Advertindo dos riscos de que persoal non sanitario atenda lesións en clubs deportivos infantís

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ do mes do mes de agosto insiste na importancia de comprobar a autenticidade dos títulos e certificacións dos profesionais sanitarios que atenden nas categorías infantís dos clubs deportivos

27 Ago 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Os fisioterapeutas alertan dos riscos que comporta a existencia de persoal non sanitario atendendo lesións das categorías infantís de numerosos clubs deportivos.

Trátase dunha das advertencias que recolle o videoconsello do mes de agosto da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’ que desenvolve o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa):

GA: https://www.youtube.com/watch?v=i9jSNX3cgQc

ES: https://www.youtube.com/watch?v=-PSornWT2RE

Tras incidir en que actividade física e deportiva en idades infantís é unha excelente oportunidade para educar aos nosos nenos e nenas nos valores inherentes ao deporte (hábitos saudables, traballo en equipo, disciplina, superación…), os fisioterapeutas denuncian que a utilización de persoal non sanitario para o tratamento das lesións que sofren os menores no desenvolvemento da actividade deportiva é unha alarmante situación que desgraciadamente prodúcese con demasiada frecuencia en numerosos clubs deportivos infantís.

Toda lesión deportiva, explican, debe ser tratada por persoal sanitario debidamente titulado, acreditado e con cobertura legal para realizar este tipo de tratamentos, como é o caso dos e as fisioterapeutas.

Desde o CoFiGa advirten que en moitos casos os pais e nais descoñecen esta realidade e confían nos servizos que ofrecen e utilizan os clubs aos que acoden os seus fillos para practicar deporte, poñendo en risco, sen sabelo, a saúde dos seus fillos.

Por este motivo, o CoFiGa recomenda aos pais e nais que sempre soliciten ao club os nomes e titulacións do persoal sanitario responsable, para deste xeito poder verificar a autenticidade dos datos a través das webs dos colexios profesionais sanitarios de cada comunidade autónoma.

O CoFiGa ofrece este servizo a través da base de datos da súa web (https://www.cofiga.org/ciudadanos/colegiados), aínda que a consulta tamén pódese facer de forma telefónica (981 212 246) ou a través do correo electrónico (info@cofiga.org).

No caso de que non se trate de persoal titulado, débese contactar por escrito coa directiva do club para expoñer a denuncia e o desexo de que os menores sexan tratados por persoal sanitario cualificado, entre os que debe estar sempre o fisioterapeuta.

Campaña 12 meses, 12 consellos de saúde

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, A Rioxa, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións  musculo- esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos seus profesionais é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Advirtiendo de los riesgos de que personal no sanitario atienda lesiones en clubes deportivos infantiles

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ del mes del mes de agosto insiste en la importancia de comprobar la autenticidad de los títulos y certificaciones de los profesionales sanitarios que atienden en las categorías infantiles de los clubes deportivos

Los fisioterapeutas alertan de los riesgos que comporta la existencia de personal no sanitario atendiendo lesiones de las categorías infantiles de numerosos clubes deportivos.

Se trata de una de las advertencias que recoge el videoconsejo del mes de agosto de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’ que desarrolla el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa):

ES: https://www.youtube.com/watch?v=-PSornWT2RE

GA: https://www.youtube.com/watch?v=i9jSNX3cgQc

Tras incidir en que actividad física y deportiva en edades infantiles es una excelente oportunidad para educar a nuestros niños y niñas en los valores inherentes al deporte (hábitos saludables, trabajo en equipo, disciplina, superación…), los fisioterapeutas denuncian que la utilización de personal no sanitario para el tratamiento de las lesiones que sufren los menores en el desarrollo de la actividad deportiva es una alarmante situación que desgraciadamente se produce con demasiada frecuencia en numerosos clubes deportivos infantiles.

Toda lesión deportiva, explican, debe ser tratada por personal sanitario debidamente titulado, acreditado y con cobertura legal para realizar este tipo de tratamientos, como es el caso de los y las fisioterapeutas.

Desde el CoFiGa advierten que en muchos casos los padres y madres desconocen esta realidad y confían en los servicios que ofrecen y utilizan los clubes a los que acuden sus hijos a practicar deporte, poniendo en riesgo, sin saberlo, la salud de sus hijos.

Por este motivo, el CoFiGa recomienda a los padres y madres que siempre soliciten al club los nombres y titulaciones del personal sanitario responsable, para de este modo poder verificar la autenticidad de los datos a través de las webs de los colegios profesionales sanitarios de cada comunidad autónoma. El CoFiGa ofrece este servicio a través de la base de datos de su web (https://www.cofiga.org/ciudadanos/colegiados), si bien la consulta también se puede hacer de forma telefónica (981 212 246) o a través del correo electrónico (info@cofiga.org).

En el caso de que no se trate de personal titulado, se debe contactar por escrito con la directiva del club para exponer la denuncia y el deseo de que los menores sean tratados por personal sanitario cualificado, entre los que debe estar siempre el fisioterapeuta.

Campaña 12 meses, 12 consejos de salud

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas