Solicitude de colaboración para un estudo sobre uso en Fisioterapia de terapia de espello e realidade virtual na rehabilitación do membro superior en persoas que sufriron ictus

Para o Traballo Fin de Master que a terapeuta ocupacional Alba Amador está a realizar na Universidade Miguel Hernández

15 Feb 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Tras agradecer a colaboración xa obtida por parte dos/as colexiados/as do CoFiGa para a realización do seu Traballo Fin do Master de Terapia Ocupacional en Neuroloxía na Universidade Miguel Hernández, a terapeuta ocupacional Alba Amador volve remitir unha nova enquisa para analizar o uso da terapia de espello e a realidade virtual na rehabilitación do membro superior en persoas que sufriron ictus tanto por parte de terapeutas ocupacionais como fisioterapeutas.

Os/as interesados/as nesta colaboración poden acceder ao cuestionario en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3JpzWheaCveD-IMxv5nSZsNFJ5APksG5wRCylYUcb2cbRhQ/viewform?usp=sf_link

Solicitud de colaboración para un estudio sobre uso en Fisioterapia de terapia de espejo y realidad virtual en la rehabilitación del miembro superior en personas que han sufrido ictus

Para el Trabajo Fin de Master que la terapeuta ocupacional Alba Amador está realizando en la Universidad Miguel Hernández

Tras agradecer la colaboración ya obtenida por parte de los/as colegiados/as del CoFiGa para la realización de su Trabajo Fin del Master de Terapia Ocupacional en Neurología en la Universidad Miguel Hernández, la terapeuta ocupacional Alba Amador vuelve a remitir una nueva encuesta para analizar el uso de la terapia de espejo y la realidad virtual en la rehabilitación del miembro superior en personas que han sufrido ictus tanto por parte de terapeutas ocupacionales como fisioterapeutas.

Los/as interesados/as en esta colaboración pueden acceder al cuestionario en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3JpzWheaCveD-IMxv5nSZsNFJ5APksG5wRCylYUcb2cbRhQ/viewform?usp=sf_link

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas