Campaña divulgativa do CoFiGa sobre a Fisioterapia como profesión de referencia en tempos Covid-19 e sobre os perigos do intrusismo profesional sanitario

Con diversas pezas audiovisuais que se complementan con carteis que están ao dispor dos/as fisioterapeutas colexiados/as

01 Dic 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Previr á poboación diante das ofertas de cursos sobre técnicas de propias de Fisioterapia pero que carecen tanto de validez académica como de recoñecemento oficial, ademais de resaltar a condición de “esencial” que os/as profesionais da Fisioterapia está a demostrar no tratamento das persoas afectadas pola Covid-19, é a filosofía da campaña de divulgación posta en marcha polo  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

Trátase dunha campaña consistente en diversas pezas audiovisuais que se están emitindo como anuncios publicitarios na Televisión de Galicia (TVG) e ás que tamén se está dando difusión a través das redes sociais da institución colexial. 

Intrusismo profesional sanitario

Catro destas pezas escenifican en ton burlón as falsas promesas de supostos títulos que se ofrecen á poboación, creando con iso desconcerto e confusión entre as persoas que queren abrirse un camiño laboral por medio dunha enganosa formación que non conta con ningún tipo de homologación nin recoñecemento oficial.

Porque son moi numerosos os centros e academias que ofrecen cursos sobre técnicas como quiromasaxe, masaxe terapéutica, acupuntura, osteopatía, exercicio terapéutico…, que só poden ser utilizadas por profesionais sanitarios.

Por iso, desde o CoFiGa lembramos na campaña que só o título de Fisioterapia capacita para desenvolver este tipo de técnicas en poboación con lesións ou doenzas patolóxicas, advertindo ao mesmo tempo que suplantar a profesionais sanitarios no tratamento de poboación con patoloxía e utilizar técnicas propias da Fisioterapia sen contar coa titulación oficial, constitúe un delito de intrusismo profesional que pode acabar con penas de cárcere.

Por tanto, a campaña recomenda que, antes de inscribirse nun destes cursos, consúltese ao CoFiGa.

Profesión sanitaria esencial no contexto Covid-19

Por outra banda, a campaña do CoFiGa compleméntase con outra peza audiovisual, baseada na recentemente realizada polo Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), na que se pon en valor o intenso labor que desde a Fisioterapia está a desenvolverse no actual contexto de crise sanitaria xerada pola pandemia, constituíndose nunha profesión sanitaria que tanto a evidencia científica como a propia percepción social está a situar como “esencial” na abordaxe da enfermidade Covid-19 nas súas diferentes fases e no tratamento das súas secuelas.

Porque nestes incertos momentos que estamos a vivir, os e as fisioterapeutas estamos a demostrar nosa clara vocación e compromiso coa saúde da poboación, permanecendo sempre ao servizo das persoas: nos momentos críticos da pandemia, durante os confinamentos, e agora nunhas consultas plenamente adaptadas para garantir as máximas garantías de seguridade.

Acceso aos diferentes elementos da campaña

Todos as pezas audiovisuais que compoñen a campaña que está a desenvolver o CoFiGa están ao dispor dos interesados na canle en Youtube da institución colexia:

https://www.youtube.com/user/fisioterapiagalicia

De igual modo, os e as colexiados/ as CoFiGa tamén poden descargar os diferentes carteis que complementa a campaña en:

https://www.cofiga.org/acceso-zona-privada?a=//www.cofiga.org/colegiados/descargas

Agradecementos

O CoFiGa agradece tanto ao Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) como ao Colexio de Fisioterapeutas de Castela e León (CPFCyL) a cesión dos dereitos para a utilización e adaptación das imaxes da campaña.

Campaña divulgativa del CoFiGa sobre la Fisioterapia como profesión de referencia en tiempos Covid-19 y sobre los peligros del intrusismo profesional sanitario

Con diversas piezas audiovisuales que se complementan con carteles que están a disposición de los/las fisioterapeutas colegiados/as

Prevenir a la población ante las ofertas de cursos sobre técnicas de propias de Fisioterapia pero que sin embargo carecen tanto de validez académica como de reconocimiento oficial, además de resaltar la condición de “esencial” que la Fisioterapia está demostrando en el tratamiento de las personas afectadas por la Covid-19, es la filosofía de la campaña de divulgación puesta en marcha por el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

Se trata de una campaña consistente en diversas piezas audiovisuales que se están emitiendo como spots publicitarios en la Televisión de Galicia (TVG) y a las que también se está dando difusión a través de las redes sociales de la institución colegial. 

Intrusismo profesional sanitario

Cuatro de estas piezas escenifican en tono burlón las falsas promesas de supuestos títulos que se ofrecen a la población, creando con ello desconcierto y confusión entre las personas que quieren abrirse un camino laboral por medio de una engañosa formación que no cuenta con ningún tipo de homologación ni reconocimiento oficial.

Y es que son muy numerosos los centros y academias que ofrecen cursos sobre técnicas como quiromasaje, masaje terapéutico, acupuntura, osteopatía, ejercicio terapéutico…, que solo pueden ser utilizadas por profesionales sanitarios.

Por eso, desde el CoFiGa recordamos en la campaña que solo el título de Fisioterapia capacita para desarrollar este tipo de técnicas en población con lesiones o dolencias patológicas, advirtiendo al mismo tiempo que suplantar a profesionales sanitarios en el tratamiento de población con patología y utilizar técnicas propias de la Fisioterapia sin contar con la titulación oficial, constituye un delito de intrusismo profesional que puede acabar con penas de cárcel.

Por tanto, la campaña recomienda que, antes de inscribirse en uno de estos cursos, se consulte al CoFiGa.

Profesión sanitaria esencial en el contexto Covid-19

Por otra parte, la campaña del CoFiGa se complementa con otra pieza audiovisual, basada en la recientemente realizada por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), en la que se pone en valor la intensa labor que desde la Fisioterapia se está desarrollando en el actual contexto de crisis sanitaria generada por la pandemia, constituyéndose en una profesión sanitaria que tanto la evidencia científica como la propia percepción social está situando como “esencial” en el abordaje de la enfermedad Covid-19 en sus diferentes fases y en el tratamiento de sus secuelas.

Porque en estos inciertos momentos que vivimos, los y las fisioterapeutas estamos demostrando nuestra clara vocación y compromiso con la salud de la población, permaneciendo siempre al servicio de las personas: en los momentos críticos de la pandemia, durante los confinamientos, y ahora en unas consultas plenamente adaptadas para garantizar las máximas garantías de seguridad.

Acceso a los diferentes elementos de la campaña

Todos las piezas audiovisuales que componen la campaña que está desarrollando el CoFiGa están a disposición de los interesados en el canal en YouTube de la institución colegial:

https://www.youtube.com/user/FisioterapiaGalicia

De igual modo, los y las colegiados/as CoFiGa también pueden descargar los diferentes carteles que complementa la campaña en:

https://www.cofiga.org/acceso-zona-privada?a=//www.cofiga.org/colegiados/descargas

Agradecimientos

El CoFiGa agradece tanto al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) como al Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León (CPFCyL) la cesión de los derechos para la utilización y adaptación de las imágenes de la campaña.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas