Exercicio terapéutico pautado por fisioterapeutas, gran aliado para mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por cancro de mama durante todo o proceso de tratamento

Co novo videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’, o CoFiGa súmase á conmemoración do Día Mundial do Cancro de Mama que se celebra o vindeiro luns 19 de outubro

15 Oct 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Destacando a importancia do exercicio terapéutico  pautado por fisioterapeutas durante todo o proceso de tratamento do cancro de mama (antes, durante e despois da cirurxía e das sesións de quimioterapia ou radioterapia), o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) súmase á conmemoración, o vindeiro luns 19 de outubro, do Día Mundial do Cancro de Mama.

Trátase dunha das claves que recolle o videoconsello do mes de outubro da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’, co que o CoFiGa incide os beneficios que achega a Fisioterapia para mellorar a calidade de vida das persoas afectada por cancro de mama:

GA: https://www.youtube.com/watch?v=guOR-9Lff5E

ES: https://www.youtube.com/watch?v=TbJMVGSxHAQ

Tal e como se indica no clip, as secuelas físicas aínda son moi frecuentes en persoas afectadas tras unha cirurxía, a pesar da crecente eficacia dos novos tratamentos e a detención precoz. E é neste punto onde a actuación do fisioterapeuta é fundamental, xa que intervén directamente en adherencias e retracciones nas cicatrices, contracturas musculares, diminución de mobilidade e forza, entre outros problemas xurdidos como consecuencia da enfermidade.

Explican desde o CoFiGa neste sentido que una das secuelas máis recorrentes en mulleres mastectomizadas é a inflamación nos brazos, o linfedema, que se prodúcese en 4 de cada 10 mulleres tras este tipo de intervención cirúrxica.

Desde a Fisioterapia, o linfedema aténdese combinando un tratamento de técnicas de drenaxe linfático manual, vendaxe compresivo ou neuromuscular, cun programa terapéutico de exercicio respiratorio e aeróbico intermitente, que require, como norma, de 150 minutos á semana de intensidade moderada e 75 de intensidade vigorosa, para fortalecer e tonificar os membros superiores.

Por iso, desde o CoFiGa recomendan ás persoas afectadas recorrer ao fisioterapeuta, profesional sanitario integrado nas cada vez máis numerosas Unidades de Lifedema existentes tanto no sistema público de saúde como na sanidade privada.

Campaña 12 meses, 12 consellos de saúde

O CoFiGa participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que lévase a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, A Rioxa, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións  musculo- esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos seus profesionais é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Ejercicio terapéutico pautado por fisioterapeutas, gran aliado para mejorar la calidad de vida personas afectadas por cáncer de mama durante todo el proceso de tratamiento

Con el nuevo videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’, el CoFiGa se suma a la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebra el próximo lunes 19 de octubre

Destacando la importancia del ejercicio terapéutico pautado por fisioterapeutas durante todo el proceso de tratamiento del cáncer de mama (antes, durante y después de la cirugía y de las sesiones de quimioterapia o radioterapia), el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) se suma a la conmemoración, el próximo lunes 19 de octubre, del Día Mundial del Cáncer de Mama.

Se trata de una de las claves que recoge el videoconsejo del mes de octubre de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’, con el que el CoFiGa incide los beneficios que aporta la Fisioterapia para mejorar la calidad de vida de las personas afectada por cáncer de mama:

GA: https://www.youtube.com/watch?v=guOR-9Lff5E

ES: https://www.youtube.com/watch?v=TbJMVGSxHAQ

Tal y como se indica en el clip, las secuelas físicas todavía son muy frecuentes en personas afectadas tras una cirugía, a pesar de la creciente eficacia de los nuevos tratamientos y la detención precoz. Y es en este punto donde la actuación del fisioterapeuta es fundamental, ya que interviene directamente en adherencias y retracciones en las cicatrices, contracturas musculares, disminución de movilidad y fuerza, entre otros problemas surgidos como consecuencia de la enfermedad.

Explican desde el CoFiGa en este sentido que una de las secuelas más recurrentes en mujeres mastectomizadas es la inflamación en los brazos, el linfedema, que se produce en 4 de cada 10 mujeres tras este tipo de intervención quirúrgica.

Desde la Fisioterapia, el linfedema se atiende combinando un tratamiento de técnicas de drenaje linfático manual, vendaje compresivo o neuromuscular, con un programa terapéutico de ejercicio respiratorio y aeróbico intermitente, que requiere, como norma, de 150 minutos a la semana de intensidad moderada y 75 de intensidad vigorosa, para fortalecer y tonificar los miembros superiores.

Por ello, desde el CoFiGa recomiendan a las personas afectadas recurrir al fisioterapeuta, profesional integrado en las cada vez más numerosas Unidades de Lifedema existentes tanto en el sistema público de salud como en la sanidad privada.

Campaña 12 meses, 12 consejos de salud

El CoFiGa participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y que se desarrolla en colaboración con los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas