Ampliado ata o 6 de setembro o prazo para solicitar a exoneración da cota colexial do CoFiGa correspondente ao segundo trimestre/2020

Pasarase á cobranza a partir do 9 de setembro

11 Ago 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) amplía ata o 6 de setembro o prazo para solicitar a exoneración da cota colexial do segundo trimestre/2020, que se pasará á cobranza para partir do 9 de setembro.

Lembrar que poderán solicitar esta exoneración os e as colexiados/as que poidan alegar, mediante a declaración xurada adxunta, sufrir un descenso de ingresos mínimo do 25% (en comparación co mesmo período de 2019), como consecuencia directa da declaración do Estado de Alarma decretado o pasado 14 de marzo/2020.

Lembrar así mesmo a obrigatoriedade de acompañar a solicitude dita exención de cota cunha declaración xurada do/a colexiado/a solicitante, cuxo modelo se adxunta, e que será vinculante para a toma de decisións respecto diso. 

Ampliado hasta el 6 de septiembre el plazo para solicitar la exoneración de la cuota colegial del CoFiGa correspondiente al segundo trimestre/2020

Se pasará al cobro a partir del 9 de septiembre

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) amplía hasta el 6 de septiembre el plazo para solicitar la exoneración de la cuota colegial del segundo trimestre/2020, que se pasará al cobro a partir del 9 de septiembre.

Recordar que podrán solicitar esta exoneración los y las colegiados/as que puedan alegar, mediante la declaración jurada adjunta, haber sufrido un descenso de ingresos mínimo del 25% (en comparación con el mismo período de 2019), como consecuencia directa de la declaración del Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo/2020.

Recordar asimismo la obligatoriedad de acompañar la solicitud dicha exención de cuota con una declaración jurada del/a colegiado/a solicitante, cuyo modelo se adjunta, y que será vinculante para la toma de decisiones al respecto.  

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas