Interesante curso sobre “Rastrexo Covid-19: vixilancia epidemiolóxica de casos e contactos” organizado por Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos (CGCOM)

Recomendado para profesionais e traballadores dos sectores sanitario e socio-sanitario, terá un formato a distancia, aberto e auto-administrado

30 Sep 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Como contribución á loita contra a pandemia Covid-19 e co obxectivo de actualizar coñecementos sobre un aspecto tan fundamentalmente nestes momentos como a realización dun adecuado rastrexo de casos e contactos, o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos (CGCOM) pon en marcha a través da súa Fundación para a Formación o curso “Rastrexo Covid-19: vixilancia epidemiolóxica de casos e contactos”, recomendado para profesionais e traballadores dos sectores sanitario e socio-sanitario e que se desenvolverá cun formato “a distancia, aberto e auto-administrado”.

Trátase de curso que busca mellorar de forma rápida e práctica as competencias para manexar as diversas situacións de pacientes que enfermaron ou deron positivo nas probas de Covid-19, así como despregar o estudo de contactos e xestionar todo o proceso de illamento e corentena, necesario para que as cadeas de contaxio queden controladas de forma precoz, rápida e efectiva.

Con esta iniciativa, o CGCOM mostra a súa “enorme preocupación polo estancamento na loita contra a pandemia da Covid-19, e a sobrecarga que está a supoñer para os centros, servizos e profesionais sanitarios”.

Os seus contidos baséanse no curso “Covid-19 Contact Tracing”, da Universidade Johns Hopkins de EEUU, desenvolvido a través da plataforma Coursera: https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=-covid-19-contact-tracing.

O curso tamén conta coa colaboración da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación do Ministerio de Sanidade, que ademais de manifestar o seu apoio á iniciativa, achega aos seus contidos unha Unidade Didáctica na que explica o marco regulatorio e organizativo do control de casos e contactos en España.

Ademais da intervención urxente na formación de rastreadores, o curso ofrece a posibilidade de estender a formación ao longo dun período amplo.“Trátase -explican desde o CGCOM- de que tanto a rede de Atención Primaria, como a de Saúde Pública, teñan á súa disposición un recurso moi accesible para formarse na vixilancia epidemiolóxica, tanto para Covid-19, como para outras enfermidades transmisibles”, xa que “o seguimento de casos e contactos debería ser unha habilidade para incorporar para profesionais sanitarios e persoal auxiliar dos centros de saúde, servizos de Saúde Pública e centros do sector socio-sanitario”.

Programa e inscricións

O programa do curso, que dará comezo o 1 de outubro/2020, pódese consultar en:

https://www.ffomc.org/sites/default/files/u21/prog%20Rastreo%20COVID-19%20v6.pdf

E as inscricións pódense realizar, a partir do 1 de outubro/2020 e ata o 1 de outubro/2021, en:

https://www.ffomc.org/Intro_Rastreadores

Interesante curso sobre “Rastreo Covid-19: vigilancia epidemiológica de casos y contactos” organizado por Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)

Recomendado para profesionales y trabajadores de los sectores sanitario y socio-sanitario y que se desarrollará a distancia, abierto y auto-administrado

Como contribución a la lucha contra la pandemia Covid-19 y con el objetivo de actualizar conocimientos sobre un aspecto tan fundamentalmente en estos momentos como la realización de un adecuado rastreo de casos y contactos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) pone en marcha a través de su Fundación para la Formación el curso “Rastreo Covid-19: vigilancia epidemiológica de casos y contactos”, recomendado para profesionales y trabajadores de los sectores sanitario y socio-sanitario y que se desarrollará con un formato “a distancia, abierto y auto-administrado”.

Se trata de curso que busca mejorar de forma rápida y práctica las competencias para manejar las diversas situaciones de pacientes que han enfermado o dado positivo en las pruebas de Covid-19, así como desplegar el estudio de contactos y gestionar todo el proceso de aislamiento y cuarentena, necesario para que las cadenas de contagio queden controladas de forma precoz, rápida y efectiva.

Con esta iniciativa, el CGCOM muestra su “enorme preocupación por el estancamiento en la lucha contra la pandemia de Covid-19, y la sobrecarga que está suponiendo para los centros, servicios y profesionales sanitarios.

Sus contenidos se basan en el curso “Covid-19 Contact Tracing”, de la Universidad Johns Hopkins de EEUU, desarrollado a través de la plataforma Coursera: https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=-covid-19-contact-tracing.

El curso cuenta también con la colaboración de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, que además de manifestar su apoyo a la iniciativa, aporta una Unidad Didáctica en la que explica el marco regulatorio y organizativo del control de casos y contactos en España.

Además de la intervención urgente en la formación de rastreadores, el curso ofrece la posibilidad de extender la formación a lo largo de un período amplio “Se trata -explican desde el CGCOM- de que tanto la red de Atención Primaria, como la de Salud Pública, tengan a su disposición un recurso muy accesible para formarse en la vigilancia epidemiológica, tanto para Covid-19, como para otras enfermedades transmisibles”, ya que “el seguimiento de casos y contactos debería ser una habilidad a incorporar para profesionales sanitarios y personal auxiliar de los centros de salud, servicios de Salud Pública y centros del sector socio-sanitario”.

Programa e inscripciones

El programa del curso, que dará comienzo el 1 de octubre/2020, se puede consultar en:

https://www.ffomc.org/sites/default/files/u21/prog%20Rastreo%20COVID-19%20v6.pdf

Y las inscripciones se pueden realizar, a partir del 1 de octubre/2020 y hasta el 1 de octubre/2021, en:

https://www.ffomc.org/Intro_Rastreadores

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas