Aberta a inscrición para os tres primeiros cursos organizados polo CoFiGa este ano 2021

Temáticas: tratamento fisioterápico da incontinencia urinaria e anorrectal (IV edición), Fisioterapia en lesións de ligamento cruzado anterior e outras traumáticas de xeonllo e metodoloxía dunha revisión sistemática (teórico-práctico en liña)

13 Ene 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Aberto o prazo de inscripción e matrícula para os tres primeiros cursos de formación continuada organizados e programados polo Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) neste ano 2021:

Tratamento fisioterápico da incontinencia urinaria e anorrectal (IV edición)

Docente: Sandra Martinez Bustelo. Fisioterapeuta. Profesora Titular en Fisioterapia Obstétrica e Uroxinecolóxica (Facultade de Fisioterapia da Universidade da Coruña). Grupo de investigación “Intervención Psicosocial e Reeducación Funcional” (Universidade da Coruña)

Datas de celebración: 19-20-21 e 26-27-28 de marzo/2021

Lugar de celebración: sede do CoFiGa (Praza Alfonso XIII, 8 baixo. 15008 A Coruña)

Número de prazas: 20

Duración: 46 horas presenciais

Prezo matrícula:

- Colexiados/as do CoFiGa: 389,00 €

- Colexiados/as doutros Colexios: 466,00 €

Prazo de inscrición: ata o 5 de marzo/2021

Fisioterapia en lesións de ligamento cruzado anterior e outras traumáticas de xeonllo

Docente: Ana Garcimartín García. Fisioterapeuta

Datas de celebración: 6-7 de marzo/2021

Lugar de celebración: sede do CoFiGa (Praza Alfonso XIII, 8 baixo. 15008 A Coruña)

Número de prazas: 20

Duración: 15 horas presenciais

Prezo matrícula:

- Colexiados/as do CoFiGa: 115,00 €

- Colexiados/as doutros Colexios: 138,00 €

Prazo de inscrición: ata o 19 de febreiro/2021

Metodoloxía dunha revisión sistemática (teórico-práctico en liña)

Docentes:

- María del Mar García Gil. Licenciada en Medicina. Especialista en Obstetricia e Xinecoloxía. Doutoramento en Medicina e Cirurxía

- María García-Puente Sánchez. Bibliotecaria-Documentalista especializada en Ciencias da Saúde

- María Luisa Maquedano Martínez. Documentalista especializada en Ciencias da Saúde. Doutora en Ciencias da Información

Datas de celebración: 12-13-14 de marzo/2021

Número de prazas: 50

Duración: 15 horas en liña

Prezo matrícula:

- Colexiados/as do CoFiGa: 28,00 €

- Colexiados/as doutros Colexios: 61,00 €

Prazo de inscrición: ata o 5 de marzo/2021

Inscripcións:

As inscripcióna para estes 3 cursos do CoFiGa pode formalizarse en:

https://www.cofiga.org/formacion/1/Cursos-del-Colegio

Abierta inscripción para los tres primeros cursos organizados por el CoFiGa este año 2021

Temáticas: tratamiento fisioterápico de la incontinencia urinaria y anorrectal (IV edición), Fisioterapia en lesiones de ligamento cruzado anterior y otras traumáticas de rodilla y metodología de una revisión sistemática (curos online teórico-práctico)

Abierto el plazo de inscripción para los tres primeros cursos de formación continuada organizados y programados por el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en este año 2021:

Tratamiento fisioterápico de la incontinencia urinaria y anorrectal (IV edición)

Docente: Sandra Martinez Bustelo. Fisioterapeuta. Profesora Titular en Fisioterapia Obstétrica y Uroginecológica (Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña). Grupo de investigación “Intervención Psicosocial y Reeducación Funcional” (Universidad de A Coruña)

Fechas de celebración: 19-20-21 y 26-27-28 de marzo/2021

Lugar de celebración: sede del CoFiGa (Plaza Alfonso XIII, 8 bajo. 15008 A Coruña)

Número de plazas: 20

Duración: 46 horas presenciales

Precio matrícula:

-          Colegiados/as del CoFiGa: 389,00 €

-          Colegiados/as de otros Colegios: 466,00 €

Plazo de inscripción: hasta el 5 de marzo/2021

Fisioterapia en lesiones de ligamento cruzado anterior y otras traumáticas de rodilla

Docente: Ana Garcimartín García. Fisioterapeuta

Fechas de celebración: 6-7 de marzo/2021

Lugar de celebración: sede del CoFiGa (Plaza Alfonso XIII, 8 bajo. 15008 A Coruña)

Número de plazas: 20

Duración: 15 horas presenciales

Precio matrícula:

-          Colegiados/as del CoFiGa: 115,00 €

-          Colegiados/as de otros Colegios: 138,00 €

Plazo de inscripción: hasta el 19 de febrero/2021

Metodología de una revisión sistemática (curso online teórico-práctico)

Docentes:

- María del Mar García Gil. Licenciada en Medicina. Especialista en Obstetricia y Ginecología. Doctorado en Medicina y Cirugía

- María García-Puente Sánchez. Bibliotecaria-Documentalista especializada en Ciencias de la Salud

- María Luisa Maquedano Martínez. Documentalista especializada en Ciencias de la Salud. Doctora en Ciencias de la Información

Fechas de celebración: 12-13-14 de marzo/2021

Número de plazas: 50

Duración: 15 horas online

Precio matrícula:

-          Colegiados/as del CoFiGa: 28,00 €

-          Colegiados/as de otros Colegios: 61,00 €

Plazo de inscripción: hasta el 5 de marzo/2021

Inscripciones:

Las inscripciones en estos 3 cursos del CoFiGa puede formalizarse en:

https://www.cofiga.org/formacion/1/Cursos-del-Colegio

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas