Día Mundial do Alzhéimer cun recoñecemento especial do CoFiGa aos e as profesionais fisioterapeutas de residencias xeriátricas, centros de día e atención domiciliaria, así como aos seus usuarios, familias e coidadores

Poñendo en valor a Fisioterapia en Xeriatría como disciplina sanitaria esencial para o mantemento e mellora da calidade de vida das persoas afectadas polo Alzheimer e outro tipo de demencias asociadas fundamentalmente á idade

21 Sep 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

No Día Mundial do Alzhéimer, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) envía unha mensaxe de ánimo e recoñecemento aos e as profesionais fisioterapeutas que traballan día a día en residencias xeriátricas, centros de día e de atención domiciliaria, así como aos seus usuarios, familias e coidadores.

E pon en valor a Fisioterapia en Xeriatría como disciplina sanitaria esencial para o mantemento e mellora da calidade de vida das persoas afectadas polo Alzheimer e outro tipo de demencias asociadas fundamentalmente á idade.

Un labor desenvolvido por fisioterapeutas expertos/as en Xeriatría que cobra especial valor nestes incertos momentos provocados pola Covid-19, nos que os confinamentos agudizaron os síntomas das persoas afectadas por este tipo de trastornos neurodexenerativos, con agravamento de múltiples patoloxías asociadas á inmobilidade, maior dependencia e mortalidade “prematura”.

“As dificultades que se presentan ao tratar a persoas con demencia neurodexenerativa víronse agravadas polos novos condicionantes derivados da Covid-19, que nos afectan tanto a nos, profesionais do movemento e do exercicio terapéutico, como os usuarios e as usuarias que tratamos diariamente adaptémonos ás novas circunstancias”, tal e como explica a nosa compañeira Vanesa López Miguens, fisioterapeuta experta en Xeriatría.

“Nestes tempos de Covid-19, gañan máis forza as novas tecnoloxías, a capacidade de aprendizaxe residual e a linguaxe non verbal ao que estabamos xa afeitos, e dannos esperanza diante do descoñecido”, sinala Vanesa López, quen tamén alude aos novos retos de futuro que afectan a este campo de actuación da Fisioterapia: “A loita contra o edadismo, potenciar a investigación e a atención centrada na persoa, participar nos cambios do actual modelo residencial, manter programas terapéuticos minimizando riscos, sen esquecer… dar valor á vida despois do diagnóstico, tempo discapacitante no que se manteñen moitas habilidades e emocións”.

Por todo iso, desde a Xunta de Goberno do CoFiGa aproveitamos a conmemoración do Día Mundial do Alzhéimer para agradecer novamente a todos os e as profesionais fisioterapeutas que estades día a día desenvolvendo un traballo tan importante para a sociedade, mellorando a vida das persoas con Alzhéimer, as súas familias e coidadores.

Día Mundial del Alzhéimer con un reconocimiento especial del CoFiGa a los y las profesionales fisioterapeutas de residencias geriátricas, centros de día y atención domiciliaria, así como a sus usuarios, familias y cuidadores

Poniendo en valor la Fisioterapia en Geriatría como disciplina sanitaria esencial para el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por el Alzheimer y otro tipo de demencias asociadas fundamentalmente a la edad

En el Día Mundial del Alzhéimer, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) envía un mensaje de ánimo y reconocimiento a los y las profesionales fisioterapeutas que trabajan día a día en residencias geriátricas, centros de día y de atención domiciliaria, así como a sus usuarios, familias y cuidadores.

Y pone en valor la Fisioterapia en Geriatría como disciplina sanitaria esencial para el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por el Alzheimer y otro tipo de demencias asociadas fundamentalmente a la edad.

Una labor desarrollada por fisioterapeutas expertos/as en Geriatría que cobra especial valor en estos inciertos momentos provocados por la Covid-19, en los que los confinamientos han agudizado los síntomas de las personas afectadas por este tipo de trastornos neurodegenerativos, con agravamiento de múltiples patologías asociadas a la inmovilidad, mayor dependencia y mortalidad “prematura”.

“Las dificultades que se presentan al tratar a personas con demencia neurodegenerativa se han visto agravadas por los nuevos condicionantes derivados de la Covid-19, que nos afectan tanto a nosotros/as, profesionales del movimiento y del ejercicio terapéutico, como los usuarios y las usuarias que tratamos diariamente nos adaptemos a las nuevas circunstancias”, tal y como explica nuestra compañera Vanesa López Miguens, fisioterapeuta experta en Geriatría.

“En estos tiempos de Covid-19, ganan más fuerza las nuevas tecnologías, la capacidad de aprendizaje residual y el lenguaje no verbal al que estábamos ya acostumbrados, y nos dan esperanza ante lo desconocido”, señala Vanesa López, quien también alude a los nuevos retos de futuro que afectan a este campo de actuación de la Fisioterapia: “La lucha contra el edadismo, potenciar la investigación y la atención centrada en la persona, participar en los cambios del actual modelo residencial, mantener programas terapéuticos minimizando riesgos, sin olvidar… dar valor a la vida después del diagnóstico, tiempo discapacitante en el que se mantienen muchas habilidades y emociones”.

Por todo ello, desde la Junta de Gobierno del CoFiGa aprovechamos la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer para agradecer nuevamente a todos los y las profesionales fisioterapeutas que estáis día a día desarrollando un trabajo tan importante para la sociedad, mejorando la vida de las personas con Alzhéimer, sus familias y cuidadores. 

Etiquetas: prueba
Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas