Propiciando a presentación de comunicacións sobre Fisioterapia no II Congreso Nacional COVID-19 das Sociedades Científicas

Celebrarase de forma virtual entre os días 12 e 16 do próximo mes de abril/2021, organizado pola Sociedade Española de Pneumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR) e con representación da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) nos Comités Organizador e Científico

19 Ene 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Co obxectivo de poñer en valor o importante labor que desde a Fisioterapia está a desenvolverse para combater os efectos sobre a saúde da pandemia provocada polo coronavirus SARS-CoV-2, animamos ao colectivo de fisioterapeutas a participar activamente, a través de comunicacións, no II Congreso Nacional Multidisciplinar COVID-19 das Sociedades Científicas de España, que terá lugar de forma virtual entre os días 12 e 16 do próximo mes de abril/2021.

A Asociación Española de Fisioterapeuta (AEF) está representada nos Comités Organizador e Científico do Congreso Nacional Multidisciplinar COVID-19 das Sociedades Científicas de España, que na súa segunda edición está organizado pola Sociedade Española de Neumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR).

O Comité Organizador do II Congreso Nacional COVID-19 conta coa participación do profesor Fernando Ramos Gómez, presidente da AEF, entidade que tamén está representada no Comité Científico da man da profesora Sonia Souto Camba.

Envío de comunicacións

As comunicacións para participar no II Congreso Nacional COVID-19 deberán cumprir a seguinte normativa:

Título: máximo 85 caracteres, incluíndo espazos.

Autores: máximo de 10 por comunicación.

Palabras crave: máximo de 3

Corpo: máximo de 2.500 caracteres, incluíndo espazos. Só texto plano, sen figuras nin táboas.

Cada comunicación só poderá presentarse a unha das mesas científicas que conformarán o Programa Científico do II Congreso Nacional COVID-19, cunha estrutura se irá avanzado a través da páxina web www.2congresocovid.es

Cun prazo establecido entre os días 1 e 15 do próximo mes de febreiro/2021, deberán enviarse desde á web www.2congresocovid.es  seguindo as indicacións que se irán facilitando durante o proceso de envío. Con todo, para calquera dúbida disponse do apoio da Secretaría Técnica no correo electrónico 2congresocovid@viajeseci.es

Unha vez realizada por parte do Comité Científico a avaliación das comunicacións presentadas, comunicaranse os “abstracts” aceptados e o formato definitivo da súa presentación durante o Congreso.

Éxito da primeira edición

Na súa primeira edición celebrada o pasado mes de setembro, o Congreso Nacional COVID-19 foi un gran encontro multidisciplinar de todas as especialidades sanitarias directamente implicadas na loita contra a pandemia provocada SARS-CoV-2, que contou coa participación dun total de 55 sociedades científicas e máis de 20.000 profesionais sanitarios que puideron analizar e compartir os principais descubrimentos científicos e o coñecemento xerado sobre a COVID-19 , que van desde os fundamentos da resposta inmune ata o manexo da ventilación invasiva, pasando polos diferentes tratamentos, as estratexias de prevención, de coidados aos pacientes, o desenvolvemento de vacinas ou os cambios organizativos nos centros sanitarios.

A rapidez coa que avanza o coñecemento sobre esta nova enfermidade tivo como primeira consecuencia a unanimidade de todas as sociedades implicadas na necesidade de organizar unha nova edición na que seguir compartindo as evidencias científicas máis recentes.

Propiciando la participación de comunicaciones sobre Fisioterapia en el II Congreso Nacional COVID-19 de las Sociedades Científicas

Se celebrará de forma virtual entre los días 12 y 16 del próximo mes de abril/2021, organizado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y con representación de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) en los Comités Organizador y Científico

Con el objetivo de poner en valor la importante labor que desde la Fisioterapia se está desarrollando para combatir los efectos sobre la salud de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, animamos al colectivo de fisioterapeutas a participar activamente, a través de comunicaciones, en el II Congreso Nacional Multidisciplinar COVID-19 de las Sociedades Científicas de España, que se celebrará de forma virtual entre los días 12 y 16 del próximo mes de abril/2021.

La Asociación Española de Fisioterapeuta (AEF) está representada en los Comités Organizador y Científico del II Congreso Nacional Multidisciplinar COVID-19 de las Sociedades Científicas de España, que en su segunda edición está organizado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

El Comité Organizador del II Congreso Nacional COVID-19 cuenta con la participación del profesor Fernando Ramos Gómez, presidente de la AEF, entidad que también está representada en el Comité Científico de la mano de la profesora Sonia Souto Camba.

Envío de comunicaciones

Las comunicaciones para participar en el II Congreso Nacional COVID-19 deberán cumplir la siguiente normativa:

Título: máximo 85 caracteres, incluyendo espacios.

Autores: máximo de 10 por comunicación.

Palabras clave: máximo de 3

Cuerpo: máximo de 2.500 caracteres, incluyendo espacios. Sólo texto plano, sin figuras ni tablas.

Cada comunicación sólo podrá presentarse a una de las mesas científicas que conformarán el Programa Científico del II Congreso Nacional COVID-19, cuya estructura se irá avanzado a través de la página web www.2congresocovid.es

Con un plazo establecido entre los días 1 y 15 del próximo mes de febrero/2021, deberán enviarse desde la web www.2congresocovid.es siguiendo las indicaciones que se irán facilitando durante el proceso de envío. No obstante, para cualquier duda se dispone del apoyo de la Secretaría Técnica en el correo electrónico 2congresocovid@viajeseci.es

Una vez realizada por parte del Comité Científico la evaluación de las comunicaciones presentadas, se comunicarán los “abstracts” aceptados y el formato definitivo de su presentación durante el Congreso.

Éxito de la primera edición

En su primera edición celebrada el pasado mes de septiembre, el Congreso Nacional COVID-19 ha sido un gran encuentro multidisciplinar de todas las especialidades sanitarias directamente  implicadas en la lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, que contó con la participación de un total de 55 sociedades científicas y más de 20.000 profesionales sanitarios que pudieron analizar y compartir los principales hallazgos científicos y el conocimiento generado sobre la COVID-19 , que van desde los fundamentos de la respuesta inmune hasta el manejo de la ventilación invasiva, pasando por los diferentes tratamientos, las estrategias de prevención, de cuidados a los pacientes, el desarrollo de vacunas o los cambios organizativos en los centros sanitarios.

La rapidez con la que avanza el conocimiento sobre esta nueva enfermedad ha tenido como primera consecuencia la unanimidad de todas las sociedades implicadas en la necesidad de organizar una nueva edición en la que seguir compartiendo las nuevas evidencias científicas.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas