No Día Mundial contra o Cancro, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia solidarízase coas persoas afectadas e que, ademais, están a sufrir o impacto da pandemia

Tamén reivindica unha maior presenza de expertos en Fisioterapia Oncolóxica no sistema público de saúde para contribuír a paliar as secuelas da enfermidade

04 Feb 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) súmase á celebración do Día Mundial contra o Cancro 2021 poñéndose ao dispor das persoas afectadas para facer fronte ás súas necesidades e paliar o impacto que a pandemia por Covid-19 está a producir nestes pacientes, á vez que reivindica diante das administracións sanitarias unha maior presenza no sistema público de saúde de profesionais expertos en Fisioterapia Oncolóxica e contribuír con iso a reducir as secuelas que esta enfermidade xera na poboación afectada.

Con máis de millón e medio de persoas afectadas en España polos diferentes tipos de cancro e con case 280.000 novos diagnósticos ao ano, o cancro é unha prioridade sanitaria que nestos tempos de pandemia necesita volverse a situar como prioridade na axenda de saúde.

Fisioterapia Oncolóxica

A Fisioterapia aplicada aos pacientes con cancro é unha ferramenta imprescindible para diminuír os efectos secundarios desta enfermidade. O seu obxectivo principal é axudar tanto antes da intervención, como no tratamento de recuperación e durante a vida do paciente despois do cancro, sendo máis eficaz canto máis temperá sexa a intervención.

As técnicas aplicadas desde a Fisioterapia, en función do tipo de cancro e dos seus síntomas, axudan á recuperación e ao tratamento das secuelas dos diversos tumores, entre os que se atopan os trastornos motores e neurolóxicos, as dificultades respiratorias, a dor, a perda de coordinación estática e dinámica, as dificultades no equilibrio e a propiocepción, así como as dificultades na marcha e a deambulación autónoma.

Ademais, o Exercicio Terapéutico realizado baixo do fisioterapeuta, que o adapta de maneira individualizada ás necesidades e grao de tolerancia de cada persoa, achega a estes pacientes importantes beneficios tanto físico como emocionais.

 

En el Día Mundial contra el Cáncer, el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia se solidariza con las personas afectadas y que, además, están sufriendo el impacto de la pandemia

También reivindica una mayor presencia de expertos en Fisioterapia Oncológica en el sistema público de salud para contribuir a paliar las secuelas de la enfermedad

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) se suma a la celebración del Día Mundial contra el Cáncer poniéndose a disposición de las personas afectadas para hacer frente a sus necesidades y paliar el impacto que la pandemia por Covid-19 está produciendo entre estos pacientes, al tiempo que reivindica ante las administraciones sanitarias una mayor presencia en el sistema público de salud de profesionales expertos en Fisioterapia Oncológica y contribuir con ello a reducir las secuelas que esta enfermedad genera en la población afectada.

Con más de millón y medio de personas afectadas en España por los diferentes tipos de cáncer en España y con casi 280.000 nuevos diagnósticos al año, el cáncer es una prioridad sanitaria que en esto tiempos de pandemia necesita volverse a situar como prioridad en la agenda de salud.

Fisioterapia Oncológica

La Fisioterapia aplicada a los pacientes con cáncer es una herramienta imprescindible para disminuir los efectos secundarios de esta enfermedad. Su objetivo principal es ayudar tanto antes de la intervención, como en el tratamiento de recuperación y durante la vida del paciente después del cáncer, siendo más eficaz cuanto más temprana sea la intervención.

Las técnicas aplicadas desde la Fisioterapia, en función del tipo de cáncer y de sus síntomas, ayudan a la recuperación y al tratamiento de las secuelas de los diversos tumores, entre los que se encuentran los trastornos motores y neurológicos, las dificultades respiratorias, el dolor, la pérdida de coordinación estática y dinámica, las dificultades en el equilibrio y la propiocepción, así como las dificultades en la marcha y la deambulación autónoma.

Además, el Ejercicio Terapéutico realizado bajo del fisioterapeuta, que lo adapta de manera individualizada a las necesidades y grado de tolerancia de cada persona, aporta a estos pacientes importantes beneficios tanto físico como emocionales.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas