30 prazas de fisioterapeutas na última oferta de emprego público de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde (Sergas)

Unha convocatoria correspondente a este ano 2020 que non se materializará ata o 2021

23 Dic 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

30 do total de 973 prazas convocadas na oferta de emprego público de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde (Sergas) corresponden á categoría de fisioterapeuta, tal e como se reflicte no Diario Oficial de Galicia (DOG) do pasado 21 de decembro coa publicación dunha corrección de erros sobre o Decreto 220/2020 publicado o 18 de decembro/2020.

Trátase dunha convocatoria oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Sergas para o ano 2020 pero que non se materializará ata o próximo ano 2021.

O texto publicado no DOG do 21 de decembro/2020 recolle que a distribución por categorías/especialidades e sistemas de acceso realizarase de conformidade ao disposto no articulado do decreto, cun sistema de selección mediante concurso-oposición.

Con carácter xeral, reservarase un 50% do total das prazas convocadas en cada categoría ou especialidade para a súa provisión polo sistema de promoción interna, aínda que a convocatoria aclara que se poderá establecer unha reserva inferior cando o xustifique «a planificación eficiente das necesidades».

Destacar finalmente que 2 das 30 prazas de fisioterapeuta convocadas quedan reservadas para profesionais con discapacidade.

30 plazas de fisioterapeutas en la última oferta de empleo público de personal estatutario del Servizo Galego de Saúde (Sergas)

Una convocatoria correspondiente a este año 2020 que no se materializará hasta el 2021

30 del total de 973 plazas convocadas en la oferta de empleo público de personal estatutario del Servizo Galego de Saúde (Sergas) corresponden a la categoría de fisioterapeuta, tal y como se refleja en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del pasado 21 de diciembre con la publicación de una corrección de errores sobre el Decreto 220/2020 publicado el 18 de diciembre/2020.

Se trata de una convocatoria  oferta de empleo público correspondiente a diversas categorías de personal estatutario del Sergas para el año 2020 pero que no se materializará hasta el próximo año 2021.

El texto publicado en el DOG del 21 de diciembre/2020 recoge que la distribución por categorías/especialidades y sistemas de acceso se realizará de conformidad a lo dispuesto en el articulado del decreto, con un sistema de selección mediante concurso-oposición.

Con carácter general, se reservará un 50% del total de las plazas convocadas en cada categoría o especialidad para su provisión por el sistema de promoción interna, aunque la convocatoria aclara que se podrá establecer una reserva inferior cuando lo justifique «la planificación eficiente de las necesidades».

Destacar finalmente que 2 de las 30 plazas de fisioterapeuta convocadas quedan reservadas para profesionales con discapacidad.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas