Resultado do sorteo de cinco inscricións gratuítas ao Congreso Mundial da Fisioterapia 2021

Cedidas ao Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pola Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF)

10 Feb 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Celebrado con data 10 de febreiro/2021 o sorteo, entre os/as colexiados/as previamente rexistrados, das cinco inscricións gratuítas ao Congreso Mundial da Fisioterapia 2021 que a Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) cedeu para o efecto ao Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), o seu resultado é a seguinte relación de colexiados/as gañadores/as e suplentes:

- Gañador/a 1: Col. 3748 Jorman Antonio Lamas Rodríguez.

- Gañador/a 2: Col. 2744 Eva Fernández Alonso.

- Gañador/a 3: Col. 3472 Paula Costas Reigosa.

- Gañador/a 4: Col. 0293 Lourdes Vijande González.

- Gañador/a 5: Col. 3561 Luís Vázquez Solla.

- Suplente 1: Col. 2570 Tania Boo Mallo.

- Suplente 2: Col. 3378 Eva Valeiro Temprano.

- Suplente 3: Col. 3687 Carmen Fernández Rivera.

Organizado pola, o Congreso Mundial da Fisioterapia celebrarase de forma virtual os próximos días 9-11 de abril/2021 e nesta nova edición, grazas ás xestións realizadas pola AEF, poderá ser seguido en español, cun servizo de tradución a tempo real que se desenvolverá por medio de intelixencia artificial.

A súa celebración telemática brinda a oportunidade de poder seguir desde o propio fogar ou lugar de traballo as diferentes actividades (simposios, sesións de debate e de traballo en rede- networking, seminarios, talleres e presentación de comunicacións) que conforman un intenso Programa Científico deseñado pola World Pysiotherapy co obxectivo de proporcionar aos participantes unha perspectiva global da profesión, facilitando a interactuación con expertos fisioterapeutas de todo o mundo de alto perfil profesional e investigador que coas súas intervencións ofrecerán a mellor e máis innovadora produción científica nos múltiples e diferentes campos de actuación da Fisioterapia.

Toda a información sobre o Congreso Mundial da Fisioterapia 2021 en https://congress.physio/2021

Resultado del sorteo de cinco inscripciones gratuitas al Congreso Mundial de la Fisioterapia 2021

Cedidas al Colexio de Fisioterapeutas de Galicia por la Asociación Española de Fisioterapeutas

Celebrado con fecha 10 de febrero/2021 el sorteo, entre los/as colegiados/as previamente inscritos, de las cinco inscripciones gratuitas al Congreso Mundial de la Fisioterapia 2021 que la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) ha cedido al efecto al Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), su resultado es la siguiente relación de colegiados/as ganadores/as y suplentes:

-          Ganador/a 1: Col. 3748 Jorman Antonio Lamas Rodríguez.

-          Ganador/a 2: Col. 2744 Eva Fernández Alonso.

-          Ganador/a 3: Col. 3472 Paula Costas Reigosa.

-          Ganador/a 4: Col. 0293 Lourdes Vijande González.

-          Ganador/a 5: Col. 3561 Luis Vázquez Solla.

-          Suplente 1: Col. 2570 Tania Boo Mallo.

-          Suplente 2: Col. 3378 Eva Valeiro Temprano.

-          Suplente 3: Col. 3687 Carmen Fernández Rivera.

Organizado por la World Physiotherapy, el Congreso Mundial de la Fisioterapia se celebrará de forma virtual los próximos días 9-11 de abril/2021 y en esta nueva edición, gracias a las gestiones realizadas por la AEF, podrá ser seguido en español, con un servicio de traducción a tiempo real que se desarrollará por medio de inteligencia artificial.

Su celebración telemática brinda la oportunidad de poder seguir desde el propio hogar o lugar de trabajo las diferentes actividades (simposios, sesiones de debate y de trabajo en red-networking, seminarios, talleres y presentación de comunicaciones) que conforman un intenso Programa Científico diseñado por la World Pysiotherapy con el objetivo de proporcionar a los participantes una perspectiva global de la profesión, facilitando la interactuación con expertos fisioterapeutas de todo el mundo de alto perfil profesional e investigador que con sus intervenciones ofrecerán la mejor y más innovadora producción científica en los múltiples y diferentes campos de actuación de la Fisioterapia.

Toda la información sobre el Congreso Mundial de la Fisioterapia 2021 en: https://congress.physio/2021

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas