Cambios posturales, actividade física e exercicio, o tándem “perfecto” para combater o sedentarismo

O primeiro videoconsello do CoFiGa para este ano 2021 ofrece recomendacións para “romper co sedentarismo” na ciudadanía e con elo evitar futuras doenzas articulares ou musculares

12 Ene 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A actividade física e o exercicio terapéutico son esenciais para gozar de boa saúde e incrementar a calidade de vida da poboación, tal e como recomenda o Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) no videoconsello co que arrinca este ano 2021 a campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”, que este mes busca “romper co sedentarismo” na ciudadanía para evitar futuras doenzas articulares ou musculares:

GA: https://youtu.be/XuoBpbvk_Y8

ES: https://youtu.be/XaIbwxZ8xmk

O sedentarismo constitúe un serio problema de saúde pública. É un dos principais factores de morte prematura en todo o mundo dado que incrementa o risco de enfermidades crónicas, como as cardiovasculares, o cancro ou a diabetes.

Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), a inactividade física é a principal causa de aproximadamente:

O 21%-25% dos cancros de mama e colon.

O 27% dos casos de diabetes.

O 30% das  cardiopatías isquémicas.

Os hábitos sedentarios producen un aparello cardiovascular cada vez máis ineficaz. Predisponen ao sobrepeso e a obesidade, producindo problemas osteomusculares e elevando os valores de colesterol e tensión. E ocasionan ademais a perda de masa ósea e muscular e o aumento de masa graxa, o que diminúe as posibilidades de traballo físico, e reduce a xeración de endorfinas, co que aparece a dor.

Por iso, tal e como se recomenda desde a Fisioterapia no primeiro videoconsello deste ano, resulta importante facer fronte á inactividade física, tanto no ámbito laboral como social, combinando o movemento diario, a actividade física e o exercicio.

Os cambios posturales e a activación física son necesarios para evitar futuras doenzas articulares ou musculares, así como acudir a un profesional se se derivase algún tipo de sintomatoloxía.

Levantarse cada 45 minutos, estirar as costas ou programar unha alarma para realizar un cambio postural son algunhas das pautas que suxire a Institución colexial.

Ademais, aconséllase combinar estas indicacións con actividades físicas como camiñar, nadar, correr ou montar en bicicleta, entre outras.

Campaña 12 meses, 12 consellos de saúde

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” que desde o ano 2013 leva a cabo a nivel nacional en colaboración cos colexios profesionais de fisioterapeutas de Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, A Rioxa, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións  musculo- esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos seus profesionais é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Cambios posturales, actividad física y ejercicio, el tándem “perfecto” para combatir el sedentarismo

El primer videoconsejo del Colexio de Fisioterapeutas de Galicia para este año 2021 ofrece recomendaciones para “romper con el sedentarismo” en la ciudadanía y evitar con ello futuras dolencias articulares o musculares

La actividad física y el ejercicio terapéutico son esenciales para gozar de buena salud e incrementar la calidad de vida de la población, tal y como recomienda el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en el videoconsejo con el que arranca este año 2021 la campaña “12 meses, 12 consejos de salud”, que este mes busca “romper con el sedentarismo” en la ciudadanía para evitar futuras solencias articulares o musculares:

ES: https://youtu.be/XaIbwxZ8xmk

GA: https://youtu.be/XuoBpbvk_Y8

El sedentarismo constituye un serio problema de salud pública. Es uno de los principales factores de muerte prematura en todo el mundo dado que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, el cáncer o la diabetes.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física es la principal causa de aproximadamente:

El 21%-25% de los cánceres de mama y colon.

El 27% de los casos de diabetes.

El 30% de las cardiopatías isquémicas.

Los hábitos sedentarios producen un aparato cardiovascular cada vez más ineficaz. Predisponen al sobrepeso y la obesidad, produciendo problemas osteomusculares y elevando los valores de colesterol y estrés. Y ocasionan además la pérdida de masa ósea y muscular y el aumento de masa grasa, lo que disminuye las posibilidades de trabajo físico, y reduce la generación de endorfinas, con lo que aparece el dolor.

Por ello, tal y como se recomienda desde la Fisioterapia en el primer videoconsejo de este año, resulta importante hacer frente a la inactividad física, tanto en el ámbito laboral como social, combinando el movimiento diario, la actividad física y el ejercicio.

Los cambios posturales y la activación física son necesarios para evitar futuras dolencias articulares o musculares, así como acudir a un profesional si se derivase algún tipo de sintomatología.

Levantarse cada 45 minutos, estirar la espalda o programar una alarma para realizar un cambio postural son algunas de las pautas que sugiere la Institución colegial. Además, se aconseja combinar estas indicaciones con actividades físicas como caminar, nadar, correr o montar en bicicleta, entre otras.

Campaña 12 meses, 12 consejos de salud

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña “12 meses, 12 consejos de salud” que desde el año 2013 se lleva a cabo a nivel nacional colaboración con los colegios profesionales de fisioterapeutas de Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

Más información sobre CoFiGa, en la web www.cofiga.org y en las redes sociales de la institución colegial.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas