A Xerencia do Servizo Galego de Saúde comunica ao CoFiGa que “o profesional de Fisioterapia non sería identificado como contacto estreito cando dispensa asistencia ao paciente co equipo de protección específico”

A Xunta de Goberno do CoFiGa elabora un documento con información sobre como actuar fronte os diferentes casos e como xestionar baixas laborais

31 Ago 2020 / Sede COFIGA
 

Fronte o incremento de casos de Covid-19, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) elaborou un documento no que ofrece aos seus colexiados/as unha serie de instrucións e recomendacións fronte a sospeita, probabilidade ou confirmación de contaxio.

 

O documento especifica aspectos como os tipos de casos de infección por SARS-CoV-2, o seguimento dos casos, definición de contacto estreito e como actuar diante da sospeita de contaxio, así como información para a xestión e tramitación de baixas laborais por Covid-19

 

 

 

La Gerencia del Servizo Galego de Saúde comunica al CoFiGa que “el profesional de Fisioterapia no sería identificado como contacto estrecho cuando dispensa asistencia al paciente con el equipo de protección específico”

 

La Junta de Gobierno del CoFiGa elabora un documento con información sobre cómo actuar ante los diferentes casos y cómo gestionar bajas laborales

 

Ante el incremento de casos de Covid-19, el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ha elaborado un documento en el que ofrece a sus colegiados/as una serie de instrucciones y recomendaciones ante la sospecha, probabilidad o confirmación de contagio.

 

El documento especifica aspectos como los tipos de casos de infección por SARS-CoV-2, el seguimiento de los casos, definición de contacto estrecho y cómo actuar ante la sospecha de contagio, así como información para la gestión y tramitación de bajas laborales por Covid-19.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas