier dispositivo que posea conexión a internet.

El funcionamiento de ProET se describe en un video elaborado con el objetivo de facilitar su uso por parte de los y las fisioterapeutas y que se puede descargar en:

https://upvedues-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fperezm_upv_edu_es/EW0T8wkauOpOjZNxJNUYi74BBWxAs9Jf8-QP3SVl2_sTWw?e=XV76e2

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas